Modul:Popis stanovništva/KKŽ/Kloštar Podravski

Izvor: Wikipedija
Dokumentacija modula[stvori]
local naselje = {}

naselje['QB0'] =  {
	ime = 'Budančevica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '525',
	popis2011 = '527',
	popis2021 = '396',
}

naselje['QB1'] =  {
	ime = 'Kloštar Podravski',
	povrsina = '',
	popis2001 = '1707',
	popis2011 = '1532',
	popis2021 = '1281',
}

naselje['QB2'] =  {
	ime = 'Kozarevac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '599',
	popis2011 = '560',
	popis2021 = '486',
}

naselje['QB3'] =  {
	ime = 'Prugovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '772',
	popis2011 = '687',
	popis2021 = '586',
}

return naselje