Modul:Popis stanovništva/OBŽ/Našice

Izvor: Wikipedija
Dokumentacija modula[stvori]
local naselje = {}

naselje['QB0'] = {
	ime = 'Brezik Našički',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '352',
	popis2021 = '336',
}

naselje['QB1'] = {
	ime = 'Ceremošnjak',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '108',
	popis2021 = '81',
}

naselje['QB2'] = {
	ime = 'Crna Klada',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '-',
	popis2021 = '-',
}

naselje['QB3'] = {
	ime = 'Gradac Našički',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '153',
	popis2021 = '135',
}

naselje['QB4'] = {
	ime = 'Granice',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '109',
	popis2021 = '53',
}

naselje['QB5'] = {
	ime = 'Jelisavac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '1265',
	popis2021 = '1024',
}

naselje['QB6'] = {
	ime = 'Lađanska',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '302',
	popis2021 = '227',
}

naselje['QB7'] = {
	ime = 'Lila',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '195',
	popis2021 = '167',
}

naselje['QB8'] = {
	ime = 'Londžica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '190',
	popis2021 = '138',
}

naselje['QB9'] = {
	ime = 'Makloševac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '130',
	popis2021 = '114',
}

naselje['QB10'] = {
	ime = 'Markovac Našički',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '1586',
	popis2021 = '1396',
}

naselje['QB11'] = {
	ime = 'Martin',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '1077',
	popis2021 = '945',
}

naselje['QB12'] = {
	ime = 'Našice',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '7888',
	popis2021 = '7307',
}

naselje['QB13'] = {
	ime = 'Polubaše',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '17',
	popis2021 = '13',
}

naselje['QB14'] = {
	ime = 'Ribnjak',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '51',
	popis2021 = '45',
}

naselje['QB15'] = {
	ime = 'Rozmajerovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '25',
	popis2021 = '14',
}

naselje['QB16'] = {
	ime = 'Velimirovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '1129',
	popis2021 = '946',
}

naselje['QB17'] = {
	ime = 'Vukojevci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '914',
	popis2021 = '713',
}

naselje['QB18'] = {
	ime = 'Zoljan',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '733',
	popis2021 = '637',
}

return naselje