Modul:Popis stanovništva/ZGŽ/Velika Gorica

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Dokumentacija modula[stvori]
local naselje = {}

naselje['QB0'] = {
	ime = 'Bapča',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '129',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB1'] = {
	ime = 'Bukovčak',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '65',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB2'] = {
	ime = 'Buševec',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '886',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB3'] = {
	ime = 'Cerovski Vrh',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '93',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB4'] = {
	ime = 'Cvetković Brdo',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '32',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB5'] = {
	ime = 'Črnkovec',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '412',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB6'] = {
	ime = 'Donja Lomnica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '1732',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB7'] = {
	ime = 'Donje Podotočje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '375',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB8'] = {
	ime = 'Drenje Šćitarjevsko',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '203',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB9'] = {
	ime = 'Dubranec',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '349',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB10'] = {
	ime = 'Gornja Lomnica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '580',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB11'] = {
	ime = 'Gornje Podotočje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '491',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB12'] = {
	ime = 'Gradići',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '1860',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB13'] = {
	ime = 'Gudci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '374',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB14'] = {
	ime = 'Gustelnica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '118',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB15'] = {
	ime = 'Jagodno',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '521',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB16'] = {
	ime = 'Jerebić',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '41',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB17'] = {
	ime = 'Ključić Brdo',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '214',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB18'] = {
	ime = 'Kobilić',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '533',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB19'] = {
	ime = 'Kozjača',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '342',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB20'] = {
	ime = 'Kuče',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '1453',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB21'] = {
	ime = 'Lazi Turopoljski',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '57',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB22'] = {
	ime = 'Lazina Čička',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '566',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB23'] = {
	ime = 'Lekneno',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '383',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB24'] = {
	ime = 'Lukavec',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '1140',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB25'] = {
	ime = 'Mala Buna',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '261',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB26'] = {
	ime = 'Mala Kosnica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '49',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB27'] = {
	ime = 'Markuševec Turopoljski',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '328',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB28'] = {
	ime = 'Mičevec',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '1286',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB29'] = {
	ime = 'Mraclin',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '1074',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB30'] = {
	ime = 'Novaki Šćitarjevski',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '158',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB31'] = {
	ime = 'Novo Čiče',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '1255',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB32'] = {
	ime = 'Obrezina',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '555',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB33'] = {
	ime = 'Ogulinec',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '292',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB34'] = {
	ime = 'Okuje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '467',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB35'] = {
	ime = 'Petina',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '213',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB36'] = {
	ime = 'Petravec',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '76',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB37'] = {
	ime = 'Petrovina Turopoljska',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '708',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB38'] = {
	ime = 'Poljana Čička',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '688',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB39'] = {
	ime = 'Prvonožina',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '42',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB40'] = {
	ime = 'Rakitovec',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '570',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB41'] = {
	ime = 'Ribnica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '803',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB42'] = {
	ime = 'Sasi',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '159',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB43'] = {
	ime = 'Selnica Šćitarjevska',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '535',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB44'] = {
	ime = 'Sop Bukevski',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '85',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB45'] = {
	ime = 'Staro Čiče',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '790',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB46'] = {
	ime = 'Strmec Bukevski',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '366',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB47'] = {
	ime = 'Šćitarjevo',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '442',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB48'] = {
	ime = 'Šiljakovina',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '672',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB49'] = {
	ime = 'Trnje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '62',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB50'] = {
	ime = 'Turopolje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '953',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB51'] = {
	ime = 'Velika Buna',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '856',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB52'] = {
	ime = 'Velika Gorica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '31553',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB53'] = {
	ime = 'Velika Kosnica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '770',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB54'] = {
	ime = 'Velika Mlaka',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '3334',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB55'] = {
	ime = 'Vukomerić',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '158',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB56'] = {
	ime = 'Vukovina',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '947',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB57'] = {
	ime = 'Zablatje Posavsko',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '61',
	popis2021 = '',
}

return naselje