Na'vi (jezik)

Izvor: Wikipedija

Na'vi jest umjetni jezik naroda Na'vi iz filma Jamesa Camerona Avatar iz 2009. godine. Stvorio ga je jezikoslovac Paul Frommer, američki doktor jezikoslovlja.

Abeceda[uredi | uredi kôd]

Samoglasnici[uredi | uredi kôd]

Suglasnici[uredi | uredi kôd]

Na'vi ima sedam samoglasnika koji se nalaze na prijelazu slogova i mogu samostalno činiti slogove. Postoji 20 suglasnika: f, h, k, kx, l, m, n, ng, p, px, r, s, t, ts, tx, v, w, y, z, ‘.

Svi se suglasnici izgovaraju kao u engleskom, osim sljedećih iznimaka:

Samoglasnik Kao u riječima
a mačka, pas
ä æ (zvuk koji proizvodimo kad nešto ne znamo)
e nego, nekad
i "obično i" - biti, znati
ì "kratko i" - engl. sip, wind
o "ou" - poučak, doušnik
u uvijek, ulog
aw "au" - faun, laufer
ay "aj" - bajadera, kajanje
ew "eu" - euro, europa
ey "ej" - hej, blejati
ll "blago l" - Lola
rr "rrr"
Suglasnik Kao u riječima
kx, px, tx držite dah dok izgovarate k, p, ili t
ng singl
r engl. tt u "little", t u "water", dd u "cuddle"
ts tsunami, zz u "pizza"
' pauza u "uh-oh"

Lenicija[uredi | uredi kôd]

Lenicija je promjena jednog suglasnika u drugi radi lakšeg izgovora. Događa se kad se imenica iz jednine stavlja u množinu ili nekih drugih promjena.

Slovo Prelazi u
kx, px, tx k, p, t
p f
t, ts h
k h
' nestaje

Napomene[uredi | uredi kôd]

Slova f, h, ts, s, v, z mogu biti samo na početku sloga.

Jedino se samoglasnici te suglasnici f, ts, s mogu pojaviti uz drugi suglasnik.

Jedino px, tx, kx, p, t, k, ‘, m, n, ng, r, l mogu biti na kraju suglasnika.

Imenice[uredi | uredi kôd]

Rodovi[uredi | uredi kôd]

Imenice imaju dva roda: muški i ženski, koji se razlikuju prema sufiksu -an ili -e.

Primjer: tsmuk (rod) postaje tsmukan (brat) ili tsmuke (sestra).

Položaj naglaska u rijetkim slučajevima može mijenjati značenje riječi, npr. tute - osoba, tute - žensko, tutan - muško

Naglasak ostaje na istom mjestu, neovisno o prefiksima ili sufiksima.

Množine[uredi | uredi kôd]

Na'vi ima tri oblika množine:

Riječ Prefiks Množina Značenje
nari (oko) me+ menari dva oka
kelku (dom) pxe+ pxehelku tri doma
tokx (tijelo) ay+ aysokx tijela (četiri ili više)

Napomene[uredi | uredi kôd]

Svi množinski prefiksi uzrokuju leniciju, pa je pored njih znak +. Ako to nije slučaj, bit će znak -.

Kad se imenica pretvara u množinski oblik prefiksom ay, pa se lenicija provodi, prefiks se može odbaciti: pizayu (predak) -> ayfizaju -> fizayu (predci).

Ako množina imenice ima dva ista suglasnika, jedan se odbacuje:
'eylan (prijatelj) -> meeylan -> meylan (dva prijatelja)
'ekong (bat) -> pxe'ekong -> pxeekong ->pxekong

'u (stvar) i prefiks ay+ nema kratku množinu, nego uvijek glasi ayu.

Riječi koje počinju sa 'rr ili 'll nikad ne provode leniciju i nemaju kratku množinu.

Stvaranje imenica[uredi | uredi kôd]

Iz glagola se može stvoriti imenica dodavanjem prefiksa ti-: kawng (loš, zao) -> tikawng (zlo) rey (živjeti) ->tirey (život)

Glagolska imenica[uredi | uredi kôd]

Kako bi se od glagola stvorila glagolska imenica, dodaje se prefiks ti- i infiks -us-. rol (pjevati) -> tirusol (pjevanje)

Napomene[uredi | uredi kôd]

S glagolima na si, jednostavno maknite si kako biste stvorili glagolsku imenicu.

Sufiksi -yu i -tu[uredi | uredi kôd]

Sufiks -yu dodaje se glagolu, i stvara imenicu koja označava osobu koja vrši radnju:
taron (loviti) -> taronyu (lovac, doslovno onaj koji lovi)
täftxu (plesti) -> täftxuyu (onaj koji plete)

Sufiks -tu dodaje se imenici, i daje imenicu i označava osobu koja radi/čini imenicu, slično sufiksu -yu za glagole:
reltseo (vizualna umjetnost) -> reltseotu (slikar)
hapxi (dio) -> hapxitu (član)

Zamjenice[uredi | uredi kôd]

Osnove[uredi | uredi kôd]

Ja, ti, on/ona su oe, nga, po. Ako se želi istaknuti broj ili rod, koriste se pravila navedena iznad. Prema tome, mi, vi, oni su ayoe, aynga, aypo.

Isključivanje i uključivanje[uredi | uredi kôd]

Svi oblici zamjenica dosad su isključivali osobu kojoj se govori. Npr. ayoe znači "mi ali ne ti". Kako bi se napravio uključni oblik, na isključni se nadoda sufiks -ng. Npr. oeng znači "ja i ti". meoeng znači "nas dvoje i ti", pxeoeng znači "nas troje i ti", dok ayoeng znači "mi i ti."

Kako bi sve olakšali, sastavit ćemo tablicu:

Lice Jednina Dvojnost Trojnost Množina
1. isključivo oe moe pxoe ayoe
1. uključivo oeng pxoeng ayoeng (također awnga)
2. lice nga menga pxenga aynga
3. lice po mefo pxefo ayfo / fo

Kako bi stvorili neodređene zamjenice, dodajemo sufiks -o:
tute (osoba) -> tuteo (netko)
tseng (mjesto) -> tsengo (negdje)

Fko u općenitom smislu znači "onaj koji, taj": Onaj koji želi preživjeti, (taj) mora raditi.

Postoji još jedna zamjenica: to/ono: tsa'u ili tsaw. Oba se oblika mogu po želji zamjenjivati, s time da ako se dodaje bilo koji sufiks na tsaw, slovo w se gubi.

Vanjske poveznice[uredi | uredi kôd]

Vidi još[uredi | uredi kôd]

Nedovršeni članak Na'vi (jezik) koji govori o jeziku treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.