Nagrada hrvatskog glumišta za umjetničko ostvarenje u plesu – ženska uloga

Izvor: Wikipedija

Popis dobitnika Nagrade hrvatskog glumišta u kategoriji umjetničkog ostvarenja u plesu - ženska uloga. Nagrada se dodjeljuje svake dvije godine.

2003./2004. Zrinka Lukčec
2005./2006. Larisa Lipovac
2009./2010. Roberta Milevoj
2011./2012. Petra Hrašćanec
2013./2014. Aleksandra Mišić
2015./2016. Petra Chelfi
2017./2018. Sonja Pregrad
2019./2020. Ana Vnučec
2021./2022. Petra Valentić