Nosivost broda

Izvor: Wikipedija

Nosivost broda označava razliku između vlastite mase broda i deplasmana. Izražava se u tonama i kao takva predstavlja težinu koju brod može nositi (zbroj težine tereta, goriva, pitke vode, vodenog balasta, namirnica, putnika i posade).

Nosivošću (DWT) označava se razlika u tonama između istisnine broda na ljetnoj teretnoj liniji u vodi specifične težine 1,025 i ukupne težine broda, to jest istisnine u tonama broda bez tereta, goriva, maziva, balastne vode, svježe vode i pitke vode u spremnicima, iskoristivih zaliha te putnika, posade i njihove imovine.[1]

U Dodatku IX. Naredbe o izmjeni Naredbe br. 1512 od 8. prosinca 2016. o obavijestima Danske pomorske uprave B o izgradnji i opremi itd. brodova (Provedba izmjena Međunarodne konvencije o sprečavanju onečišćenja s brodova), gdje su podatci koje treba dostaviti bazi podataka IMO-a o potrošnji goriva broda, pod tehničkim svojstvima broda pod "nosivošću u tonama (DWT)", nosivost broda znači razlika u tonama između istisnine broda u vodi relativne gustoće od 1 025 kg/m3 pri ljetnom gazu u utovarenom stanju i u stanju broda bez tereta. Ljetni gaz u utovarenom stanju treba izračunati kao maksimalni ljetni gaz za koji je brod certificiran u knjizi stabilnosti koju je odobrila uprava ili organizacija koju je odobrila uprava.[2]

Razlikuju se dvije vrste nosivosti:

  • korisna nosivost - masa robe (tereta) i putnika s njihovom prtljagom tj. ona masa za koju se plaća prijevoz
  • ukupna nosivost (eng. Deadweight = mrtva težina) - zbroj korisne nosivosti i mase goriva, hrane, namirnica i posade s njihovom prtljagom

Izvori[uredi | uredi kôd]

  1. Službeni list Europske unije L101/5 11. travnja 2012. DELEGIRANA ODLUKA KOMISIJE od 3. veljače 2012.o izmjeni Direktive 2009/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim izvještajima u vezi prijevoza robe i putnika morem(Tekst značajan za EGP)(2012/186/EU) (pristupljeno 21. prosinca 2019.)
  2. Službeni list EU Naredba o izmjeni Naredbe br. 1512 od 8. prosinca 2016. o obavijestima Danske pomorske uprave B o izgradnji i opremi itd. brodova - (Provedba izmjena Međunarodne konvencije o sprečavanju onečišćenja s brodova) / Dodatak IX. - Podaci koje treba dostaviti bazi podataka IMO-a o potrošnji goriva broda, str. 6 (pristupljeno 21. prosinca 2019.)