Note

Izvor: Wikipedija
C - dur

Note označavaju:

  • ideju zapisa glazbe na papir, rabi se notno crtovlje s 5 crta (na slici je prikazan zapis C-dura) gdje pozicija note u odnosu na crtovlje označava njenu visinu (frekvenciju), a grafički izgled trajanje (cijela nota, polovinka, četvrtinka, osminka, ili neko drugo trajanje)
  • notni zapis nekog određenog glazbenog djela
Ime prima   sekunda   terca kvarta   kvinta   seksta   septima
Prirodne C   D   E F   G   A   H
Povišene (simbol)   C♯   D♯     F♯   G♯   A♯  
Snižene (simbol)   D♭   E♭     G♭   A♭   B  
Povišene (tekst)   Cis   Dis     Fis   Gis   Ais  
Snižene (tekst)   Des   Es     Ges   As   B  
Franc./Tal. Do   Re   Mi Fa   Sol   La   Si
Varijante Ut   -   - -   So   -   Ti
Engleski C   D   E F   G   A   B
Frekvencija [Hz] 262 277 294 311 330 349 370 392 415 440 466 494
Nota Pauza Ime
cijela nota
polovinka
četvrtinka
osminka
šesnaestinka
tridesetdruginka
šezdesetčetvrtinka
stodvadesetosminka
Nedovršeni članak Note koji govori o glazbenoj teoriji treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.