Note

Izvor: Wikipedija
C - dur

Note označavaju:

  • ideju zapisa glazbe na papir, rabi se notno crtovlje s 5 crta (na slici je prikazan zapis C-dura) gdje pozicija note u odnosu na crtovlje označava njenu visinu (frekvenciju), a grafički izgled trajanje (cijela nota, polovinka, četvrtinka, osminka, ili neko drugo trajanje)
  • notni zapis nekog određenog glazbenog djela
Ime prima   sekunda   terca kvarta   kvinta   seksta   septima
Prirodne C   D   E F   G   A   H
Povišene (simbol)   C♯   D♯     F♯   G♯   A♯  
Snižene (simbol)   D♭   E♭     G♭   A♭   B  
Povišene (tekst)   Cis   Dis     Fis   Gis   Ais  
Snižene (tekst)   Des   Es     Ges   As   B  
Franc./Tal. Do   Re   Mi Fa   Sol   La   Si
Varijante Ut   -   - -   So   -   Ti
Engleski C   D   E F   G   A   B
Frekvencija [Hz] 262 277 294 311 330 349 370 392 415 440 466 494
Nota Pauza Ime
Whole note.gif Whole rest.svg cijela nota
Half note.gif Half rest.svg polovinka
Quarter note.gif Quarter rest.gif četvrtinka
8thNote.svg Eighth rest.svg osminka
Sixteenth note.gif Sixteenth rest.gif šesnaestinka
32nd note.svg 32nd rest.svg tridesetdruginka
64th note.svg 64th rest.svg šezdesetčetvrtinka
Quintuple-croche tête en bas.svg 128th rest.svg stodvadesetosminka


Music ClefG.svg
Nedovršeni članak Note koji govori o glazbenoj teoriji treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.