Oligurija

Izvor: Wikipedija

Oligurija je naziv koji opisuje smanjenja diureze na manje od 500 ml mokraće u 24h. Smanjenje proizvodnje mokraće može biti uzrokovano različitim uzrocima koji se mogu podijeliti na tri skupine:

Oliguriju treba razlikovati od anurije kod koje je diureza smanjena na manje od 100 ml unutar 24h.

Oligurija, Kod dojenčeta je smanjenje na manje od 1 mL/kg/h, a kod djece na manje od 0,5 mL/kg/h.