Omjer kompresije

Izvor: Wikipedija
Prikaz volumena kompresije i volumena stapaja

Omjer kompresije je bezveličinski broj koji je jedan od važnih parametara motora. To je omjer između između dva obujma unutar cilindra, i to obujma kada se klip nalazi u DMT (Obujam cilindra ) i obujma kada se klip nalazi u GMT (Obujam kompresije ). Za opise ova dva obujma vidi detaljnije na stranici obujam motora.

Formula za izračun omjera kompresije je:

Ako skratimo površinu provrta cilindra, tada možemo pisati:

gdje je:

- obujam cilindra
- obujam stapaja
- obujam kompresije
- promjer cilindra
- stapaj (udaljenost između mrtvih točaka)
- srednja teoretska visina kompresionog prostora

Kako kod gotovo svih motora glava nije ravna nego zaobljena zbog pravilnijeg izgaranja, dio formule gdje se upotrebljava je samo naveden zbog teoretskih razloga. Uobičajeno je da se volumen kompresije mjeri a ne računa.

Pri izradi motora teži se što većem omjeru kompresije, da bi se postiglo bolje izgaranje i bolji stupanj djelovanja motora. Ograničenja koja se pri tome postavljaju su vezana uz vrstu goriva koju motor upotrebljava, odnosno o vrsti medija koja se nalazi u cilindru tijekom kompresije. Zbog zagrijavanja medija u cilindru tijekom kompresije, stupanj kompresije kod benzinskih motora se kreće oko 10:1, ekstremno ide do 15(16):1. Dieselovi motori tlače zrak tijekom kompresije i kod njih je stupanj kompresije mnogo veći i normalno se kreću oko 20:1 kod običnih automobilskih motora, a postoje Dieselovi motori sa stupnjem kompresije 1:30.