Patofiziologija

Izvor: Wikipedija
Jump to navigation Jump to search

Patofiziologija (patološka fiziologija) je znanost koja proučava uzroke (etiologija), mehanizme nastanka (patogeneza), tijek i posljedice patoloških promjena u bolesnom organizmu.

Za razliku od patologije koja se uglavnom bavi morfološkim promjenama (promjenama u izgledu), patofiziologija proučava poremećaje funkcije tkiva, organa i cijelog organizma, budući da su ti poremećaji zajednički mnogim bolestima, patofiziologija u prvi plan stavlja cjelovit pristup bolesniku, a ne ograničava se samo na organ u kojem je započeo patološki proces. Povezujući temeljne i kliničke medicinske discipline, u svojem se djelovanju koristi eksperimentalnim radom i kliničkim opažanjima.