Perspektiva

Izvor: Wikipedija


Linearna perspektiva s dva nedogleda na crtežu Henricusa Hondiusa (1597. – 1651.)


Perspektiva dolazi od latinske riječi prospicere što znači vidjeti ili razabrati. Perspektiva je stajalište s kojeg se promatra, gledište, način gledanja, način razmatranja, poimanje.

Pojam perspektiva koristi se u likovnoj umjetnosti, filmskoj umjetnosti, računalnim igrama, književnosti, filozofiji, retorici, optici i dr.