Prijeđi na sadržaj

Podzemne rudničke prostorije

Izvor: Wikipedija

Podzemne rudničke prostorije su namijenjene istraživanju, otvaranju i pripremi ležišta mineralnih sirovina za otkopavanje.
Podzemne rudničke prostorije služe za transport mineralne sirovine i materijala, provjetravanje, odvodnjavanje, prolaz rudara, sprovođenje energetskih kabela i druge svrhe.
Mogu biti različite izvedbe, dimenzija i oblika, što ovisi o mnogo faktora, a naročito o montangeološkim uvjetima u ležištu, namjeni prostorija i vremenu njihova trajanja.


Izgradnja rudničkih podzemnih prostorija

[uredi | uredi kôd]

Izgradnja rudničkih prostorija sastoji se od slijedećih radnih operacija:

1° Izbijanje poprečnog presjeka prostorije
2° Utovar izbijenog materijala
3° Odvoz materijala
4° Podgrađivanje
5° Pomoćni radovi

Izbijanje poprečnog presjeka prostorije

[uredi | uredi kôd]

Za izgradnju podzemne prostorije treba iskopati volumen stijene koji se nalazi unutar poprečnog presjeka prostorije. Iskop stijene moguće je izvesti: ručno, miniranjem ili mehanički strojevima (mehanizirano).

Utovar izbijenog materijala

[uredi | uredi kôd]

Utovar materijala je rad na odstranjivanju iskopanog ili miniranog materijala s radilišta, a može se obavljati ručno ili mehanički strojevima za utovar.

Odvoz materijala

[uredi | uredi kôd]

Odvoz materijala se obavlja vagonetima, kontinuiranim transporterima i jamskim kamionima.

Podgrađivanje

[uredi | uredi kôd]

Podgrađivanje rudničkih prostorija ima dva osnovna zadatka:

- zaštita zaposlenih rudara
- podržavanje otvorene prostorije

Izbor načina podgrađivanja i vrste podgrade ovisi o obliku i namjeni rudničke prostorije, djelovanju jamskog tlaka i vremenskog trajanja rudničke prostorije.

Za izgradnju podgrade koriste se različiti materijali drvo, opeka, betonske i kamene kocke, beton, armirani beton i čelik.

Pomoćni radovi

[uredi | uredi kôd]

Pomoćni radovi su radovi na odvodnjavanju, provjetravanju, pripremi podgrade itd.

Vrste podzemnih prostorija

[uredi | uredi kôd]

Potkop je horizontalan jamski objekt za prilaz ležištu koje se nalazi u brdovitom području.

Okno je okomit jamski objekt između površine i izvoznog ili vjetrenog horizonta. Ima višestruku namjenu te služi kao put za izvoz otkopanog materijala, za prijevoz rudara, materijala i opreme, te kao kanal za dovod i odvod zraka u rudnik.

Niskop/uskop je manje strmi jamski objekt za spoj površine i horizonata.

Navozište je rudnička prostorija u jami kojom se horizontalni transport po mreži hodnika na horizontu spaja s okomitim izvozom na površinu.

Odvozište je mjesto na ušću okna koje služi za povezivanje jamskog izvoza s transportnim uređajima na površini.

Tuneli su podzemni objekti koji na obje strane izlaze na površinu.

Komore su prostorije većeg poprečnog presjeka različitih namjena (npr. komore za smještaj pumpi i vodosabirnika, remiza za lokomotive, trafostanica, skladišta za eksploziv itd.).

Oblici poprečnog presjeka hodnika

[uredi | uredi kôd]

Oblik poprečnog presjeka hodnika ovisi o vrsti stijene u kojoj se hodnik radi, o materijalu podgrade te o vremenu trajanja hodnika. Ovisno o navedenim činiteljima i o djelovanju podzemnog tlaka oblik poprečnog presjeka hodnika može biti pravokutni, trapezni, svodasti, lučni, potkovičasti i kružni.

Literatura

[uredi | uredi kôd]
  • 1. "Izrada podzemnih rudničkih prostorija i tunela" - J. Krsnik, skripta RGN fakulteta,

Sveučilište u Zagrebu, Zagreb 1993.

  • 2. "Uvod u rudarstvo" - J. Nuić, S. Živković, I. Galić, skripta RGN fakulteta,

Sveučilište u Zagrebu, Zagreb 2003.

  • 3. "Tehnička enciklopedija, svezak XI" - J. Hrastnik, članak "Rudarstvo, Otvaranje

rudnika" JLZ M. Krleža, Zagreb 1988.