Predložak:BSrow-2

Izvor: Wikipedija


Omogućava stvaranje dijagrama sa svim točkama u jednom redu, a tekst je moguće prikazati s dvije strane pored točke (-2 u nazivu).
tekst3tekst1
tekst2tekst4