Predložak:Bar box

Izvor: Wikipedija


{{bar box}}, {{bar percent}} i {{bar pixel}} su predlošci za izradu horizontalnih barova mapa.

Korištenje[uredi kôd]

{{Bar box
|width  = širina grafa 
|barwidth= širina područja bara 
|float  = (left|right|none) 
|title  = ime mape 
|titlebar= boja imena bara 
|left1  = prvi lijevi stupac zaglavlja' 
|left2  = drugi lijevi stupac zaglavlja 
|right1 = prvi desni stupac zaglavlja 
|right2 = drugi desni stupac zaglavlja 
|bars  = sadržaj mape
|caption = naslov ispod mape  
}}

Sadržaj mape[uredi kôd]

Bar box može sadržavati neograničen broj barova. Dva tipa barova postoje:

 • Percentage bar:
{{bar percent|row label|colour|value (width in percents)|optional value label}}

Ako veličina nije dana, izražava se preko postotka, "%".

 • Pixel bar:
{{bar pixel|row label|colour|value (width in pixels)|value suffix|optional value label}}

Ako veličina nije dana, sufiks veličine se ignorira. Inače, veličina se izradi iz veličine i sufiksa veličine. To je skraćeno. Oba primjera daju iste rezultate:

{{bar pixel|foo|red|12||12,345}}
{{bar pixel|foo|red|12|3,45}}