Predložak:Bolji naslov

Izvor: Wikipedija
== Korištenje ==

Ovaj se predložak rabi za predlaganje boljeg naslova članka, kategorije, predloška ili slike.

{{Bolji naslov|Predloženi novi naslov}}
  • Nakon postavljanja ovog predloška obrazložite njegovo postavljanje na stranici za razgovor pripadajućeg članka i svakako u sažetku napišite da ste dodali ovaj predložak u članak.

Parametri

Predložak ima jedan neimenovani i dva imenovana parametra. Parametri se mogu izostaviti ili navesti u bilo kojem redoslijedu.

{{Bolji naslov|prijedlog naslova|r=|n=}}
  • prijedlog naslova - izravno upisati novi naslov u koji treba promijeniti (ovo je neimenovani parametar, ali ako novi naslov sadržava znak jednakosti, onda ovaj parametar treba "imenovati" dodavanjem prefiksa 1=, npr. 1=x = y)
  • r - dodavanja razloga preimenovanja - ukratko, jer se razlog treba dodati na SZR.
  • n - dodavanje napomene; može se rabiti i za dodavanje roka za popravljanje.

Primjer

U ovom primjeru navedeni su svi parametri, a u napomeni je dan i način kako dodati rok za sređivanje - pritom se sadržaj stavlja i u kategoriju za neodgovarajući sadržaj (ovo nije primijenjeno, da ovaj predložak ne bi bio svrstan tamo).

{{Bolji naslov|nešto treće|r=sadašnji naslov nije jasan|n=Rok za preimenovanje je {{subst:#timel: j. F Y.|+2 weeks}} [[Kategorija:Neodgovarajući sadržaj {{subst:#timel: j. F Y.|+2 weeks}}]]}}