Prijeđi na sadržaj

Predložak:CEE proljeće 2018.

Izvor: Wikipedija


Primjena na stranicama za razgovor:

{{CEE proljeće 2018. |suradnik= |tema= |tema2= |tema3= |zemlja= |zemlja2= |zemlja3= }}

Zemlje navesti u lokativu.

Primjeri:

{{CEE proljeće 2018. |suradnik= Ime |tema= Znanost |tema2= tehnologija |tema3= arhitektura|zemlja= Bugarskoj |zemlja2= Poljskoj |zemlja3= Estoniji }}


Članak "CEE proljeće 2018." napisan je ili značajno poboljšan u okviru međunarodnog projekta CEE proljeće 2018. Na njemu je radio Suradnik:Ime. Tema članka je Znanost, tehnologija i arhitektura u Bugarskoj, Poljskoj i Estoniji.Parametri nisu obvezni, osim "tema" i "zemlja". Suradničko ime ne mora biti navedeno:

{{CEE proljeće 2018. |tema= Znanost |zemlja= Bugarskoj }}


Članak "CEE proljeće 2018." napisan je ili značajno poboljšan u okviru međunarodnog projekta CEE proljeće 2018. Tema članka je Znanost u Bugarskoj.