Predložak:Curlie

Izvor: Wikipedija

Curlie na Curlie

==Upotreba==
{{Curlie|Put/Do/Kategorije/|Naziv Kategorije}}

Primjer:

{{Curlie|World/Hrvatski/Društvo/Povijest/|Povijest}}

dobije se:

Povijest na Curlie

Ako se ne upiše "Naziv Kategorije" umjesto njega biti će upisan naziv Wikipedijinog članka.