Predložak:Doprinos suradnika po opsegu

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Predložak je namijenjen pregledu doprinosa suradnika u zadanom opsegu. Zadani opseg definiran je početnim vremenom uređivanja i brojem uređivanja prije tog vremena u izabranom imenskom prostoru.

Predložak kreira poveznicu u obliku vanjske poveznice [URL opis] i vidljiv će biti samo "opis" a klikom na poveznicu otvara se stranica doprinosa suradnika.

Uporaba

{{subst:Doprinos suradnika po opsegu|ime suradnika|broj uređivanja|opis|imenski prostor|godina|mjesec|datum|sat|minute|novi}}

ili česti kraći oblik

{{subst:Doprinos suradnika po opsegu|ime suradnika|broj uređivanja|opis}}

Parametri predloška

Predložak je realiziran preko neimenovanih parametara, što znači da se navode samo vrijednosti u zadanom redoslijedu:

  • ime suradnika - ime suradnika, bez vodećeg "Suradnik:"
  • broj uređivanja - ukupan broj uređivanja koji će se prikazati; ako se ostavi prazno, prikazat će se svi diprinosi suradnika.
  • opis - opis poveznice; ako se izostavi, prikazat će se "ovdje".
  • imenski prostor - brojevna oznaka imenskog prostora; ako se ostavi prazno, prikazuju se svi imenski prostori.
  • godina, mjesec, datum, sat, minute - od ovih se parametara konstruira početno vrijeme od kog počinje brojanje doprinosa prema prijašnjim izmjenama; godina se piše u punom obliku (GGGG), a ostali parametri s vodećom nulom ako su jednoznamenkasti (ovo nije riješeno automatikom, da se ne bi komplicirao kôd predloška te suradnici trebaju voditi računa o ispravnom formatiranju). Ako se parametri izostave, prikazat će se uređivanja od vremena kad je predložak postavljen.
  • novi - ako želite prikazati samo članke koje je suradnik započeo, upištite broj 1 (isti je učinak ako se unese bilo koja vrijednost, broj ili tekst, različita od "0"); podrazumijevana vrijednost je izostavljen parametar.

Svi parametri su opcioni (mogu se izostaviti), tako da će {{subst:Doprinos suradnika po opsegu}} imati isti učinak kao da ste kliknuli na poveznicu "Doprinosi suradnika" lijevo u izborniku "pomagala". Ako se ne navede suradničko ime, prikazat će se naziv stranice na kojoj je predložak postavljen, što može biti besmisleno ako predložak nije postavljen sa suradničku stranicu.

Primjeri uporabe

  • Sa svim parametrima: 5 članaka koje je započeo suradnik Bonč u GIP-u prije 14:22 5. kolovoza 2013., s opisom
{{subst:Doprinos suradnika po opsegu|Bonč|5|Vaši novi članci|0|2013|08|05|14|22|1}}
Vaši novi članci ne ispunjavaju standarde Wikipedije.
  • Kraći oblik: 10 uređivanja suradnika Bonč, s opisom
{{subst:Doprinos suradnika po opsegu|Bonč|10|Vaše nedavne izmjene}}
Vaše nedavne izmjene izgledaju uredno.

Oznake imenskih prostora:

oznaka imenski prostor
0 (glavni imenski prostor, za wikipedijine članke)
1 Razgovor (stranice za razgovor uz wikipedijine članke)
2 Suradnik
3 Razgovor sa suradnikom
4 Wikipedija
5 Razgovor Wikipedija
6 Datoteka
7 Razgovor o datoteci
8 MediaWiki
9 MediaWiki razgovor
10 Predložak
11 Razgovor o predlošku
12 Pomoć
13 Razgovor o pomoći
14 Kategorija
15 Razgovor o kategoriji
100 Portal
101 Razgovor o portalu
102 Dodatak
103 Razgovor o dodatku

Sličan predložak: Izmjene u članku po opsegu koji umjesto povijesti uređivanja jednog suradnika prikazuje povijest članka u zadanom vremenskom opsegu.