Predložak:Grb

Izvor: Wikipedija

Ova slika prikazuje pečat, amblem, grb ili krest.

Grb može biti prikazan na više načina i na Wikipediji se može koristiti samo dizajn koji je dostupan pod slobodnom licencom. Inače, prikaz nije upotrebljiv na Wikipediji, pošto bi trebalo biti moguće napraviti slobodan ekvivalent, pa se ne kvalificira za poštenu upotrebu. Prikazi grbova podliježu zakonu o autorskom pravu kao originalna umjetnička djela i na njih nije primjenljiva odluka iz slučaja Bridgeman Art Library Ltd. v. Corel Corporation pošto nisu predstave dvodimenzionalnih umjetničkih djela.

S druge strane, pečat ili amblem može imati samo jedan dizajn. Ovi su u javnom vlasništvu ako je autorsko pravo nad njima isteklo; inače su podložni ograničenjima autorskog prava. U potonjem slučaju, vjeruje se slika može prikazati na Wikipediji u skladu sa doktrinom poštene upotrebe. Ako ste sigurni da ova slika prikazuje pečat ili amblem, molimo vas promjenite oznaku na {{pečat}}.