Predložak:Infookvir animanga/Manga

Izvor: Wikipedija
Manga
{{{naslov}}}
Autor{{{autor}}}
Ilustrator{{{ilustrator}}}
Izdavač{{{izdavač}}}
Izdavač u Engleskoj{{{izdavač_en}}}
Izdavač u Hrvatskoj{{{izdavač_da}}}
Dobna skupina{{{dob}}}
Magazin{{{magazin}}}
Datum izlaska{{{početak}}}{{{kraj}}}
Brojevi{{{broj}}}
{{Infookvir animanga/Manga
 |naslov     = 
 |autor      = 
 |ilustrator   = 
 |izdavač     = 
 |izdavač_en   = 
 |izdavač_hr   = 
 |ostali_izdavači = 
 |magazin     = 
 |početak     = 
 |kraj      = 
 |broj      =
 |dob       = 
 }}
Parametar Objašnjenje
naslov Naslov mange, ukoliko je isti kao naslov članka, ne treba popunjavati
autor Autor mange.
ilustrator Ilustrator mange, popunjavati samo ako je različit od autora.
izdavač Izdavač u izvornoj zemlji.
izdavač_en Izdavač za englesko govorno područje.
izdavač_hr Izdavač u Hrvatskoj.
ostali_izdavači Ostali relevantniji izdavači mange.
magazin Magazin u kojem je manga izašao kao dio antologije ili serijala.
početak Datum početka izlaženja mange, u izvornoj zemlji.
kraj Datum izlaska zadnjeg broja mange, u izvornoj zemlji.
broj Broj mangi koje su izdane.
broj_poglavlja Broj poglavlja (izbjegavati korištenje).
dob Dobne skupine za koje je manga podoban (npr. Shojo, Shonen, Seinen, Josei, Kodomo, Otaku, Salaryman, Hentai).