Predložak:JD-SADVlada

Izvor: Wikipedija
Javno dobro
Ova slika je u javnom vlasništvu u SAD, jer je djelo napravljeno za potrebe vlade Sjedinjenih Američkih Država. Prema američkom pravu, sva djela koja su napravili djelatnici saveznih organa vlasti SAD tijekom vršenja svojih službenih dužnosti, su u javnom vlasništvu u SAD.
Primjedba: ovo ne važi za djela američkih saveznih država i lokalnih vlada.

PD Public domain false false