Predložak:Kulturnadobra/doc

Izvor: Wikipedija

Predložak se rabi u člancima kao referenca na Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

Uporaba[uredi kôd]

Jednostavna[uredi kôd]

{{kulturnadobra|o z n a k a|naziv= }}

oznaka
(obvezno) bezimeni parametar, registarski broj kulturnog dobra u Registru, npr. Z-5757 ili P-6576
naziv
ime kulturnog dobra u Registru; kada naziv nije naveden, umjesto njega bit će prikazana oznaka

Složenija[uredi kôd]

{{kulturnadobra|oznaka|naziv= |sadržaj=preuzet |pristupljeno= }}

sadržaj=preuzet
ako je sadržaj članka preuzet iz Registra
pristupljeno
datum kada je sadržaj preuzet, npr. 10. studenoga 2022.

Primjeri[uredi kôd]

{{kulturnadobra|Z-4647}}
Z-4647 Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske
{{kulturnadobra|Z-4647|naziv=Ruralna cjelina Ume}}
Ruralna cjelina Ume Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske
{{kulturnadobra|Z-4647|naziv=Ruralna cjelina Ume|sadržaj=preuzet|pristupljeno=20. listopada 2022.}}
Ruralna cjelina Ume Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Sadržaj preuzet uz dopusnicu. Pristupljeno 20. listopada 2022.


Nema opisa.

Parametri predloška

U ovom je predlošku preporučljivo pisati sve parametre u istom retku.

ParametarOpisVrstaStanje
oznaka1

Oznaka u registru

Primjer
Z-1234
Sadržajobvezno
nazivnaziv

Izvorni naziv dobra u registru

Primjer
Dvorac X
Sadržajneobvezno
sadržajsadržaj

Je li sadržaj prepisan iz registra?

Predložene vrijednosti
preuzet
Nizneobvezno
pristupljenopristupljeno

Datum preuzimanja sadržaja iz registra

Primjer
2021-01-31
Datumpredloženo