Predložak:Infookvir mikomorfokvir

Izvor: Wikipedija
(Preusmjereno s Predložak:Mikomorfokvir)
{{{name}}}
Vidi predložak mikomorfokvir koji generira sljedeći popis
Mikološke karakteristike
MikoMorfokviri prikazuju 8 mikoloških karakteristika koje se često koriste u identifikaciji gljiva. Predložak se koristi radi brzog načina prikaza informacija o gljivama te brze usporedbe među njima.

Uporaba[uredi kôd]

Kopirajte sljedeći kȏd u članak u koji želite dodati infookvir MikoMorfokvir, a zatim dodajte određene parametre:

{{Infookvir mikomorfokvir
| name       = 
| whichGills    = 
| capShape     = 
| hymeniumType   = 
| stipeCharacter  = 
| ecologicalType  = 
| sporePrintColor = 
| sporePrintColor2 = 
| howEdible    = 
}}

Parameteri[uredi kôd]

MikoMorfokviri imaju 8 osnovnih parametara:

name hymeniumType capShape whichGills stipeCharacter sporePrintColor ecologicalType howEdible
Naziv gljive Tip površine koja nosi spore: listići, pore itd. Opis generalnog oblika klobuka Opis načina pričvršćivanja himenija za stručak Indicira prisutnost univerzalnog ili parcijalnog vela Boja otiska spora Indicira kako gljiva prikuplja hranjive tvari Indicira otrovnost ili jestivost gljive
{{{name}}}

Gills icon.png gills
Gills icon.png (listići)
Pores icon.png pores
Pores icon.png (pore)
Smooth icon.png smooth
Smooth icon.png (gladak)
Ridges icon.png ridges
Ridges icon.png (brazde)
Teeth icon.png teeth
Teeth icon.png (nazubljen)
Gleba icon.png gleba
Gleba icon.png (trbušast)

Campanulate cap icon.svg campanulate
Campanulate cap icon.svg (zvonolik)
Conical cap icon.svg conical
Conical cap icon.svg (stožast)
Convex cap icon.svg convex
Convex cap icon.svg (konveksan)
Depressed cap icon.svg depressed
Depressed cap icon.svg (ulegnut)
Flat cap icon.svg flat
Flat cap icon.svg (ravan)
Infundibuliform cap icon.svg infundibuliform
Infundibuliform cap icon.svg (ljevkast)
Offset cap icon.png offset
Offset cap icon.png (odmaknut)
Ovate cap icon.svg ovate
Ovate cap icon.svg (jajast)
Umbillicate cap icon.svg umbillicate
Umbillicate cap icon.svg (pupčast)
Umbonate cap icon.svg umbonate
Umbonate cap icon.svg (ispupčen)
No cap icon.svg no
No cap icon.svg (bez klobuka)
NA cap icon.svg NA
NA cap icon.svg (nepoznato)

Adnate gills icon2.svg adnate
Adnate gills icon2.svg (prirasli)
Adnexed gills icon2.svg adnexed
Adnexed gills icon2.svg (privezani)
Decurrent gills icon2.svg decurrent
Decurrent gills icon2.svg (spušteni)
Emarginate gills icon2.svg emarginate
Emarginate gills icon2.svg (odmaknuti)
Free gills icon2.svg free
Free gills icon2.svg (slobodni)
Seceding gills icon2.svg seceding
Seceding gills icon2.svg (izrezani)
Sinuate gills icon2.svg sinuate
Sinuate gills icon2.svg (valoviti)
Subdecurrent gills icon2.svg subdecurrent
Subdecurrent gills icon2.svg (kratko spušteni)
No gills icon.svg no
No gills icon.svg (bez listića)
NA gills icon.svg NA
NA gills icon.svg (nepoznato)

Bare stipe icon.png bare
Bare stipe icon.png (gol)
Ring stipe icon.png ring
Ring stipe icon.png (prstenak)
Volva stipe icon.png volva
Volva stipe icon.png (obojak)
Ring and volva stipe icon.png ring and volva
Ring and volva stipe icon.png (prstenak i obojak)
Cortina stipe icon.png cortina
Cortina stipe icon.png (koprena)
NA stipe icon.png NA
NA stipe icon.png (nepoznato)

Black spore print icon.png black
Black spore print icon.png (crn)
Blackish-brown spore print icon.png blackish-brown
Blackish-brown spore print icon.png (crnkastosmeđ)
Brown spore print icon.png brown
Brown spore print icon.png (smeđ)
Buff spore print icon.png buff
Buff spore print icon.png (sjajan)
Cream spore print icon.png cream
Cream spore print icon.png (kremastobijel)
Green spore print icon.png green
Green spore print icon.png (zelen)
Ochre spore print icon.png ochre
Ochre spore print icon.png (oker)
Olive spore print icon.png olive
Olive spore print icon.png (maslinastozelen)
Olive-brown spore print icon.png olive-brown
Olive-brown spore print icon.png (maslinastosmeđ)
Pink spore print icon.png pink
Pink spore print icon.png (ružičast)
Pinkish-brown spore print icon.png pinkish-brown
Pinkish-brown spore print icon.png (ružičastosmeđ)
Purple spore print icon.png purple
Purple spore print icon.png (ljubičast)
Purple-black spore print icon.png purple-black
Purple-black spore print icon.png (ljubičastocrn)
Purple-brown spore print icon.png purple-brown
Purple-brown spore print icon.png (ljubičastosmeđ)
Reddish-brown spore print icon.png reddish-brown
Reddish-brown spore print icon.png (crvenkastosmeđ)
Salmon spore print icon.png salmon
Salmon spore print icon.png (ružičastožut)
Tan spore print icon.png tan
Tan spore print icon.png (žućkastosmeđ)
White spore print icon.png white
White spore print icon.png (bijel)
Yellow spore print icon.png yellow
Yellow spore print icon.png (žut)
Yellow-orange spore print icon.png yellow-orange
Yellow-orange spore print icon.png (žutonarančast)

Mycorrhizal ecology icon.png mycorrhizal
Mycorrhizal ecology icon.png (mikorizalna)
Parasitic ecology icon.png parasitic
Parasitic ecology icon.png (parazitska)
Saprotrophic ecology icon.png saprotrophic
Saprotrophic ecology icon.png (saprotrofna)

Choice toxicity icon.png choice
Choice toxicity icon.png (odlična)
Edible toxicity icon.svg edible
Edible toxicity icon.svg (jestiva)
Inedible toxicity icon.png inedible
Inedible toxicity icon.png (nejestiva)
Diamond-caution.svg caution
Diamond-caution.svg (nije preporučena)
Psychoactive toxicity icon.png psychoactive
Psychoactive toxicity icon.png (psihoaktivna)
Poisonous toxicity icon.png poisonous
Poisonous toxicity icon.png (otrovna)
Diamond-caution.svg allergenic
Diamond-caution.svg (alergena)
Hazard T.svg deadly
Hazard T.svg (smrtonosna)
Unknown toxicity icon.png unknown
Unknown toxicity icon.png (nepoznata)

Primjer[uredi kôd]

Ovi osnovni parametri mogu se navesti bilo kojim redom, ali moraju se točno ispisati engleski nazivi zbog kodiranja slika u samome predlošku. Primjer:

Phlebopus marginatus
Vidi predložak mikomorfokvir koji generira sljedeći popis
Mikološke karakteristike
listići na himeniju
klobuk je ljevkast
himenij je izrezan
nedostaje stručak
otisak spora je sjajan ili kremastobijel
ekologija je mikorizalna
jestivost: nepoznata
{{Infookvir mikomorfokvir
| name       = Phlebopus marginatus
| whichGills    = seceding
| capShape     = infundibuliform
| hymeniumType   = gills
| stipeCharacter  = NA
| ecologicalType  = mycorrhizal
| sporePrintColor = buff
| sporePrintColor2 = cream
| howEdible    = unknown
}}

Generira infookvir mikomorfokvir zdesna:

Svi parametri osim name (naziva) i hymeniumType (tipa himenija) mogu se sada specificirati sa sekundarnim karakteristikama. Primjerice, zrela gljiva može imati konveksan i ravan klobuk, a to se može naznačiti u mikomorfokviru dodavanjem drugog parametra capShape (oblik klobuka) jednostavnim ponavljanjem naziva parametra s dodatkom broja 2:

|capShape=flat
|capShape2=convex

To se može učiniti sa sljedećim parametrima: capShape, whichGills, stipeCharacter, sporePrintColor, ecologicalType, howEdible.