Predložak:Navigacija sa sklopivim grupama

Izvor: Wikipedija
Ovaj je predložak navigacijski i sastoji se od grupa sa relevantnim člancima o određenoj temi.

Osnovna upotreba[uredi kôd]

{{Navigacija sa sklopivim grupama
| naziv = {{subst:PAGENAME}}
| stanje =
| izabrani = {{{1|}}}

| naslov =
| slika  =
| naslov-style =
| grupa-style  =

| grupa1 =
| naziv1 =
| popis1 =

| grupa2 =
| naziv2 =
| popis2 =

 ...

| grupa10 =
| naziv10 =
| popis10 =
}}

Parametri[uredi kôd]

Ovaj predložak djeli slične parametre kao i {{Navigacija}}.

Opći[uredi kôd]

naziv
Naziv predloška, obavezan jer bez njega neće raditi poveznice "vidi · razgovor · uredi" (nije obavezan samo u slučaju da je naveden naslov, a ne i rub).
stanje [autocollapse, uncollapsed, collapsed, plain, off]
sakrij/otkrij stanje predloška. Vidi i stanjen
navbar
Zadana vrijednost: Tnavbar. Ako se upiše bez ("nema" kod napredne upotrebe), poveznice v • d • e se neće prikazati. Napomena: skrivati "navbar" nije preporučljivo jer drugim suradnicima tako otežavate pristup predlošku.

Sadržaj[uredi kôd]

naslov
Tekst centriran u najgornjem redu tablice, obično sadrži temu predloška. Preporučljivo je da to bude jedna linija teksta.
slika
Slika koja će se prikazati u retku ispod naslova i s desne strane svih grupa i popisa.
slika-lijevo
Slika koja će se prikazati u retku ispod naslova i s lijeve strane grupa i popisa.
iznad
Sadržaj ovog parametra se prikazuje u punoj širini iznad svih grupa, popisa i slika, tj. između retka naslova i prve grupe/popisa.
ispod
Sadržaj ovog parametra se prikazuje u punoj širini ispod svih grupa, popisa i slika.

Grupe i popisi[uredi kôd]

grupan
(npr. grupa1, grupa2...) Ako je naveden, sadržaj se pojavljuje kao sklopivi podnaslov iznad sadržaja odgovarajućeg popisa.
popisn
(npr. popis1, popis2...) Glavni sadržaj predloška, obično popis poveznica. Sadržaj je jednolinijski, ali se po potrebi može prikazati u više linija (koristi: <div> </div>).
nazivn
Ovo je kratki naziv za svaku grupu. Ne prikazuje se, već služi kao identifikator za parametar izabrani, vidjeti dolje uporabu. Ovaj parametar nije obvezan, ali se preporučuje. Može imati proizvoljan oblik, isti kao naziv grupe, ali i nevezan za njega (npr. za grupa1 = romani identifikator može biti naziv = grupa1, naziv = romani ili naziv = prvi naslov).
izabrani
Za parametar izabrani potrebno je popuniti parametre nazivn (vidjeti iznad), kako bi funkcija otkrivanja/skrivanja izabrane grupe ispravno radila:
  • Otvorena samo izabrana grupa - ako se u parametaru izabrani navede jedan od definiranih naziva grupe, ta grupa bit će otvorena a sve ostale sklopljene.
  • Sklopljene sve grupe - ako je parametar prazan ili se upiše bilo koji pojam koji se ne podudara s nazivom grupe, onda će svi popisi biti sklopljeni.
  • Otvorene sve grupe - ako je potrebno da sve grupe budu otvorene, unijeti vrijednost izabrani = {{{1|}}} i iz grupa ukloniti definicije parametara nazivn.
Parametar izabrani = {{{1|}}} se rabi za proslijeđivanje parametra kad se ovaj predložak poziva iz drugog predloška.
stanjen [autocollapse, uncollapsed, collapsed, plain, off]
Stanje posebno napravljeno za svaku grupu. Zadana vrijednost je collapse (sklopljeno)
slikan
Slika koja će se prikazati ispod grupen i desno od popisan.
slika-lijevon
Slika koja će se prikazati ispod grupen i lijevo od popisan.

Oblikovanje[uredi kôd]

osnovna-style
CSS style koji se odnosi na retke naslov, iznad, ispod i grupa (sve osim popisa). Ovaj parametar će nam poslužiti za brzu promjenu osnovne boje.
naslov-style
CSS style koji se odnosi na redak naslov. Najčešće služi za promjenu boje pozadine. Zadana vrijednost:
naslov-style = background:#ccccff; padding-left:1em; padding-right:1em; text-align:center;
grupa-style
CSS style koji se odnosi na sve retke grupa. Ova je opcija iznad onih koje su zadane za cijelu tablicu. Zadana vrijednost:
grupa-style = background:#ddddff; padding-left:1em; padding-right:1em; text-align:right;
grupan-style
CSS style koji se odnosi na određenu grupu, kao iznimka od onoga što određuje parametar grupa-style.
popis-style
CSS style koji se odnosi na sve popise. Zadana vrijednost:
popis-style = background:transparent; text-align:left/center;
popisn-style
CSS style koji se odnosi na određeni popis, kao iznimka od onoga što određuje parametar popis-style.
iznad-style
ispod-style
CSS style retka čiji sadržaj određuje parametar iznad odnosno ispod. Najčešće se koristi za podešavanje boje pozadine ili poravnanja. Zadane vrijednosti:
iznad-style = background:#ddddff; padding-left:1em; padding-right:1em; text-align:center;
ispod-style = background:#ddddff; padding-left:1em; padding-right:1em; text-align:center;
slika-style
slika-lijevo-style
CSS style koji mijenja svojstvo ćelije sa slikom (koristi se samo za ispravak).
popis-padding
Podloga, postava za svaku ćeliju (cellspadding); zadana vrijednost je 0.25em za ljevo/desno i 0em za vrh/dno.

Vidi još[uredi kôd]