Predložak:Podjela

Izvor: Wikipedija


  • Napomena - preporučljivo je da svaki suradnik sam izdvoji/uklopi svoj dio teksta koji je poželjno uklopiti/izdvojiti na novu stranicu, jer svaki je suradnik odgovoran za svaki svoj doprinos na Wikipediji. Izdvajanje tekstova je posebno osjetljivo ako je taj dio teksta potkrijepljen izvorima ili literaturom.