Predložak:Strukturni krug

Izvor: Wikipedija


Predložak od navedenih parametara kreira strukturni krug (kružni grafikon) za pregled udjela u nekoj cjelini s mogućnošću dodavanja opisa i legende ispod slike.

Uporaba

Možete odrediti oznake i vrijednosti do 24 isječka. Svi parametri za šest isječaka uključeni su ispod. Ako vam je potrebno još isječaka, preslikajte kôd jednog od navedenih, mijenjajući brojku na kraju svakog imena parametra (npr. natpis6natpis10).

{{Strukturni krug
| ravnanje =
| opis   =
| ostalo  =
| natpis1 =
| udio1  =
| boja1  =
| natpis2 =
| udio2  =
| boja2  =
| natpis3 =
| udio3  =
| boja3  =
| natpis4 =
| udio4  =
| boja4  =
| natpis5 =
| udio5  =
| boja5  =
| natpis6 =
| udio6  =
| boja6  =
}}

Parametri predloška

 • Parametar |ravnanje= služi vodoravnom ravnanju slike. Može imati vrijednosti lijevo ili left te desno ili right. Ako parametar ostane u predlošku u obliku |ravnanje=, ravnanje će biti lijevo, a desno ako se taj red izostavi.
 • U parametru |opis= navodi se tekst koji se ispisuje ispod slike.
 • Ako se navede parametar |ostalo=, predložak će izračunati ostatak do 100 % za pojam koji se navodi kao vrijednost parametra.
 • Parametar |natpisN= je tekst koji se ispisuje kao legenda isječka. Ako se parametar ne navede, neće se prikazati legenda tog isječka, ali će isječak biti prikazan.
 • Parametar |udioN= je broj koji predstavlja postotak isječka u krugu (znak za postotak se ne navodi uz broj). U legendi se prikazuje kako je naveden, bez formatiranja ili zaokruživanja.
 • U parametru |bojaN= navodi se ime ili kôd boje definirano u CSS-u. Ako se parametar ostavi u obliku |bojaN=, prikazat će se crna boja, a ako se taj red izostavi, podrazumijevaju se jedinice boje u ovakvom redoslijedu:
 1.      red
 2.      green
 3.      blue
 4.      yellow
 5.      fuchsia
 6.      aqua
 7.      brown
 8.      orange
 9.      purple
 10.      sienna

Napomene

 • Isječci kruga redaju se od x-osi u smjeru lijevog vijka.
 • Predložak prihvaća samo postotke za vrijednost udjela, ali ne provjerava zbroj udjela isječaka. Provjeri može poslužiti parametar |ostalo=: ako je njegova vrijednost 0 (nula), zbroj prethodnih udjela je 100 %, a negativna vrijednost pokazuje da je zbroj veći od 100 %. Ako je zbroj udjela manji od 100 %, ostatak kruga boji se bijelom bojom.
 • Ne mogu se dodavati natpisi na isječke kruga.
 • Proizvod predloška ne može se snimiti kao slika.

Primjeri


██ Jedan (42 %)

██ Dva (32 %)

██ Tri (12 %)

██ Četiri (3 %)

██ Pet (2 %)

██ Šest (1 %)

██ ostali (8 %)

Primjer bez navođenja boja i ravnanja:

{{Strukturni krug
|ostalo = ostali
|natpis1 = Jedan
|udio1  = 42
|natpis2 = Dva
|udio2  = 32
|natpis3 = Tri
|udio3  = 12
|natpis4 = Četiri
|udio4  = 3
|natpis5 = Pet
|udio5  = 2
|natpis6 = Šest
|udio6  = 1
}}Religija u Češkoj (2001.)

██ nereligiozni (59 %)

██ katolici (26,8 %)

██ protestanti (2,5 %)

██ ostali (11,7 %)

Primjer iz članka:

{{strukturni krug
|ravnanje = desno
|opis   = [[Religija u Češkoj]] (2001.)
|natpis1 = [[nereligioznost|nereligiozni]]
|udio1  = 59
|boja1  = silver
|natpis2 = [[Katolička crkva|katolici]]
|udio2  = 26,8
|boja2  = #008
|natpis3 = [[Protestantizam|protestanti]]
|udio3  = 2,5
|boja3  = #08f
|ostalo  = ostali
}}