Predložak:Suradnik vi

Izvor: Wikipedija
vi Thành viên này sử dụng tiếng Việt như ngôn ngữ mẹ đẻ.