Prikolica

Izvor: Wikipedija

Prikolica je vučeno priključno vozilo koje je predviđeno da bude priključeno vučnom motornom vozilu. Ima jednu ili više osovina s kotačima koje mogu biti neupravljive, upravljive i samoupravljive, dok kotači na osovini mogu biti jednostruki i dvostruki.

Konstrukcijska rješenja prikolica za prijevoz tereta i vučnih vozila

Prikolice se mogu podijeliti na:

Prikolice za prijevoz tereta Prostor za ukrcaj tereta kod prikolica je u obliku sanduka s jednom ili više bočnih stranica koje se otvaraju i na taj način omogućavaju istovar i utovar tereta. Nosivost ovih prikolica se kreće od 3-50 tona.