Ranefer (visoki svećenik boga Ptaha)

Izvor: Wikipedija
Dodaj infookvir "životopis".
(Primjeri uporabe predloška)
Ranefer

Ranefer ili Ranofer ("Ra je lijep") bio je visoki svećenik boga Ptaha, prethodnik Kanefera. Služio je Ptahu i Sokaru, a bio je nazvan po Rau. Nadgledavao je grupu umjetnika i obrtnika. Pokopan je u velikoj mastabi u Sakari.