Razmnožavanje biljaka

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

dvije generacije: spolna (haploidna, gametofit), nespolna (diploidna, sporofit) ­ dvospolni cvijet kritosjemenjača:

 • lapovi i latice-ocvijeće cvijeta
 • prašnici i tučak-spolni organi u kojima se razvijaju mikrospore i megaspore
 • PRAŠNIK je muški dio cvijeta

sastoji se od prašničkih niti i prašnice prašnica ima 2 polutke a u svakoj od te 2 polutke su 2 peludnice u peludnicama se nalazni mnoštvo diploidnih stanica iz kojih mejozom nastaju 4 haploidne mikrospore mitozom se razvije muški gametofit nakon 1. mitoze nastaju 2 jezgre, tj. stanice: VEGETATIVNA I GENERATIVNA tek tada je peludno zrnce spremno za oprašivanje

 • TUČAK je ženski dio cvijeta

sastoji se od plodnice, vrata i njuške u plodnici se nalaze sjemeni zameci iz sjemenih stanica diploidna se stanica djeli mitozom na 4 haploidne stanice od kojih 3 propadaju, a ona 4. koja nije propala je MEGASPORA mitozom se megaspora razvija u ženski gametofit

 • MEGASPORA ima 1 haploidnu jezgru, ali nakon što ta jezgra prođe kroz 3 mitoze, megaspora ima 8 jezgara koje se podijele u 3 skupine: 2 skupine, od po 3 jezgre svaka, nalaze se na suprotnim krajevima stanice, a 2 preostale jezgre se nalaze u sredini i stope se u sekundarnu jezgru. Središnja jezgra je jedna od ovih najvećih skupina, a ostale jezgre sudjeluju u oplodnji.

MEGASPORA sa svojih 8 jezgara čini ŽENSKI GAMETOFIT. jajna stanica tučka kad sazrije - otvara se cvjetni pup i ljepljiva njuška tučka spremna je za prihvaćanje peludnih zrnaca ili OPRAŠIVANJE

posebne molekule na površini peludnog zrnca i na njušci tučka djeluju kao znakovi za raspoznavanje zrnca vlastite biljne vrste

 • ista biljna vrsta= peludno zrnce+tučak= KLIJANJE

kod peludnog zrnca se vegetativna stanica razvije u cjevastu peludnu mješinicu

 • tijekom klijanja peludnog zrnca generativna se stanica djeli na 2 spermalne stanice

jedna od njih oplodi jajnu stanicu i nastaje diploidna zigota iz koje se razvija KLICA (EMBRIO) druga od njih se stopi sa sekundarnom jezgrom megaspore pa nastaje triploidna stanica i razvija se hranidbeno staničje = ENDOSPERM

OPLODNJA CVJETNJAČE POTIČE 4 ISTODOBNA PROCESA

 • razvitak endosperma-hrani klicu

brze mitoze u endospermu omogućuju da se hranidbeno tkivo razvije prije klice endosperm upija hranidbene tvari iz drugih dijelova biljke te zaliha hrane u endospermu ommogućuje razvitak biljke

 • razvitak klice

zigota okružena endospermom djeli se na 2 stanice: klica i staničje koje učršćuje klicu i prenosi hranu do nje

 • razvitak sjemenke

razvijena se sjemenka sastoji od klice, hranidbenog područja (endosperma) i sjemene lupine zaliha hrane može biti: škrob, šećer, ulja, aminokiseline, propteini

 • oblikovanje ploda oko sjemenke

sjemenka je nastala iz sjemenog zametka plod je nastao iz plodnice tučka