Reptinub

Izvor: Wikipedija
Dodaj infookvir "monarh".
(Primjeri uporabe predloška)

Reptinub (Repitnub, Reputnebu) je bila kraljica drevnog Egipta kao supruga faraona Njuserre Inija. Živjela je tijekom 5. dinastije. Bila je snaha faraona Neferirkare Kakaija i kraljice Kentkaues II. te šurjakinja faraona Neferefre. Moguće je da je bila majka princeze Kamerernebti. U Kamerernebtinoj je grobnici nađen fragment kipa neke kraljice, koja bi mogla biti Reptinub. Moguće je da je bila i majka faraona Menkauhora Kaiua.