Select (SQL)

Izvor: Wikipedija

Select je najčešća SQL naredba, rabi se za dohvaćanje podataka iz baze, iz jedne ili više tablica,[1] a postoji i mogućnost vraćanja rezultata (rabi se izraz resultset) bez upita prema tablicama: SELECT 1+3;.

Sintaksa[uredi | uredi kôd]

Tablica "T" Primjeri upita Rezultat
C1 C2
1 a
2 b
SELECT * FROM T;
C1 C2
1 a
2 b
C1 C2
1 a
2 b
SELECT C1 FROM T;
C1
1
2
C1 C2
1 a
2 b
SELECT * FROM T WHERE C1 = 1;
C1 C2
1 a
C1 C2
1 a
2 b
SELECT * FROM T ORDER BY C1 DESC;
C1 C2
2 b
1 a

SELECT naredba može imati više opcijskih parametara:

  • FROM - izbor tablice (ili tablica) koje se rabe za dohvaćanje podataka
  • WHERE - definicija uvjeta koji moraju biti zadovoljeni
  • GROUP BY - grupiranje rezultata
  • HAVING - odabir među grupama definiranim parametrom GROUP BY
  • ORDER BY - poredak (sortiranje) rezultata

Izvori[uredi | uredi kôd]