Sestercij

From Wikipedija
Jump to navigation Jump to search

Sestertivs je najveći brončani novac, što ga je kovao rimski senat od 23. pr. n. e. do 260. n. e. (od Augusta do Galijena). Težina mu je do Karakale 27-28 g, a poslije postepeno opada do 20 g. Za Trajana Decija (248.—251.) kovao je senat iznimno i dvostruke sestercije od 40.93 g težine, koji su kao posebnu karakteristiku imali zrakastu krunu na glavi cara, a polumjesec ispod poprsja carice.

Literatura[edit | edit source]

  • Marin Buovac: Numizmatička građa s hidroarheoloških istraživanja iz antičke luke u Zatonu kraj Nina, Stručni rad, Zadar, 2012, str. 1-49.

Poveznice[edit | edit source]