Silazna aorta

Izvor: Wikipedija
Ovaj okvir treba zamijeniti infookvirom {{infookvir anatomija}} (Primjeri uporabe predloška)

Silazna aorta dio je aorte od luka aorte (četvrtog prsnog kralješka) pa do mjesta gdje se aorta dijeli na lijevu i desnu zajedničku bočnu arteriju. Ovaj dio aorte dijeli se na dva dijela: prsna aorta i trbušna aorta. Dio iznad ošita je prsna (torakalna), a ispod je trbušna (abdominalna) aorta.