Sintetizam

Izvor: Wikipedija
Pejzaž kod Le Pouldua (1890.), Paula Gaugina, školski je primjer sintetizma sa svojim velikim naslikanim površinama orubljenim tamnim obrisima.

Sintetizam je stil u slikarstvu kog su 1890-ih prakticirali Paul Gauguin, Émile Bernard ali i drugi umjetnici pripadnici škole Pont-Aven u Bretagni s velikom obojanim površinama ograničenim tamnim obrisima.

Skupina oko Gauguina smatrala je da umjetnik treba sintetizirati svoje dojmove i radije slikati koristeći sjećanje nego izravan prikaz. Na Svjetskoj izložbi 1889. u Parizu pripadnici škole Pont-Aven organizirali su izložbu pod nazivom Synthétisme.

Članovi skupine osnovane 1891. bili su Gauguin, Bernard, Charles Laval i Louis Anquetin. Ponekad se i slikari Paul Sérusie i Cuno Amiet ubrajaju u sintetiste.