Studentski pravobranitelj

From Wikipedija
Jump to navigation Jump to search

Studentski pravobranitelj je funkcija koja postoji na nekim sveučilištima i visokim učilištima sa svrhom pružanja savjeta studentima o njihovim pravima tijekom studiranja, kao i o načinu njihovog ostvarivanja.

U Republici Hrvatskoj institucija studentskog pravobranitelja uvedena je Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama. Studentski pravobranitelj je student koji, po dužnosti, brine o razvoju i provedbi studentskih prava i studentskog standarda te ukazuje na trenutne i moguće probleme. Svako visoko učilište ima studentskog pravobranitelja kojeg imenuje studentski zbor na vrijeme od jedne godine. Studentski pravobranitelj prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim tijelima visokog učilišta, savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava, može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava, obavlja druge poslove utvrđene općim aktom visokog učilišta.[1]

Izvori[edit | edit source]

Poveznice[edit | edit source]

Vanjske poveznice[edit | edit source]