Suradnik:DorganBot

Izvor: Wikipedija

Ovaj račun više nema status bota; vlasnik: Dorgan.