Suradnik:Loveless

Izvor: Wikipedija

Ovaj račun više nema status bota; vlasnik: Darkoneko.