Suradnik:Zwobot

Izvor: Wikipedija

Ovaj račun više nema status bota; vlasnik: Head.