Prijeđi na sadržaj

Mučenje

Izvor: Wikipedija
(Preusmjereno s Tortura)
Mučenje u doba inkvizicije

Mučenje je nanošenje psihičke ili fizičke patnje (nasilje, mučenje, bol) na ljude putem drugih osoba. Uglavnom kao sredstvo za određenu namjenu, npr. za dobivanje izjave, priznanja, dobivanje informacije ili u svrhu slamanja otpora žrtve mučenja. Koristi se i kao sredstvo zastrašivanja, odmazde, kazne ili kao sredstvo ispitivanja.

Mučenje se također koristi kao manipulativno sredstavo prisile i kontrole pojedinca ili skupine ljudi. Predstavlja kršenje ljudskih prava. Prema Ženevskoj konvenciji ne smiju biti mučeni ratni zarobljenici (civilno stanovništvo i vojnici).

Unatoč tim konvencijama organizacija Amnesty International procjenjuje da dvije trećine zemalja potpisnica sporazuma ne poštuju dosljedno konvenciju.