Prijeđi na sadržaj

Virovitička skupina

Izvor: Wikipedija

Virovitička skupina je jedna od četiri regionalne kulturne skupine kulture polja sa žarama na današnjem hrvatskom tlu (Podravina, Međimurje i dio zapadne Slavonije). U europskoj prapovijesti, kultura polja sa žarama postigla je najveći doseg u obradbi bronce. Prema stilskim varijacijama osnovnih tipova keramičkih i metalnih proizvoda moguće je izdvojiti više regionalnih kulturnih skupina koje su postale osnova za uspostavu etničke strukture stanovništva starijega željeznog doba.[1] Područje današnjega grada Virovitice kontinuirano je naseljavano od prapovijesti. Na položaju Virovitica-Korija otkriveni su ostatci prapovijesnoga naselja sopotske kulture, a iz kasnoga brončanog doba potječe groblje kulture sa žarama (tzv. grupa Virovitica, XIII. do XII. st. pr. Kr.).[2] Virovitička skupina potvrđena je nalazištima u Virovitici, Sirovoj Kataleni, Moravču kraj Sesveta i Drljanovcu.[3]

Izvori

[uredi | uredi kôd]
  1. Hrvatska enciklopedija (LZMK) – kultura polja sa žarama
  2. Hrvatska enciklopedija (LZMK) – Virovitica
  3. Hrvatska enciklopedija (LZMK) – arheološka nalazišta