Vulkansko staklo

Izvor: Wikipedija
Primjer za vulkansko staklo:Obsidian.

Vulkansko staklo stvara se pri vrlo brzom hlađenju lave, kada zbog naglog pada temperature kristalizira magma kao staklo. Vulkanska stakla mogu se razlikovati prema kemijskim i strukturnim svojstvima kao i prema sadržaju vode.

Obsidijan je naziv za stakla koja se sastoje od riolita do andezita, sa sadržajem do 1% vode. Crne su boje. Pechstein je vulkansko staklo riolitskog sastava i smolastog sjaja. U njemu može biti i do 10% vode. Boje su različite – tamnosive, mrke, crvene i zelene.

Perliti su stakla koja pored ostalih sastojaka sadrže i hidratacionu vodu, koja je sekundarna. U skupinu perlita spadaju i plavci.

Nedovršeni članak Vulkansko staklo koji govori o geologiji treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.