Prijeđi na sadržaj

WGS84

Izvor: Wikipedija
Dijagram elipsoida WGS84

WGS84 je naziv elipsoida koji se koristi kao referentni koordinatni sustav. WGS84 je zamjena za WGS72. Nastao je modificiranjem sustava Navy Navigation Satellite System Doppler Reference Frame-a (NSWC 9Z-2). To je geocentrični koordinatni sustav čije je ishodište u središtu Zemljanih masa. Os Z umjerena je prema srednjem položaju sjevernog pola od 1900. do 1905. godine. Os X leži u ekvatorijalnoj ravnini i prolazi srednjim Griničkim meridijanom. Os Y okomita je na osi X i Z i usmjerena je na istok.

WGS84 pridružen je geocentrični ekvipotencijalni elipsoid koji je definiran sljedećim parametrima:

Parametar i vrijednost
Opis
 a = 6,378,137 m Velika poluos
 1/f=1/298.257223563 Spljoštenost
 ω=7.292115 x 10-5rad x s-1 Brzina rotacije
 GM = 398,600.5km3s2 Geocentrična gravitacijska konstanta
 C20=-J2=(-1,082.63±0.005)x10-5 2. zonalna harmonika

Vrijednosti parametara su preuzete iz Geodetskog Referentnog Sustava 1980 (GRS80) elipsoida. Razlika u spljoštenosti između GRS80 i WGS84 je taj što je za GRS80 određen zonalni koeficijent na šest decimala, dok je sada određen na osam, a to uzrokuje malu razliku u spljoštenosti.

WGS84 je referenti elipsoid za GPS satelite i u uporabi će ostati do 2010. godine