Wikipedija:AutoWikiBrowser/Typos

Izvor: Wikipedija

Ova stranica služi programu AWB (en.wikipedia: en:Wikipedia:AutoWikiBrowser) u pronalaženju gramatičkih pogrešaka, molimo ne brišite ju!!!

Dodatni regularni izrazi

Popis dodatnih regulanih izraza koje možete samostalno upisati u Find and replace prozor.
Napomena za kvačice: zadnja uvijek mora biti označena kako bi pronalazak i zamjena radili.

Find Replace with Koje kvačice označiti (uz zadnju)? Pojašnjenje Napomene
GLAVNIRASPORED: 
GLAVNIRASPORED:
ništa Razmak iza ključne riječi smatra se sintaksnom pogreškom Nema
<br style="clear:both;" />
<div style="clear:both;" ></div>
ništa Br element ne smije imati nikakve parametre.
Za poništenje floata doristi se div element.
Primjer
<source
<syntaxhighlight
ništa zastarjela sintaksa koristiti isključivo uz iduću
</source
</syntaxhighlight
ništa zastarjela sintaksa koristiti isključivo uz prethodnu
<font color="?(#?[0-z]*)"?>([\s\S]*?)<\/font>
<span style="color:$1;">$2</span>
regex, MultiLine, SingleLine zastarjela sintaksa napomene
<tt>([\s\S]*?)<\/tt>
<code>$1</code>
regex, MultiLine, SingleLine zastarjela sintaksa napomene
<strike>([\s\S]*?)<\/strike>
<s>$1</s>
regex, MultiLine, SingleLine zastarjela sintaksa napomene
(?:<nowiki>)?(?:\[\[)?ISBN[-013: ]+((?:[\dX]{13})|(?:[\d\-X]{17})|(?:[\dX]{10})|(?:[\d\-X]{13,17}))(?:\]\])?(?:<\/nowiki>)?
{{ISBN|$1}}
regex, After fixes zamjenjuje čisti ISBN sa predloškom napomene
(?:\[?https?:\/\/(?:www\.|tools\.)?(?:dtcc|xmpp|ietf)?(?:\.edu|\.org)\/(?:cs|rfcs|html)\/rfc[0-9]{1,}(?:\.html?)? ?)?(?:<nowiki>)?(?:\[\[)?(?:[Rr][Ff][Cc])[: -]+([0-9]{1,})(?:\]\])?(?:<\/nowiki>)?\]?
{{RFC|$1}}
regex, After fixes zamjenjuje čisti RFC sa predloškom napomene

Zahtjevi zajednice

<Typo word="zahtjevi" find="\b([Bb])ežićn(\S*)\b" replace="$1ežičn$2"/>
<Typo word="zahtjevi" find="\b([Dd])jetinstv(\S*)\b" replace="$1jetinjstv$2"/>
<Typo word="zahtjevi" find="\b([Pp])osljeratn(\S*)\b" replace="$1oslijeratn$2"/>
<Typo word="zahtjevi" find="\b([Tt])ransplatan?cij(\S*)\b" replace="$1ransplantacij$2"/>
<Typo word="brojiti" find="broja(t|o|l)([aeiou]?)\b" replace="broji$1$2"/>
<Typo word="brojanje" find="brojan(j?)([aeiou]?)\b" replace="brojen$1$2"/>
<Typo word="budući-da" find="\bbudu[čć]i da\b" replace="jer"/>
<Typo word="ISBN" find="(?:<nowiki>)?(?:\[\[)?ISBN[-013: ]+((?:[\dX]{13})|(?:[\d\-X]{17})|(?:[\dX]{10})|(?:[\d\-X]{13,17}))(?:\]\])?(?:<\/nowiki>)?" replace="{{ISBN|$1}}"/>
<Typo word="RFC" find="(?:\[?https?:\/\/(?:www\.|tools\.)?(?:dtcc|xmpp|ietf)?(?:\.edu|\.org)\/(?:cs|rfcs|html)\/rfc[0-9]{1,}(?:\.html?)? ?)?(?:<nowiki>)?(?:\[\[)?(?:[Rr][Ff][Cc])[: -]+([0-9]{1,})(?:\]\])?(?:<\/nowiki>)?\]?" replace="{{RFC|$1}}"/>
<Typo word="tipicno" find="([Tt])ipić(([aeiou]n|n[aeiou])m?a?)" replace="$1ipič$2" />

Preuzeto iz MS Worda

<Typo word="MS" find="\b([Aa])bsorbcija\b" replace="$1psorpcija"/>
<Typo word="MS" find="\b([Aa])bsorbiran\b" replace="$1psorbiran"/>
<Typo word="MS" find="\b([Aa])bsorbirati\b" replace="$1psorbirati"/>
<Typo word="MS" find="\b([Aa])libij\b" replace="$1libi"/>
<Typo word="MS" find="\b([Aa])linea\b" replace="$1lineja"/>
<Typo word="MS" find="\b([Aa])nsambel\b" replace="$1nsambl"/>
<Typo word="MS" find="\b([Aa])nti\s+državni\b\b" replace="$1ntidržavni"/>
<Typo word="MS" find="\b([Aa])nti\s+hrvatski\b\b" replace="$1ntihrvatski"/>
<Typo word="MS" find="\b([Aa])rtikal\b" replace="$1rtikl"/>
<Typo word="MS" find="\b([Aa])sma\b" replace="$1stma"/>
<Typo word="MS" find="\b([Aa])smatičar\b" replace="$1stmatičar"/>
<Typo word="MS" find="\b([Aa])udicia\b" replace="$1udicija"/>
<Typo word="MS" find="\b([Aa])udiencija\b" replace="$1udijencija"/>
<Typo word="MS" find="\b([Aa])udiovizuelni\b" replace="$1udiovizualni"/>
<Typo word="MS" find="\b([Aa])vijomom\b" replace="$1vionom"/>
<Typo word="MS" find="\b([Aa])vijon\b" replace="$1vion"/>
<Typo word="MS" find="\b([Aa])vijonski\b" replace="$1vionski"/>
<Typo word="MS" find="\b([Aa])vijotransport\b" replace="$1viotransport"/>
<Typo word="MS" find="\b([Bb])asen\b" replace="$1azen"/>
<Typo word="MS" find="\b([Bb])esšavne\b" replace="$1ešavne"/>
<Typo word="MS" find="\b([Bb])esšavni\b" replace="$1ešavni"/>
<Typo word="MS" find="\b([Bb])ezkamatni\b" replace="$1eskamatni"/>
<Typo word="MS" find="\b([Bb])ezkonačni\b" replace="$1eskonačni"/>
<Typo word="MS" find="\b([Bb])ezkonačno\b" replace="$1eskonačno"/>
<Typo word="MS" find="\b([Bb])ezkonačnost\b" replace="$1eskonačnost"/>
<Typo word="MS" find="\b([Bb])ezkraj\b" replace="$1eskraj"/>
<Typo word="MS" find="\b([Bb])ezkrajan\b" replace="$1eskrajan"/>
<Typo word="MS" find="\b([Bb])ezkrajni\b" replace="$1eskrajni"/>
<Typo word="MS" find="\b([Bb])ezpravan\b" replace="$1espravan"/>
<Typo word="MS" find="\b([Bb])ezpravni\b" replace="$1espravni"/>
<Typo word="MS" find="\b([Bb])ezpravno\b" replace="$1espravno"/>
<Typo word="MS" find="\b([Bb])ezpredmetan\b" replace="$1espredmetan"/>
<Typo word="MS" find="\b([Bb])ezpredmetni\b" replace="$1espredmetni"/>
<Typo word="MS" find="\b([Bb])ezšavne\b" replace="$1ešavne"/>
<Typo word="MS" find="\b([Bb])ezšavni\b" replace="$1ešavni"/>
<Typo word="MS" find="\b([Bb])ezživotan\b" replace="$1eživotan"/>
<Typo word="MS" find="\b([Bb])ezživotno\b" replace="$1eživotno"/>
<Typo word="MS" find="\b([Bb])iblia\b" replace="$1iblija"/>
<Typo word="MS" find="\b([Bb])iblijograf\b" replace="$1ibliograf"/>
<Typo word="MS" find="\b([Bb])iblijografija\b" replace="$1ibliografija"/>
<Typo word="MS" find="\b([Bb])iblijoteka\b" replace="$1iblioteka"/>
<Typo word="MS" find="\b([Bb])iblijotekar\b" replace="$1ibliotekar"/>
<Typo word="MS" find="\b([Bb])iblijotekarka\b" replace="$1ibliotekarka"/>
<Typo word="MS" find="\b([Bb])ibliski\b" replace="$1iblijski"/>
<Typo word="MS" find="\b([Bb])icikal\b" replace="$1icikl"/>
<Typo word="MS" find="\b([Bb])ijesnoća\b" replace="$1jesnoća"/>
<Typo word="MS" find="\b([Bb])ijolog\b" replace="$1iolog"/>
<Typo word="MS" find="\b([Bb])ijologija\b" replace="$1iologija"/>
<Typo word="MS" find="\b([Bb])ilansa\b" replace="$1ilanca"/>
<Typo word="MS" find="\b([Bb])jes\b" replace="$1ijes"/>
<Typo word="MS" find="\b([Bb])lijedilo\b" replace="$1ljedilo"/>
<Typo word="MS" find="\b([Bb])ljed\b" replace="$1lijed"/>
<Typo word="MS" find="\b([Bb])oardu\b" replace="$1ordu"/>
<Typo word="MS" find="\b([Bb])raćni\b" replace="$1račni"/>
<Typo word="MS" find="\b([Bb])rcki\b" replace="$1rdski"/>
<Typo word="MS" find="\b([Bb])rcko\b" replace="$1rdsko"/>
<Typo word="MS" find="\b([Bb])ridki\b" replace="$1ritki"/>
<Typo word="MS" find="\b([Bb])rocki\b" replace="$1rodski"/>
<Typo word="MS" find="\b([Bb])rotski\b" replace="$1rodski"/>
<Typo word="MS" find="\b([Bb])rtski\b" replace="$1rdski"/>
<Typo word="MS" find="\b([Bb])rtsko\b" replace="$1rdsko"/>
<Typo word="MS" find="\b([Bb])ruto proizvod\b" replace="$1rutoproizvod"/>
<Typo word="MS" find="\b([Bb])rutto\b" replace="$1ruto"/>
<Typo word="MS" find="\b([Cc])ijelivati\b" replace="$1jelivati"/>
<Typo word="MS" find="\b([Cc])ijepanica\b" replace="$1jepanica"/>
<Typo word="MS" find="\b([Cc])jediti\b" replace="$1ijediti"/>
<Typo word="MS" find="\b([Cc])jena\b" replace="$1ijena"/>
<Typo word="MS" find="\b([Cc])jepati\b" replace="$1ijepati"/>
<Typo word="MS" find="\b([Cc])jepiti\b" replace="$1ijepiti"/>
<Typo word="MS" find="\b([Cc])jepljen\b" replace="$1ijepljen"/>
<Typo word="MS" find="\b([Cc])jepljenje\b" replace="$1ijepljenje"/>
<Typo word="MS" find="\b([Cc])opirati\b" replace="$1opirati"/>
<Typo word="MS" find="\bdata \b" replace="dana "/>
<Typo word="MS" find="\b([Dd])avaoc\b" replace="$1avalac"/>
<Typo word="MS" find="\b([Dd])evetnajst\b" replace="$1evetnaest"/>
<Typo word="MS" find="\b([Dd])ializa\b" replace="$1ijaliza"/>
<Typo word="MS" find="\b([Dd])iapazon\b" replace="$1ijapazon"/>
<Typo word="MS" find="\b([Dd])iapozitiv\b" replace="$1ijapozitiv"/>
<Typo word="MS" find="\b([Dd])ijeljivost\b" replace="$1jeljivost"/>
<Typo word="MS" find="\b([Dd])ijetinjast\b" replace="$1jetinjast"/>
<Typo word="MS" find="\b([Dd])irekotr\b" replace="$1irektor"/>
<Typo word="MS" find="\b([Dd])irekotra\b" replace="$1irektora"/>
<Typo word="MS" find="\b([Dd])iretkor\b" replace="$1irektor"/>
<Typo word="MS" find="\b([Dd])obijam\b" replace="$1obivam"/>
<Typo word="MS" find="\b([Dd])[aeiou]bi[vj]a([o|ti])\b" replace="$1obiva$2"/>
<Typo word="MS" find="\b([Dd])obijen\b" replace="$1obiven"/>
<Typo word="MS" find="\b([Dd])obijeni\b" replace="$1obiveni"/>
<Typo word="MS" find="\b([Dd])obijenu\b" replace="$1obivenu"/>
<Typo word="MS" find="\b([Dd])omači\b" replace="$1omaći"/>
<Typo word="MS" find="\b([Dd])omačin\b" replace="$1omaćin"/>
<Typo word="MS" find="\b([Dd])omačinstvo\b" replace="$1omaćinstvo"/>
<Typo word="MS" find="\b([Dd])onešen\b" replace="$1onesen"/>
<Typo word="MS" find="\b([Dd])onešeni\b" replace="$1oneseni"/>
<Typo word="MS" find="\b([Dd])onešenog\b" replace="$1onesenog"/>
<Typo word="MS" find="\b([Dd])ospijeti\b" replace="$1ospjeti"/>
<Typo word="MS" find="\b([Dd])ršte\b" replace="$1ržite"/>
<Typo word="MS" find="\b([Dd])ržte\b" replace="$1ržite"/>
<Typo word="MS" find="\b([Dd])vanajst\b" replace="$1vanaest"/>
<Typo word="MS" find="\b([Dd])vesto\b" replace="$1vjesto"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ee])gzibicija\b" replace="$1kshibicija"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ee])gzibicionist\b" replace="$1kshibicionist"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ee])ksterjer\b" replace="$1ksterijer"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ee])nterijer\b" replace="$1nterijer"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ee])xpicite\b" replace="$1ksplicite"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ee])xplicitni\b" replace="$1ksplicitni"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ff])amilijaliziran\b" replace="$1amilijariziran"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ff])amilijalizirati\b" replace="$1amilijarizirati"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ff])ukcija\b" replace="$1unkcija"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ff])ukcionirati\b" replace="$1unkcionirati"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ff])unkcia\b" replace="$1unkcija"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ff])unkcijonira\b" replace="$1unkcionira"/>
<Typo word="MS" find="\b([Gg])oriti\b" replace="$1orjeti"/>
<Typo word="MS" find="\b([Gg])riješka\b" replace="$1reška"/>
<Typo word="MS" find="\b([Hh])ardwer\b" replace="hardver"/>
<Typo word="MS" find="\b([Hh])istoriski\b" replace="historijski"/>
<Typo word="MS" find="\b([Hh])rvacki\b" replace="hrvatski"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ii])jonizacija\b" replace="$1onizacija"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ii])jonizirati\b" replace="$1onizirati"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ii])jonoziranje\b" replace="$1oniziranje"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ii])li ili\b" replace="$1li-ili"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ii])mfarkt\b" replace="$1nfarkt"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ii])miđ\b" replace="$1midž"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ii])mperjalist\b" replace="$1mperijalist"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ii])naće\b" replace="$1nače"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ii])nekcija\b" replace="$1njekcija"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ii])nektiran\b" replace="$1njektiran"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ii])nektirati\b" replace="$1njektirati"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ii])nfrakt\b" replace="$1nfarkt"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ii])nperator\b" replace="$1mperator"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ii])nperfekt\b" replace="$1mperfekt"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ii])nperijalist\b" replace="$1mperijalist"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ii])npersonalan\b" replace="$1mpersonalan"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ii])nplementacija\b" replace="$1mplementacija"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ii])nplementiran\b" replace="$1mplementiran"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ii])nplementirati\b" replace="$1mplementirati"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ii])npliciran\b" replace="$1mpliciran"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ii])nplicirati\b" replace="$1mplicirati"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ii])nplicite\b" replace="$1mplicite"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ii])nplikacija\b" replace="$1mplikacija"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ii])nport\b" replace="$1mport"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ii])npregnacija\b" replace="$1mpregnacija"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ii])npregniran\b" replace="$1mpregniran"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ii])npresum\b" replace="$1mpresum"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ii])nprovizacija\b" replace="$1mprovizacija"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ii])nprovizirati\b" replace="$1mprovizirati"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ii])nserat\b" replace="$1nsert"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ii])nterjer\b" replace="$1nterijer"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ii])nterview\b" replace="$1ntervju"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ii])nterviju\b" replace="$1ntervju"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ii])ntervijuirati\b" replace="$1ntervjuirati"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ii])nžinjer(ija|ka|i|ov|ski|sko|ska|ing)?\b" replace="$1nženjer$2"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ii])raciojonalno\b" replace="$1racionalno"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ii])raciojonalnost\b" replace="$1racionalnost"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ii])ridentist\b" replace="$1redentist"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ii])ridentizam\b" replace="$1redentizam"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ii])scijedak\b" replace="$1scjedak"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ii])scjediti\b" replace="$1scijediti"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ii])skorjeniti\b" replace="$1skorijeniti"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ii])skorjenjen\b" replace="$1skorijenjen"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ii])storija\b" replace="historija"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ii])storijski\b" replace="historijski"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ii])zklesan\b" replace="$1sklesan"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ii])zklesati\b" replace="$1sklesati"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ii])znešen\b" replace="$1znesen"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ii])znešeni\b" replace="$1zneseni"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ii])znjeti\b" replace="$1znijeti"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ii])zvežen\b" replace="$1zvezen"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ii])zviještavati\b" replace="$1zvještavati"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ii])zvjestiti\b" replace="$1zvijestiti"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ii])zvodioc\b" replace="$1zvodilac"/>
<Typo word="MS" find="\b([Jj])edanajst\b" replace="$1edanaest"/>
<Typo word="MS" find="\b([Jj])ednaci\b" replace="$1ednaki"/>
<Typo word="MS" find="\bJugosloven\b" replace="Jugoslaven"/>
<Typo word="MS" find="\b([Jj])ugoslovenski\b" replace="$1ugoslavenski"/>
<Typo word="MS" find="\b([Jj])uli\b" replace="$1ul"/>
<Typo word="MS" find="\b([Jj])uni\b" replace="$1un"/>
<Typo word="MS" find="\b([Jj])utranji\b" replace="$1utarnji"/>
<Typo word="MS" find="\b([Kk])abal\b" replace="$1abel"/>
<Typo word="MS" find="\b([Kk])ad tad\b" replace="$1ad-tad"/>
<Typo word="MS" find="\b([Kk])anpiranje\b" replace="$1ampiranje"/>
<Typo word="MS" find="\b([Kk])anpirati\b" replace="$1ampirati"/>
<Typo word="MS" find="\b([Kk])aranbol\b" replace="$1arambol"/>
<Typo word="MS" find="\b([Kk])aranboliran\b" replace="$1aramboliran"/>
<Typo word="MS" find="\b([Kk])aranbolirati\b" replace="$1arambolirati"/>
<Typo word="MS" find="\b([Kk])lješta\b" replace="$1liješta"/>
<Typo word="MS" find="\b([Kk])odex\b" replace="$1odeks"/>
<Typo word="MS" find="\b([Kk])omfisciran\b" replace="$1onfisciran"/>
<Typo word="MS" find="\b([Kk])omfiscirati\b" replace="$1onfiscirati"/>
<Typo word="MS" find="\b([Kk])oncepat\b" replace="$1oncept"/>
<Typo word="MS" find="\b([Kk])oncerat\b" replace="$1oncert"/>
<Typo word="MS" find="\b([Kk])onfor\b" replace="$1omfor"/>
<Typo word="MS" find="\b([Kk])onpanjon\b" replace="$1ompanjon"/>
<Typo word="MS" find="\b([Kk])onparacija\b" replace="$1omparacija"/>
<Typo word="MS" find="\b([Kk])onponenta\b" replace="$1omponenta"/>
<Typo word="MS" find="\b([Kk])onpost\b" replace="$1ompost"/>
<Typo word="MS" find="\b([Kk])ontingenat\b" replace="$1ontingent"/>
<Typo word="MS" find="\b([Kk])orjen\b" replace="$1orijen"/>
<Typo word="MS" find="\b([Kk])orjenski\b" replace="$1orijenski"/>
<Typo word="MS" find="\b([Kk])orupiran\b" replace="$1orumpiran"/>
<Typo word="MS" find="\b([Kk])oćnica\b" replace="$1očnica"/>
<Typo word="MS" find="\b([Kk])roiti\b" replace="$1rojiti"/>
<Typo word="MS" find="\b([Kk])ršćen\b" replace="$1ršten"/>
<Typo word="MS" find="\b([Kk])učanica\b" replace="$1ućanica"/>
<Typo word="MS" find="\b([Kk])čer\b" replace="$1ćer"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ll])icencna\b" replace="$1icenčna"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ll])icencni\b" replace="$1icenčni"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ll])ijeniji\b" replace="$1jeniji"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ll])ijepota\b" replace="$1jepota"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ll])itar\b" replace="$1itra"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ll])jepiti\b" replace="$1ijepiti"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ll])ječiti\b" replace="$1iječiti"/>
<Typo word="MS" find="\b([Mm])akro naredba\b" replace="$1akronaredba"/>
<Typo word="MS" find="\b([Mm])anje više\b" replace="$1anje-više"/>
<Typo word="MS" find="\b([Mm])enađer\b" replace="$1enadžer"/>
<Typo word="MS" find="\b([Mm])enađerski\b" replace="$1enadžerski"/>
<Typo word="MS" find="\b([Mm])eneđer\b" replace="$1enedžer"/>
<Typo word="MS" find="\b([Mm])etod\b" replace="$1etoda"/>
<Typo word="MS" find="\b([Mm])inutima\b" replace="$1inutama"/>
<Typo word="MS" find="\b([Mm])lječni\b" replace="$1liječni"/>
<Typo word="MS" find="\b([Mm])olioc\b" replace="$1olilac"/>
<Typo word="MS" find="\b([Nn])adpis\b" replace="$1atpis"/>
<Typo word="MS" find="\b([Nn])ailon\b" replace="$1ajlon"/>
<Typo word="MS" find="\b([Nn])aruđba\b" replace="$1arudžba"/>
<Typo word="MS" find="\b([Nn])edelja\b" replace="$1edjelja"/>
<Typo word="MS" find="\b([Nn])epočudan\b" replace="$1epoćudan"/>
<Typo word="MS" find="\b([Nn])esumljiv\b" replace="$1esumnjiv"/>
<Typo word="MS" find="\b([Nn])esumljivo\b" replace="$1esumnjivo"/>
<Typo word="MS" find="\b([Nn])etto\b" replace="$1eto"/>
<Typo word="MS" find="\b([Nn])eusaglašen\b" replace="$1eusuglašen"/>
<Typo word="MS" find="\b([Nn])euspijo\b" replace="$1euspio"/>
<Typo word="MS" find="\bNjemac\b" replace="Nijemac"/>
<Typo word="MS" find="\b([Nn])ovo\s+nastala\b" replace="$1ovonastala"/>
<Typo word="MS" find="\b([Nn])ovo\s+nastali\b" replace="$1ovonastali"/>
<Typo word="MS" find="\b([Nn])ovo\s+otvoreni\b" replace="$1ovootvoreni"/>
<Typo word="MS" find="\b([Nn])ovo\s+stvorena\b" replace="$1ovostvorena"/>
<Typo word="MS" find="\b([Nn])ovo\s+stvoreni\b" replace="$1ovostvoreni"/>
<Typo word="MS" find="\b([Nn])uzarada\b" replace="$1uzzarada"/>
<Typo word="MS" find="\b([Nn])uzpojava\b" replace="$1uspojava"/>
<Typo word="MS" find="\b([Oo])baviještenje\b" replace="$1bavještenje"/>
<Typo word="MS" find="\b([Oo])bavjesni\b" replace="$1bavijesni"/>
<Typo word="MS" find="\b([Oo])bavjest\b" replace="$1bavijest"/>
<Typo word="MS" find="\b([Oo])bavješćenje\b" replace="$1bavještenje"/>
<Typo word="MS" find="\b([Oo])bešćastiti\b" replace="$1beščastiti"/>
<Typo word="MS" find="\b([Oo])beščaščen\b" replace="$1beščašćen"/>
<Typo word="MS" find="\b([Oo])bjest\b" replace="$1bijest"/>
<Typo word="MS" find="\b([Oo])bskrba\b" replace="$1pskrba"/>
<Typo word="MS" find="\b([Oo])bskrbiti\b" replace="$1pskrbiti"/>
<Typo word="MS" find="\b([Oo])cijena\b" replace="$1cjena"/>
<Typo word="MS" find="\b([Oo])dcijepljenje\b" replace="$1dcjepljenje"/>
<Typo word="MS" find="\b([Oo])dhraniti\b" replace="$1thraniti"/>
<Typo word="MS" find="\b([Oo])dkaz\b" replace="$1tkaz"/>
<Typo word="MS" find="\b([Oo])dkazni\b" replace="$1tkazni"/>
<Typo word="MS" find="\b([Oo])dkloniti\b" replace="$1tkloniti"/>
<Typo word="MS" find="\b([Oo])dkopati\b" replace="$1tkopati"/>
<Typo word="MS" find="\b([Oo])dkopčati\b" replace="$1tkopčati"/>
<Typo word="MS" find="\b([Oo])dkrivati\b" replace="$1tkrivati"/>
<Typo word="MS" find="\b([Oo])dkriće\b" replace="$1tkriće"/>
<Typo word="MS" find="\b([Oo])dkuda\b" replace="$1tkuda"/>
<Typo word="MS" find="\b([Oo])dnešen\b" replace="$1dnesen"/>
<Typo word="MS" find="\b([Oo])dnešeni\b" replace="$1dneseni"/>
<Typo word="MS" find="\b([Oo])dpis\b" replace="$1tpis"/>
<Typo word="MS" find="\b([Oo])dpisan\b" replace="$1tpisan"/>
<Typo word="MS" find="\b([Oo])dvežen\b" replace="$1dvezen"/>
<Typo word="MS" find="\b([Oo])kučen\b" replace="$1kućen"/>
<Typo word="MS" find="\b([Oo])kučnica\b" replace="$1kućnica"/>
<Typo word="MS" find="/\b([Oo])moguči(ti|li|lo)?\b" replace="$1mogući$2"/>
<Typo word="MS" find="\b([Oo])nesvjestiti\b" replace="$1nesvijestiti"/>
<Typo word="MS" find="\b([Oo])rjentacija\b" replace="$1rijentacija"/>
<Typo word="MS" find="\b([Oo])rjentir\b" replace="$1rijentir"/>
<Typo word="MS" find="\b([Oo])rjentiran\b" replace="$1rijentiran"/>
<Typo word="MS" find="\b([Oo])rudje\b" replace="$1ruđe"/>
<Typo word="MS" find="\b([Oo])samnajst\b" replace="$1samnaest"/>
<Typo word="MS" find="\b([Oo])siječki\b" replace="$1sječki"/>
<Typo word="MS" find="\bOsjek\b" replace="Osijek"/>
<Typo word="MS" find="\b([Oo])svjestiti\b" replace="$1svijestiti"/>
<Typo word="MS" find="\b([Oo])svjetliti\b" replace="$1svijetliti"/>
<Typo word="MS" find="\b([Oo])svješten\b" replace="$1sviješten"/>
<Typo word="MS" find="\b([Oo])tcjepljenje\b" replace="$1dcjepljenje"/>
<Typo word="MS" find="\b([Oo])tsutni\b" replace="$1dsutni"/>
<Typo word="MS" find="\b([Oo])tšteta\b" replace="$1dšteta"/>
<Typo word="MS" find="\b([Oo])vrhi\b" replace="$1vrsi"/>
<Typo word="MS" find="\b([Oo])zlijeda\b" replace="$1zljeda"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])aće\b" replace="$1ače"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])etnajst\b" replace="$1etnaest"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])ismohran\b" replace="$1ismohrana"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])lijenidba\b" replace="$1ljenidba"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])obijeda\b" replace="$1objeda"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])objediti\b" replace="$1obijediti"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])odjelen\b" replace="$1odijeljen"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])odjeljen\b" replace="$1odijeljen"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])odmladak\b" replace="$1omladak"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])odmladiti\b" replace="$1omladiti"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])odnešen\b" replace="$1odnesen"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])odnešeni\b" replace="$1odneseni"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])odpaliti\b" replace="$1otpaliti"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])odpis\b" replace="$1otpis"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])odpisati\b" replace="$1otpisati"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])odpisnik\b" replace="$1otpisnik"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])ogriješka\b" replace="$1ogreška"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])ogrješiti\b" replace="$1ogriješiti"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])orteba\b" replace="$1otreba"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])oslijedica\b" replace="$1osljedica"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])oslje\b" replace="$1oslije"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])osljepodne\b" replace="$1oslijepodne"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])otcrtan\b" replace="$1odcrtan"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])otcrtati\b" replace="$1odcrtati"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])otrešen\b" replace="$1otresen"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])otstaknut\b" replace="$1otaknut"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])otsticaj\b" replace="$1oticaj"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])otsticati\b" replace="$1oticati"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])ošiljaoc\b" replace="$1ošiljalac"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])recjeniti\b" replace="$1recijeniti"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])redata\b" replace="$1redana"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])redplata\b" replace="$1retplata"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])redplatiti\b" replace="$1retplatiti"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])redplaćen\b" replace="$1retplaćen"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])redpostaviti\b" replace="$1retpostaviti"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])redpostavka\b" replace="$1retpostavka"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])redpostavljati\b" replace="$1retpostavljati"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])redpostavljen\b" replace="$1retpostavljen"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])redpotopan\b" replace="$1retpotopan"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])redpotopni\b" replace="$1retpotopni"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])redskazati\b" replace="$1retkazati"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])regaoc\b" replace="$1regalac"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])relaz\b" replace="$1rijelaz"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])renešen\b" replace="$1renesen"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])renos\b" replace="$1rijenos"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])repis\b" replace="$1rijepis"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])retskazan\b" replace="$1retkazan"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])retskazati\b" replace="$1retkazati"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])retskazivati\b" replace="$1retkazivati"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])retstava\b" replace="$1redstava"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])retstavnik\b" replace="$1redstavnik"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])retstraža\b" replace="$1redstraža"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])reza\b" replace="$1reže"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])rezaju\b" replace="$1režu"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])rimaoc\b" replace="$1rimalac"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])rimijenjivati\b" replace="$1rimjenjivati"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])rimjeniti\b" replace="$1rimijeniti"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])rimjenjen\b" replace="$1rimijenjen"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])ripovijedka\b" replace="$1ripovijetka"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])ripovjetka\b" replace="$1ripovijetka"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])rjeboj\b" replace="$1rijeboj"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])rjebojni\b" replace="$1rijebojni"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])rjelaz\b" replace="$1rijelaz"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])rjenos\b" replace="$1rijenos"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])rjestolje\b" replace="$1rijestolje"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])rjeteći\b" replace="$1rijeteći"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])rjetnja\b" replace="$1rijetnja"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])ro zapadni\b" replace="$1rozapadni"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])rocenat\b" replace="$1rocent"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])rocijena\b" replace="$1rocjena"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])rodavaoc\b" replace="$1rodavalac"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])roizvađač\b" replace="$1roizvođač"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])ropovijednik\b" replace="$1ropovjednik"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])ropovjed\b" replace="$1ropovijed"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])rotu hrvatski\b" replace="$1rotuhrvatski"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])rotu ustavan\b" replace="$1rotuustavan"/>
<Typo word="MS" find="\b([Pp])unioc\b" replace="$1unilac"/>
<Typo word="MS" find="\b([Rr])acijonalno\b" replace="$1acionalno"/>
<Typo word="MS" find="\b([Rr])adijo\b" replace="$1adio"/>
<Typo word="MS" find="\b([Rr])adijologija\b" replace="$1adiologija"/>
<Typo word="MS" find="\b([Rr])anodnevnica\b" replace="$1avnodnevnica"/>
<Typo word="MS" find="\b([Rr])anojutranji\b" replace="$1anojutarnji"/>
<Typo word="MS" find="\b([Rr])aspodijela\b" replace="$1aspodjela"/>
<Typo word="MS" find="\b([Rr])aspodjeliti\b" replace="$1aspodijeliti"/>
<Typo word="MS" find="\b([Rr])azdjeliti\b" replace="$1azdijeliti"/>
<Typo word="MS" find="\b([Rr])azriješavati\b" replace="$1azrješavati"/>
<Typo word="MS" find="\b([Rr])azrješiti\b" replace="$1azriješiti"/>
<Typo word="MS" find="\b([Rr])ejon\b" replace="$1ajon"/>
<Typo word="MS" find="\b([Rr])ijeki\b" replace="$1ijeci"/>
<Typo word="MS" find="\b([Rr])iješiv\b" replace="$1ješiv"/>
<Typo word="MS" find="\b([Rr])jeci\b" replace="$1ijeci"/>
<Typo word="MS" find="\b([Rr])jeka\b" replace="$1ijeka"/>
<Typo word="MS" find="\b([Rr])onioc\b" replace="$1onilac"/>
<Typo word="MS" find="\b([Rr])teći\b" replace="$1reći"/>
<Typo word="MS" find="\b([Rr])ti\b" replace="$1ri"/>
<Typo word="MS" find="\b([Rr])ućica\b" replace="$1učica"/>
<Typo word="MS" find="\b([Rr])ućka\b" replace="$1učka"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])aglasan\b" replace="$1uglasan"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])aglasiti\b" replace="$1uglasiti"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])aglasnost\b" replace="$1uglasnost"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])aigrač\b" replace="$1uigrač"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])aradnik\b" replace="$1uradnik"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])aradnučki\b" replace="$1uradnički"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])arađivati\b" replace="$1urađivati"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])aučesnik\b" replace="$1uučesnik"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])aučesništvo\b" replace="$1uučesništvo"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])avremen\b" replace="$1uvremen"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])avremeni\b" replace="$1uvremeni"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])avremenik\b" replace="$1uvremenik"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])avremenost\b" replace="$1uvremenost"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])aživot\b" replace="$1uživot"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])aživotu\b" replace="$1uživotu"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])edamnajst\b" replace="$1edamnaest"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])edimenat\b" replace="$1ediment"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])ekotr\b" replace="$1ektor"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])ekotru\b" replace="$1ektoru"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])ekund\b" replace="$1ekunda"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])ekundima\b" replace="$1ekundama"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])ex\b" replace="$1eks"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])exi\b" replace="$1eksi"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])inhroni\b" replace="$1inkroni"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])inhronija\b" replace="$1inkronija"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])inhroniziran\b" replace="$1inkroniziran"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])inhronizirati\b" replace="$1inkronizirati"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])inhrono\b" replace="$1inkrono"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])inoč\b" replace="$1inoć"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])inočni\b" replace="$1inoćnji"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])kaner\b" replace="$1kener"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])kanirati\b" replace="$1kenirati"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])kućen\b" replace="$1kučen"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])lijepoća\b" replace="$1ljepoća"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])ljepiti\b" replace="$1lijepiti"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])ljepljen\b" replace="$1lijepljen"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])ljepo\b" replace="$1lijepo"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])mijena\b" replace="$1mjena"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])mjeniti\b" replace="$1mijeniti"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])mješa\b" replace="$1mjesa"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])nabdjevati\b" replace="$1nabdijevati"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])nobist\b" replace="$1nob"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])ociala\b" replace="$1ocijala"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])ocialist\b" replace="$1ocijalist"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])ocialistički\b" replace="$1ocijalistički"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])ocializam\b" replace="$1ocijalizam"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])ocialno\b" replace="$1ocijalno"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])oftwer\b" replace="$1oftver"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])prije[čć]avati\b" replace="$1prječavati"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])pri?jeći(ti|li)?\b" replace="$1priječi$2"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])rjeda\b" replace="$1rijeda"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])tećaj\b" replace="$1tečaj"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])tećajni\b" replace="$1tečajni"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])tećen\b" replace="$1tečen"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])to postotni\b" replace="$1topostotni"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])trjeljati\b" replace="$1trijeljati"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])ubkultura\b" replace="$1upkultura"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])ubsidijaran\b" replace="$1upsidijaran"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])ubstanca\b" replace="$1upstanca"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])ubstitucija\b" replace="$1upstitucija"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])ubsumirati\b" replace="$1upsumirati"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])udkinja\b" replace="$1utkinja"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])umlja\b" replace="$1umnja"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])umljati\b" replace="$1umnjati"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])umljiv\b" replace="$1umnjiv"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])umljivi\b" replace="$1umnjivi"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])uprostaviti\b" replace="$1uprotstaviti"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])uprostavljati\b" replace="$1uprotstavljati"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])uprostavljen\b" replace="$1uprotstavljen"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])utski\b" replace="$1udski"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])uživiti\b" replace="$1uživjeti"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])vjedođba\b" replace="$1vjedodžba"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])vjest\b" replace="$1vijest"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ss])vjetliti\b" replace="$1vijetliti"/>
<Typo word="MS" find="\b([Tt])alenat\b" replace="$1alent"/>
<Typo word="MS" find="\b([Tt])aximetar\b" replace="$1aksimetar"/>
<Typo word="MS" find="\b([Tt])axist\b" replace="$1aksist"/>
<Typo word="MS" find="\b([Tt])ač(a)?ka( ravni)?\b" replace="$1oč$2ka$3ne"/> <!-- ??? -->
<Typo word="MS" find="\b([Tt])eviziski\b" replace="$1elevizijski"/>
<Typo word="MS" find="\b([Tt])ijestenina\b" replace="$1jestenina"/>
<Typo word="MS" find="\b([Tt])jesan\b" replace="$1ijesan"/>
<Typo word="MS" find="\b([Tt])jesto\b" replace="$1ijesto"/>
<Typo word="MS" find="\b([Tt])oćka\b" replace="$1očka"/>
<Typo word="MS" find="\b([Tt])oćkica\b" replace="$1očkica"/>
<Typo word="MS" find="\b([Tt])ramwaj\b" replace="$1ramvaj"/>
<Typo word="MS" find="\b([Tt])rinajst\b" replace="$1rinaest"/>
<Typo word="MS" find="\b([Uu])cijena\b" replace="$1cjena"/>
<Typo word="MS" find="\b([Uu])cjeniti\b" replace="$1cijeniti"/>
<Typo word="MS" find="\b([Uu])klještiti\b" replace="$1kliještiti"/>
<Typo word="MS" find="\b([Uu])napr(ij)?eđenje\b" replace="$1naprjeđenje"/>
<Typo word="MS" find="\b([Uu])naprjediti\b" replace="$1naprijediti"/>
<Typo word="MS" find="\b([Uu])nešen\b" replace="$1nesen"/>
<Typo word="MS" find="\b([Uu])njeti\b" replace="$1nijeti"/>
<Typo word="MS" find="\b([Uu])potrijeba\b" replace="$1potreba"/>
<Typo word="MS" find="\b([Uu])potrijebljavati\b" replace="$1potrebljavati"/>
<Typo word="MS" find="\b([Uu])potrjebiti\b" replace="$1potrijebiti"/>
<Typo word="MS" find="\b([Uu])saglasiti\b" replace="$1suglasiti"/>
<Typo word="MS" find="\b([Uu])saglašen\b" replace="$1suglašen"/>
<Typo word="MS" find="\b([Uu])spijeti\b" replace="$1spjeti"/>
<Typo word="MS" find="\b([Uu])spijo\b" replace="$1spio"/>
<Typo word="MS" find="\b([Uu])vežen\b" replace="$1vezen"/>
<Typo word="MS" find="\b([Uu])vrjediti\b" replace="$1vrijediti"/>
<Typo word="MS" find="\bVanzemaljac\b" replace="Izvanzemaljac"/>
<Typo word="MS" find="\bvanzemaljac\b" replace="izvanzemaljac"/>
<Typo word="MS" find="\b([Vv])ariabla\b" replace="$1arijabla"/>
<Typo word="MS" find="\b([Vv])eb\b" replace="web"/>
<Typo word="MS" find="\b([Vv])ideći\b" replace="$1idjevši"/>
<Typo word="MS" find="\b([Vv])iditi\b" replace="$1idjeti"/>
<Typo word="MS" find="\b([Vv])ijesnik\b" replace="$1jesnik"/>
<Typo word="MS" find="\b([Vv])izuelan\b" replace="$1izualan"/>
<Typo word="MS" find="\b([Vv])izuelno\b" replace="$1izualno"/>
<Typo word="MS" find="\b([Vv])iše manje\b" replace="$1iše-manje"/>
<Typo word="MS" find="\b([Vv])jest\b" replace="$1ijest"/>
<Typo word="MS" find="\b([Vv])jesti\b" replace="$1ijesti"/>
<Typo word="MS" find="\b([Vv])vv\b" replace="www"/>
<Typo word="MS" find="\bZagrebčanin\b" replace="Zagrepčanin"/>
<Typo word="MS" find="\bZagrebčanka\b" replace="Zagrepčanka"/>
<Typo word="MS" find="\bZagrebčankin\b" replace="Zagrepčankin"/>
<Typo word="MS" find="\bZagrepčan\b" replace="Zagrepčanin"/>
<Typo word="MS" find="\b([Zz])akljućak\b" replace="$1aključak"/>
<Typo word="MS" find="\b([Zz])amašten\b" replace="$1amašćen"/>
<Typo word="MS" find="\b([Zz])anešen\b" replace="$1anesen"/>
<Typo word="MS" find="\b([Zz])anešeni\b" replace="$1aneseni"/>
<Typo word="MS" find="\b([Zz])apošljen\b" replace="$1aposlen"/>
<Typo word="MS" find="\b([Zz])aviditi\b" replace="$1avidjeti"/>
<Typo word="MS" find="\b([Zz])broiti\b" replace="$1brojiti"/>
<Typo word="MS" find="\b([Zz])loupotrebiti\b" replace="$1loupotrijebiti"/>
<Typo word="MS" find="\b([Zz])loupotrjebiti\b" replace="$1loupotrijebiti"/>
<Typo word="MS" find="\b([Zz])nanots\b" replace="$1nanost"/>
<Typo word="MS" find="\b([Zz])vijezdan\b" replace="$1vjezdan"/>
<Typo word="MS" find="\b([Zz])vijezdano\b" replace="$1vjezdano"/>
<Typo word="MS" find="\b([Zz])vjezda\b" replace="$1vijezda"/>
<Typo word="MS" find="\b([Ćć])ek\b" replace="$1ek"/>
<Typo word="MS" find="\b([Čč])elav\b" replace="$1elav"/>
<Typo word="MS" find="\b([Čč])elavost\b" replace="$1elavost"/>
<Typo word="MS" find="\b([Čč])elija\b" replace="$1elija"/>
<Typo word="MS" find="\b([Čč])ertnaest\b" replace="$1etrnaest"/>
<Typo word="MS" find="\b([Čč])etristo\b" replace="$1etiristo"/>
<Typo word="MS" find="\b([Čč])etrnajst\b" replace="$1etrnaest"/>
<Typo word="MS" find="\b([Čč])etrstogodišnji\b" replace="$1etiristogodišnji"/>
<Typo word="MS" find="\b([Čč])etrstoti\b" replace="$1etiristoti"/>
<Typo word="MS" find="\b([Čč])etvtrak\b" replace="$1etvrtak"/>
<Typo word="MS" find="\b([Čč])itaoc\b" replace="$1italac"/>
<Typo word="MS" find="\b([Čč])udoređe\b" replace="$1udoređe"/>
<Typo word="MS" find="\b([Đđ])oint\b" replace="$1žoint"/>
<Typo word="MS" find="\b([Šš])esnajst\b" replace="$1esnaest"/>
<Typo word="MS" find="\b([Šš])eststo\b" replace="$1esto"/>
<Typo word="MS" find="\b([Žž])drjelo\b" replace="$1drijelo"/>
<Typo word="MS" find="\b([Žž])lijezdani\b" replace="$1ljezdani"/>
<Typo word="MS" find="\b([Žž])lićica\b" replace="$1ličica"/>
<Typo word="MS" find="\b([Žž])ljezda\b" replace="$1lijezda"/>
<Typo word="MS" find="\b([Žž])upaniski\b" replace="$1upanijski"/>
<!-- sastav -->
<Typo word="sastav" find="\bbend([aeiu])?\b" replace="sastav$1"/>
<Typo word="sastav" find="\bbendov\b" replace="sastavov"/>
<Typo word="sastav" find="\bbendov([aeiou])\b" replace="sastav$1"/>

Lekture

<Typo word="lektura" find="(pro|iz)mjeniti" replace="$1mijeniti"/>
<Typo word="lektura" find="\b([Dd])alj?n([aeiou])" replace="$1aljnj$2"/> <!-- daljnja -->
<Typo word="lektura" find="([Dd])isti?rki?t" replace="$1istrikt"/>
<Typo word="lektura" find="\b([Dd])jelomic?ć?n([A-ž]+)\b" replace="$1jelomičn$2"/>
<Typo word="lektura" find="([Dd])užnisno?i(c|k)" replace="$1užnosni$2"/>
<Typo word="lektura" find="\b([Ff])aklutet" replace="$1akultet"/>
<Typo word="lektura" find="([Gg])lukos([aeiou])?" replace="$1lukoz$2"/>
<Typo word="lektura" find="\b([Gg])ram([au])fon(sk[aeiou])?\b" replace="$1ramofon$3"/>
<Typo word="lektura" find="([Ii])dentificria(o|ti)" replace="$1dentificira$2"/>
<Typo word="lektura" find="\b([Ii])zj?aj?vlj?uje" replace="$1zjavljuje"/>
<Typo word="lektura" find="\b([Ii])zljeta(ti|nje)" replace="$1lijeta$2"/>
<aTypo word="lektura" find="\b([Ii])zradž?([aeiou][A-z]*)\b" replace="$1zrađ$2"/> <!-- ispravlja izradu u izrađu! -->
<Typo word="lektura" find="([Jj])adnako" replace="$1ednako"/>
<Typo word="lektura" find="([Jj])ednačin([aeiou])" replace="$1ednadžb$2"/>
<Typo word="lektura" find="\b([Kk])oncetr(acij|irat|iranj)([aeiou])\b" replace="$1oncentr$2$3"/>
<Typo word="lektura" find="([Ll])([ao])?b(o)?r([ao])?torij" replace="$1aboratorij"/>
<Typo word="lektura" find="\b([Mm])ijenja[čć]nica\b" replace="$1jenjačnica"/>
<!--
<aTypo word="lektura" find="\b([Mm])jenja([A-ž]+)\b" replace="$1ijenja$2"/>
<aTypo word="lektura" find="\b([Mm])ijenjač(nic[aeiou])\b" replace="$1jenjač$2"/><!-- vraća mjenjač -->
proučiti (mijenjačnica)
-->
<Typo word="lektura" find="([Mm])olekul\s" replace="$1olekula\s"/>
<Typo word="namjera" find="([Nn])amer([aeiu])\b" replace="$1amjer$2"/>
<Typo word="lektura" find="([Nn])aprijatelj" replace="$1eprijatelj"/>
<Typo word="lektura" find="([Oo])bojc([aeiou])/" replace="$1ojic$2"/>
<Typo word="lektura" find="\b(o?[Dd])oljeva(nje|ju|ti|mo|smo|jući|vši)?\b" replace="$1olijeva$2"/>
<Typo word="lektura" find="([Oo])rganzira" replace="$1rganizira"/>
<Typo word="lektura" find="\b([Oo])slaz([ei])" replace="$1dlaz$2"/>
<Typo word="lektura" find="\b([Pp])obije([dđ])([aeou])" replace="$1obje$2$3"/> <!-- namjerno izostavljen stražnji \b kako bi se ispravilo i npr. "pobijedonosno"; namjerno izostavljeno "i" kako bi se izbjeglo "pobjediti" -->
<Typo word="lektura" find="\b([Pp])obijedni(k|ci|ka|cima)?\b" replace="$1objedni$2"/>
<Typo word="lektura" find="\b([Pp])objedi(m|mo|ti|la|lo|li|le|smo|ste)\b" replace="$1obijedi$2"/>
<Typo word="lektura" find="\b([Pp])oslj?ednj?([aeiou])\b" replace="$1osljednj$2"/>
<Typo word="lektura" find="([Pp])rimjeni(ti|o|smo|mo|la|lo|li|le)" replace="$1rimijeni$2"/>
<Typo word="lektura" find="\b([Pp])risustuv?je\b" replace="$1risustvuje"/>
<Typo word="lektura" find="\b([Rr])eguliše\b" replace="$1egulira"/>
<Typo word="lektura" find="\b([Rr])iješ[ae]va(nje|ju|ti|mo|smo|jući|vši)?\b" replace="$1ješava$2"/>
<Typo word="lektura" find="([Ss])inhroniz" replace="$1inkroniz"/>
<Typo word="lektura" find="([Ss])istem" replace="$1ustav"/>
<Typo word="lektura" find="\b([Ss])lijede[čć]([aeiou])" replace="$1ljedeć$2"/>
<Typo word="lektura" find="([Ss])pre([čć])ava" replace="$1prečava"/>
<Typo word="lektura" find="\b([Tt])[ae]l[ae]m[ae]?tri?j?([aeiou])?\b" replace="$1elemetrij$2"/>
<Typo word="lektura" find="\b([Uu])bistv[aou]\b" replace="$1bojstv$2"/>
<aTypo word="lektura" find="\b([Uu])metnost([A-ž]*)\b" replace="$1mjetnost$2"/>
<Typo word="lektura" find="([Uu])sljedi(la|le|li|l?o)" replace="$1slijedi$2"/>
<Typo word="lektura" find="([Uu])slovi" replace="$1vjeti"/>
<Typo word="lektura" find="\b([Uu])spjeva(ti)?\b" replace="$1spijeva$2"/>
<Typo word="lektura" find="\b([Uu])s?pored?b([aeiou])\b" replace="$1sporedb$2"/>
<Typo word="lektura" find="([Vv])lastitiom" replace="$1lastitom"/>
<Typo word="lektura" find="\b([Zz])anjeka(o|ti|vši|la|li|le)?\b" replace="$1anijeka$2"/>
<Typo word="lektura" find="zato\s+jer" replace="jer"/>
<Typo word="lektura" find="([Zz])austvalja" replace="$1austavlja"/>
<Typo word="lektura" find="\b([Žž])uć\b" replace="$1uč"/>
<Typo word="lektura Voldemort" find="([Gg])ospodar([au])? ([Tt])ame" replace="Gospodar$2 tame"/>
<Typo word="lektura" find="([Pp])apyrus" replace="$1apirus"/>
<Typo word="temparatura" find="([Tt])emparatur([A-ž]+)\b" replace="$1emperatur$2"/>
<Typo word="<references />" find="<references\s?/>" replace="{{izvori}}"/>
<Typo word="HTML komentari" find="<--" replace="<!--"/>     <!-- -->

Pleonazmi

<Typo word="pleonazam" find="mala\s+beba" replace="beba"/>
<Typo word="pleonazam" find="mal(a|e|oj|u)\s+kućic([aeiou])" replace="kućic$2"/>
<Typo word="pleonazam" find="oko\s+desetak" replace="desetak"/>
<Typo word="pleonazam" find="nužno\s+potrebno" replace="neophodno"/>
<Typo word="pleonazam" find="često\s+puta" replace="često"/>
<Typo word="pleonazam" find="No\s+međutim" replace="Međutim"/>
<Typo word="pleonazam" find="No,\s+međutim" replace="Međutim"/>
<Typo word="pleonazam" find="([Oo])badva" replace="$1ba"/>
<Typo word="pleonazam" find="Bolje\s+poznatiji" replace="Poznatiji"/>
<Typo word="pleonazam" find="bolje\s+poznatiji" replace="poznatiji"/>
<Typo word="pleonazam" find="([Zz])ato\s+jer" replace="$1ato što"/>

Interpunkcije

<Typo word="nepotrebni zarezi" find="\s?,\s?\s?,\s?" replace=", "/><!--ispravlja dvostruke zareze-->
<Typo word="nepotrebni razmaci" find="\b\s{2,}\b" replace=" "/>
<Typo word="zarez-razmak" find=",([A-ž])" replace=", $1"/>
<Typo word="nepotrebni zarezi" find=" +,(?<=[A-Za-z0-9\)] +,)\s?" replace=", "/><!-- mijenja razmak zarez u zarez razmak-->
<Typo word=".( )Rijec" find="([A-ž])\.\.?([A-ZŽĆČŠĐ])" replace="$1. $2"/> <!--ispravlja razmak nakon točke -->
<Typo word="prije-poslije Krista" find="\b([Pp])(r|o)\.\s?([Kk])r\.?" replace="p$2. Kr."/>
<Typo word="to jest" find="\btj\s+" replace="tj. "/>

preuzeto sa en.wiki

<Typo word=Mötley Crüe" find="\b[Mm]otley\s+[Cc]rue\b" replace="Mötley Crüe"/>
<Typo word="AC/DC" find="\b[Aa][Cc]-[Dd][Cc]\b" replace="AC/DC"/>
<Typo word="Metallica" find="\b[Mm]et+al+i(c+)?k?a\b" replace="Metallica"/>
<Typo word="YouTube" find="\b(?:Yout|you[-\s]?[Tt]|You[-\s][Tt])ube\b(?<!</?youtube)(?![^\s\.]*\.\w)(?<!\.[^\s\.]{0,999})" replace="YouTube"/><!--ne zahvaća youtube.com ni <youtube></youtube>"-->
<Typo word="Disney(land)" find="\bdisney(land)?\b(?![^\s\.]*\.\w)(?<!\.[^\s\.]{0,999})" replace="Disney$1"/>
<Typo word="DreamWorks" find="\b[Dd]ream(\sW|w)orks\b(?![^\s\.]*\.\w)(?<!\.[^\s\.]{0,999})" replace="DreamWorks"/>
<Typo word="Facebook" find="\b(?:face[Bb]|FaceB)ook\b(?![^\s\.]*\.\w)(?<!\.[^\s\.]{0,999})" replace="Facebook"/><!--don't match "facebook.com"-->
<Typo word="Firefox" find="\bfirefox\b(?![^\s\.]*\.\w)(?<!\.[^\s\.]{0,999})" replace="Firefox"/>
<Typo word="Francisco" find="\b[Ff]ran(?:sisc|[sc]ics)(o|ans?)\b(?![^\s\.]*\.\w)(?<!\.[^\s\.]{0,999})" replace="Francisc$1"/>
<Typo word="GameSpot" find="\b[Gg]amespot\b(?![^\s\.]*\.\w)(?<!\.[^\s\.]{0,999})" replace="GameSpot"/><!--Not domains and URLs-->
<Typo word="iPad/iPod/iPhone" find="\b[Ii]p((?:[ao]d|hone)s?)\b(?![^\s\.]*\.\w)(?<!\.[^\s\.]{0,999})" replace="iP$1"/>
<Typo word="iTunes" find="\b[Ii]tunes\b(?![^\s\.]*\.\w)(?<!\.[^\s\.]{0,999})" replace="iTunes"/>
<Typo word="Myspace" find="\bmyspace\b(?![^\s\.]*\.\w)(?<!\.[^\s\.]{0,999})" replace="Myspace"/><!--don't match "myspace.com"-->
<Typo word="Disney World" find="\b[Dd]isney[Ww]orld\b(?![^\s\.]*\.\w)(?<!\.[^\s\.]{0,999})" replace="Disney World"/><!--Not domains and URLs-->
<Typo word="Disneyland" find="\b[Dd]isney(\s+[Ll]|L)and\b(?![^\s\.]*\.\w)(?<!\.[^\s\.]{0,999})" replace="Disneyland"/><!--Not domains and URLs-->
<Typo word="Harvard" find="\bharvard\b(?![^\s\.]*\.\w)(?<!\.[^\s\.]{0,999})" replace="Harvard"/><!--Not domains and URLs-->
<Typo word="IBM" find="\b[Ii]bm\b(?![^\s\.]*\.\w)(?<!\.[^\s\.]{0,999})" replace="IBM"/><!--Not domains and URLs-->
<Typo word="Microsoft" find="\b(?:micros|[Mm]icors|[Mm]icro[S\$])oft\b(?![^\s\.]*\.\w)(?<!\.[^\s\.]{0,999})" replace="Microsoft"/><!--Not domains and URLs-->
<Typo word="TiVo" find="\b(?:Tiv|ti[Vv])o('?s?)\b(?![^\s\.]*\.\w)(?<!\.[^\s\.]{0,999})" replace="TiVo$1"/><!--Not domains and URLs-->

Gradovi SAD-a

<Typo word="Albuquerque" find="\b([Aa])lb(er?qu?erqu?|u?quequ|uqueru?q|uequerqu|uqerqu|aquerq)e\b(?![^\s\.]*\.\w)(?<!\.[^\s\.]{0,999})" replace="Albuquerque"/>
<Typo word="Chicago" find="\bchicago(ans?)?\b(?![^\s\.]*\.\w)(?<!\.[^\s\.]{0,999})" replace="Chicago$1"/>
<Typo word="Chattanooga" find="\b[Cc]hat+[ae]no+ga(n?s?)\b(?!\.\w|-\w)(?<!Chattanooga(n?s?))(?![^\s\.]*\.\w)(?<!\.[^\s\.]{0,999})" replace="Chattanooga$1"/><!--not in urls or domains-->
<Typo word="Cincinnati" find="\b[Cc]in+c[ai]n+at+(i|ians?|us)\b(?<!Cincinnat(i|ians?|us))(?![^\s\.]*\.\w)(?<!\.[^\s\.]{0,999})" replace="Cincinnat$1"/>
<Typo word="Cleveland" find="\bcleveland\b(?<!(\.|-)cleveland)(?![^\s\.]*\.\w)(?<!\.[^\s\.]{0,999})" replace="Cleveland"/><!--not in urls or domains-->
<Typo word="Fort Worth" find="\bForth?\s+[Ww]orth?\b(?<!Fort Worth)" replace="Fort Worth"/>
<Typo word="Las Vegas" find="\b(?:las\s*[Vv]egas|[Ll]as\s*vegas)\b" replace="Las Vegas"/>
<Typo word="Los Angeles" find="\b[Ll]os\s{0,9}[Aa]ng(el|le)[eo]?se?\b(?<!Los Angeles)(?<!\b[Dd]e\s{0,9}[Ll]os\s{0,9}[Aa]ng(el|le)[eo]?se?)(?![^\s\.]*\.\w)(?<!\.[^\s\.]{0,999})" replace="Los Angeles"/><!--avoid the common Spanish phrase "de los Angeles" through use of lookbehind-->
<Typo word="Manhattan" find="\b([Mm])anhatten\b(?![^\s\.]*\.\w)(?<!\.[^\s\.]{0,999})" replace="$1anhattan"/><!--"manhattan" can be lowercase; don't force to uppercase-->
<Typo word="Milwaukee" find="\b(milwau|[Mm]ilwu?a)kee\b(?![^\s\.]*\.\w)(?<!\.[^\s\.]{0,999})" replace="Milwaukee"/>
<Typo word="New Orleans_" find="\b[Nn]ew\s*orleans\b" replace="New Orleans"/>
<Typo word="Phoenix," find="\b([Pp]oenix|[Pp](?:e|eo+)nix),\b(?![^\s\.]*\.\w)(?<!\.[^\s\.]{0,999})" replace="Phoenix,"/><!--, added to avoid non place instances-->
<Typo word="Philadelphia" find="\b(?:[Pp]hil(?:i?delph|adelp|adeph)|philadelph)ia(ns?)?\b(?!'')(?![^\s\.]*\.\w)(?<!\.[^\s\.]{0,999})" replace="Philadelphia$1"/><!--avoid match when bird name-->
<Typo word="Portland" find="\bportlan(d|ders?)\b(?![^\s\.]*\.\w)(?<!\.[^\s\.]{0,999})" replace="Portlan$1"/>
<Typo word="Springfield" find="\bspringfield\b(?![^\s\.]*\.\w)(?<!\.[^\s\.]{0,999})" replace="Springfield"/>\
<Typo word="Tallahassee" find="\b([Tt]alahas+e+|[Tt]allahasee|[Tt]allahasse)\b(?![^\s\.]*\.\w)(?<!\.[^\s\.]{0,999})" replace="Tallahassee"/>
<Typo word="Tucson" find="\b([Tt])uscon\b(?![^\s\.]*\.\w)(?<!\.[^\s\.]{0,999})" replace="$1ucson"/>

Gradovi Kanade

<Typo word="Alberta" find="\balberta(ns?)?\b(?![^\s\.]*\.\w)(?<!\.[^\s\.]{0,999})" replace="Alberta$1"/>
<Typo word="Klondike" find="\bklondike\b(?![^\s\.]*\.\w)(?<!\.[^\s\.]{0,999})" replace="Klondike"/>
<Typo word="Labrador" find="\blabrador([ie]ans?)?\b(?![^\s\.]*\.\w)(?<!\.[^\s\.]{0,999})" replace="Labrador$1"/>
<Typo word="Manitoba" find="\bmanitoba(ns?)?\b(?![^\s\.]*\.\w)(?<!\.[^\s\.]{0,999})" replace="Manitoba$1"/>
<Typo word="Montr(e/é)al" find="\bmontr([eé])al(ers?)?\b(?![^\s\.]*\.\w)(?<!\.[^\s\.]{0,999})" replace="Montr$1al$2"/>
<Typo word="Newfoundland" find="\bnewfoundland(ers?)?\b(?![^\s\.]*\.\w)(?<!\.[^\s\.]{0,999})" replace="Newfoundland$1"/>
<Typo word="Ontario" find="\bontari(o|ans?)\b(?![^\s\.]*\.\w)(?<!\.[^\s\.]{0,999})" replace="Ontari$1"/>
<Typo word="Qu(e/é)bec" find="\bqu([eé])bec(ois|k?ers?)?\b(?![^\s\.]*\.\w)(?<!\.[^\s\.]{0,999})" replace="Qu$1bec$2"/>
<Typo disabled="Saskat(chewa/oo)n" find="\bsaskat(chewa|oo)n\b" replace="Saskat$2n"/><!--Disabled due to multiple meanings-->
<Typo word="Toronto" find="\btoront(o|onians?)\b(?![^\s\.]*\.\w)(?<!\.[^\s\.]{0,999})" replace="Toront$1"/>
<Typo word="Vancouver" find="\bvancouve(r|rites?)\b(?![^\s\.]*\.\w)(?<!\.[^\s\.]{0,999})" replace="Vancouve$1"/>
<Typo word="Vancouver" find="\b[Vv]ancove(r|rites?)\b(?![^\s\.]*\.\w)(?<!\.[^\s\.]{0,999})" replace="Vancouve$1"/>
<Typo word="Winnipeg" find="\bwin+[iea]peg\b(?![^\s\.]*\.\w)(?<!\.[^\s\.]{0,999})" replace="Winnipeg"/>
<Typo word="Yukon Territory" find="\b[Yy]ukon\s*territory\b" replace="Yukon Territory"/>
<Typo word="Yukon" find="\byukon\b(?![^\s\.]*\.\w)(?<!\.[^\s\.]{0,999})" replace="Yukon"/>

Sa Mete

<Typo word="Meta" find="\bApenines\b" replace="Apennines"/>
<Typo word="Meta" find="\bAppenines\b" replace="Apennines"/>
<Typo word="Meta" find="\bBrittish\b" replace="British"/>
<Typo word="Meta" find="\bCapetown\b" replace="Cape Town"/>
<Typo word="Meta" find="\bDardenelles\b" replace="Dardanelles"/>
<Typo word="Meta" find="\bFormalhaut\b" replace="Fomalhaut"/>
<Typo word="Meta" find="\bGothenberg\b" replace="Gothenburg"/>
<Typo word="Meta" find="\bHeidelburg\b" replace="Heidelberg"/>
<Typo word="Meta" find="\bLikabitos\b" replace="Lykabettos"/>
<Typo word="Meta" find="\bMonserrat\b" replace="Montserrat"/>
<Typo word="Meta" find="\bNullabour\b" replace="Nullarbor"/>
<Typo word="Meta" find="\bNuremburg\b" replace="Nuremberg"/>
<Typo word="Meta" find="\bPeloponnes\b" replace="Peloponnesus"/>
<Typo word="Meta" find="\bPhilipines\b" replace="Philippines"/>
<Typo word="Meta" find="\bPhillipine\b" replace="Philippine"/>
<Typo word="Meta" find="\bPhillipines\b" replace="Philippines"/>
<Typo word="Meta" find="\bPhillippines\b" replace="Philippines"/>
<Typo word="Meta" find="\bSkagerak\b" replace="Skagerrak"/>
<Typo word="Meta" find="\bValetta\b" replace="Valletta"/>
<Typo word="Meta" find="\bWurtemburg\b" replace="Württemberg"/>
<Typo word="Meta" find="\bWurttemburg\b" replace="Württemberg"/>
<Typo word="Meta" find="\bCambrige\b" replace="Cambridge"/>
<Typo word="Meta" find="\bGuatamala\b" replace="Guatemala"/>
<Typo word="Meta" find="\bCincinatti\b" replace="Cincinnati"/>
<Typo word="Meta" find="\bCincinnatti\b" replace="Cincinnati"/>
<Typo word="Meta" find="\bIhaca\b" replace="Ithaca"/>
<Typo word="Meta" find="\bChampange\b" replace="Champagne"/>
<Typo word="Meta" find="\bLybia\b" replace="Libya"/>
<Typo word="Meta" find="\bMisouri\b" replace="Missouri"/>
<Typo word="Meta" find="\bNazereth\b" replace="Nazareth"/>
<Typo word="Meta" find="\bLotharingen\b" replace="Lothringen"/>
<Typo word="Meta" find="\bMichagan\b" replace="Michigan"/>
<Typo word="Meta" find="\bPyrenées\b" replace="Pyrénées"/>
<Typo word="Meta" find="\bCambride\b" replace="Cambridge"/>
<Typo word="Meta" find="\bNew Foundland\b" replace="Newfoundland"/>
<Typo word="Meta" find="\bViginia\b" replace="Virginia"/>
<Typo word="Meta" find="\bDeutshland\b" replace="Deutschland"/>
<Typo word="Meta" find="\bCzeck Republic\b" replace="Czech Republic"/>
<Typo word="Meta" find="\bMasachusetts\b" replace="Massachusetts"/>
<Typo word="Meta" find="\bMassachussets\b" replace="Massachusetts"/>
<Typo word="Meta" find="\bMassachussetts\b" replace="Massachusetts"/>
<Typo word="Meta" find="\bPensylvania\b" replace="Pennsylvania"/>
<Typo word="Meta" find="\bMissisippi\b" replace="Mississippi"/>
<Typo word="Meta" find="\bMisissippi\b" replace="Mississippi"/>
<Typo word="Meta" find="\bMississipi\b" replace="Mississippi"/>
<Typo word="Meta" find="\bMissisipi\b" replace="Mississippi except on pl"/>
<Typo word="Meta" find="\bMassachusets\b" replace="Massachusetts"/>
<Typo word="Meta" find="\bConneticut\b" replace="Connecticut"/>
<Typo word="Meta" find="\bBritian\b" replace="Britain"/>
<Typo word="Meta" find="\bPostdam\b" replace="Potsdam"/>
<Typo word="Meta" find="\bPostdamer\b" replace="Potsdamer"/>
<Typo word="Meta" find="\bBonnano\b" replace="Bonanno"/>
<Typo word="Meta" find="\bCeasar\b" replace="Caesar"/>
<Typo word="Meta" find="\bGodounov\b" replace="Godunov"/>
<Typo word="Meta" find="\bGottleib\b" replace="Gottlieb"/>
<Typo word="Meta" find="\bHabsbourg\b" replace="Habsburg"/>
<Typo word="Meta" find="\bJaques\b" replace="Jacques"/>
<Typo word="Meta" find="\bJohanine\b" replace="Johannine"/>
<Typo word="Meta" find="\bJospeh\b" replace="Joseph"/>
<Typo word="Meta" find="\bLeibnitz\b" replace="Leibniz"/>
<Typo word="Meta" find="\bDonald Pleasance\b" replace="Donald Pleasence"/>
<Typo word="Meta" find="\bPucini\b" replace="Puccini"/>
<Typo word="Meta" find="\bRockerfeller\b" replace="Rockefeller"/>
<Typo word="Meta" find="\bSchroedinger\b" replace="Schrödinger"/>
<Typo word="Meta" find="\bNathalie Imbruglia\b" replace="Natalie Imbruglia"/>
<Typo word="Meta" find="\bClémenceau\b" replace="Clemenceau"/>
<Typo word="Meta" find="\bMorisette\b" replace="Morissette"/>
<Typo word="Meta" find="\bMorrisette\b" replace="Morissette"/>
<Typo word="Meta" find="\bPoincare\b" replace="Poincaré"/>
<Typo word="Meta" find="\bGhandi\b" replace="Gandhi"/>
<Typo word="Meta" find="\bGuilia\b" replace="Giulia"/>
<Typo word="Meta" find="\bGuilio\b" replace="Giulio"/>
<Typo word="Meta" find="\bStallmann\b" replace="Stallman"/>
<Typo word="Meta" find="\bLinus Torvald\b" replace="Torvalds"/>
<Typo word="Meta" find="\bLinus Torwald\b" replace="Torvalds"/>
<Typo word="Meta" find="\bLinus Torwalds\b" replace="Torvalds"/>
<Typo word="Meta" find="\bDjikstra\b" replace="Dijkstra"/>
<Typo word="Meta" find="\bGrévisse\b" replace="Grevisse"/>
<Typo word="Meta" find="\bGuiseppe\b" replace="Giuseppe"/>
<Typo word="Meta" find="\bKernigan\b" replace="Kernighan"/>
<Typo word="Meta" find="\bTanebaum\b" replace="Tanenbaum"/>
<Typo word="Meta" find="\bCharles de Gaule\b" replace="Charles de Gaulle"/>
<Typo word="Meta" find="\bHeideger\b" replace="Heidegger"/>
<Typo word="Meta" find="\bBernouilli\b" replace="Bernoulli"/>
<Typo word="Meta" find="\bCelcius\b" replace="Celsius"/>
<Typo word="Meta" find="\bFarenheit\b" replace="Fahrenheit"/>
<Typo word="Meta" find="\bMiterrand\b" replace="Mitterrand"/>
<Typo word="Meta" find="\bMitterand\b" replace="Mitterrand"/>
<Typo word="Meta" find="\bKellogs\b" replace="Kellogg's"/>
<Typo word="Meta" find="\bMacOS\b" replace="Mac OS"/>
<Typo word="Meta" find="\bX-Box\b" replace="Xbox"/>
<Typo word="Meta" find="\bMcDonalds\b" replace="McDonald's"/>
<Typo word="Meta" find="\bGuiness\b" replace="Guinness"/>
<Typo word="Meta" find="\bMacOS9\b" replace="Mac OS 9"/>
<Typo word="Meta" find="\bMac OS9\b" replace="Mac OS 9"/>
<Typo word="Meta" find="\bMacOSX\b" replace="Mac OS X"/>
<Typo word="Meta" find="\bMac OSX\b" replace="Mac OS X"/>
<Typo word="Meta" find="\bMozzilla\b" replace="Mozilla"/>
<Typo word="Meta" find="\bMozzila\b" replace="Mozilla"/>
<Typo word="Meta" find="\bMoziila\b" replace="Mozilla"/>
<Typo word="Meta" find="\bMozila\b" replace="Mozilla except on eo"/>
<Typo word="Meta" find="\bSony Ericson\b" replace="Sony Ericsson"/>
<Typo word="Meta" find="\bUincode\b" replace="Unicode"/>
<Typo word="Meta" find="\bX Windows System\b" replace="X Window System"/>
<Typo word="Meta" find="\bEtendard\b" replace="Étendard"/>
<Typo word="Meta" find="\bBlitzkreig\b" replace="Blitzkrieg"/>
<Typo word="Meta" find="\bLippizaner\b" replace="Lipizzaner"/>
<Typo word="Meta" find="\bLukid\b" replace="Likud"/>
<Typo word="Meta" find="\bSanhedrim\b" replace="Sanhedrin"/>
<Typo word="Meta" find="\bSixtin\b" replace="Sistine"/>
<Typo word="Meta" find="\bTjpanishad\b" replace="Upanishad"/>
<Typo word="Meta" find="\bFebuary\b" replace="February"/>
<Typo word="Meta" find="\bHallowean\b" replace="Halloween"/>
<Typo word="Meta" find="\bJuadaism\b" replace="Judaism"/>
<Typo word="Meta" find="\bJuadism\b" replace="Judaism"/>
<Typo word="Meta" find="\bSaterday\b" replace="Saturday"/>
<Typo word="Meta" find="\bSaterdays\b" replace="Saturdays"/>
<Typo word="Meta" find="\bCristmas\b" replace="Christmas"/>
<Typo word="Meta" find="\bFireFox\b" replace="Firefox"/>
<Typo word="Meta" find="\bMicroSoft\b" replace="Microsoft"/>
<Typo word="Meta" find="\bPlaystation\b" replace="PlayStation"/>
<Typo word="Meta" find="\bVerisign\b" replace="VeriSign"/>
<Typo word="Meta" find="\bVideolan\b" replace="VideoLAN"/>
<Typo word="Meta" find="\bXBox\b" replace="Xbox"/>

Eksperimentalno

Nije provjereno – upotrebljavati na svoju odgovornost

<Typo word="MilanOCR" find="\badvokati\b" replace="odvjetnici" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bAdvokati\b" replace="Odvjetnici" />
<Typo word="MilanOCR" find="\badvokatima\b" replace="odvjetnicima" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bAdvokatima\b" replace="Odvjetnicima" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bamin\b" replace="amen" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bAmin\b" replace="Amen" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bbašta\b" replace="vrt" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bBašta\b" replace="Vrt" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bbašte\b" replace="vrtovi" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bBašte\b" replace="Vrtovi" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bbašti\b" replace="vrtu" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bbaštu\b" replace="vrt" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bBaštu\b" replace="Vrt" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bbaštom\b" replace="vrtom" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bbedan\b" replace="bijedan" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bbede\b" replace="bijede" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bbedi\b" replace="bijedi" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bbejah\b" replace="bijah" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bbelešci\b" replace="bilješci" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bbimso\b" replace="bismo" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bbioskop\b" replace="kino" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bbioskopi\b" replace="kina" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bblijeđi\b" replace="bljeđi" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bbeg\b" replace="bijeg" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bbegu\b" replace="bijegu" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bbejaše\b" replace="bijaše" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bbekstvo\b" replace="bijeg" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bbekstvu\b" replace="bijegu" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bbegstvu\b" replace="bijegu" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bbes\b" replace="bijes" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bbesa\b" replace="bijesa" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bbesan\b" replace="bijesan" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bbesom\b" replace="bijesom" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bbesu\b" replace="bijesu" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bbeše\b" replace="bješe" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bbioje\b" replace="bio je" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bbi smo\b" replace="bismo" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bbi ste\b" replace="biste" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bboksuješ\b" replace="boksaš" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bbolesan\b" replace="bolestan" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bbraon\b" replace="smeđa" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bbregu\b" replace="brijegu" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bbti\b" replace="biti" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bceo\b" replace="cijeli" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bCeo\b" replace="Cijeli" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bcepa\b" replace="cijepa" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bcvetu\b" replace="cvijetu" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bcvjetu\b" replace="cvijetu" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bcvjetom\b" replace="cvijetom" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bčaršav\b" replace="plahta" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bčaršave\b" replace="plahte" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bčaršavima\b" replace="plahtama" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b[ČĆ]erku\b" replace="Kćer" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b[čć]erku\b" replace="kćer" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b[čć]erkama\b" replace="kćerima" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b[ČĆ]erkama\b" replace="Kćerima" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b[čć]erkom\b" replace="kćeri" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b[ČĆ]erkom\b" replace="Kćeri" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bČitaću\b" replace="Čitat ću" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bk[čć]erkom\b" replace="kćeri" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bćebe\b" replace="deku" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bćebetu\b" replace="deki" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bčk\b" replace="čak" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bćš\b" replace="ćeš" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bćale\b" replace="tata" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bćaletom\b" replace="ocem" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bćaleta\b" replace="oca" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bćaletu\b" replace="ocu" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bćorsokak\b" replace="slijepa ulica" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bćorsokaku\b" replace="slijepoj ulici" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bćošak\b" replace="ugao" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bćošku\b" replace="uglu" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bćerka\b" replace="kći" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bĆerka\b" replace="Kći" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bćmo\b" replace="ćemo" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bćte\b" replace="ćete" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bčuće\b" replace="čut će" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bćutao\b" replace="šutio" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bĆutao\b" replace="Šutio" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bdaga\b" replace="da ga" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bdamas\b" replace="danas" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bdeda\b" replace="djed" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bDeda\b" replace="Djed" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bdede\b" replace="djeda" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bdedi\b" replace="djedu" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bdedom\b" replace="djedom" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bdefiniše\b" replace="definira" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bdeleći\b" replace="dijeleći" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bdeo\b" replace="dio" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bDeo\b" replace="Dio" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bdete\b" replace="dijete" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bdjete\b" replace="dijete" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bDete\b" replace="Dijete" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bDjete\b" replace="Dijete" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bdetektuje\b" replace="detektira" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bdodju\b" replace="dođu" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bdole\b" replace="dolje" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bDole\b" replace="Dolje" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bdo ovde\b" replace="dovde" />
<!-- nije za RegEx [ni dospeo - ni dospeju - mora ostati ovako] -->
<Typo word="MilanOCR" find="\bdospeo\b" replace="dospio" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bdospeju\b" replace="dospiju" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bdođavola\b" replace="dovraga" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bDođavola\b" replace="Dovraga" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bdrugde\b" replace="drugdje" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bduuga\b" replace="dúga" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bdve\b" replace="dvije" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bDve\b" replace="Dvije" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bđavo\b" replace="vrag" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bđavola\b" replace="vraga" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bđemper\b" replace="džemper" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bdžanki\b" replace="ovisnik" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bđubre\b" replace="smeće" />
<Typo word="MilanOCR" find="\beksperti\b" replace="stručnjaci" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bEksperti\b" replace="Stručnjaci" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bekspertima\b" replace="stručnjacima" />
<!-- <Typo disabled word="MilanOCR" find="\ben\b" replace="ne" /> mijenja en (jezik) u ne-->
<Typo word="MilanOCR" find="\bemituje\b" replace="emitira" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bfamilijama\b" replace="obiteljima" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bfamiliji\b" replace="obitelji" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bfoka\b" replace="tuljan" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bfoku\b" replace="tuljana" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bfoke\b" replace="tuljani" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bfokama\b" replace="tuljanima" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bgde\b" replace="gdje" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bGde\b" replace="Gdje" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bGrečen\b" replace="Gretchen" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bgreše\b" replace="griješe" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bgreški\b" replace="grešci" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bHistorija\b" replace="Povijest" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bHistoriju\b" replace="Povijest" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bHistorije\b" replace="Povijesti" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bHistoriji\b" replace="Povijesti" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bIstorija\b" replace="Povijest" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bIstoriju\b" replace="Povijest" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bIstorije\b" replace="Povijesti" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bIstoriji\b" replace="Povijesti" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bhistorije\b" replace="povijesti" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bhistoriji\b" replace="povijesti" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bistorije\b" replace="povijesti" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bistoriji\b" replace="povijesti" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bhoču\b" replace="hoću" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bHoču\b" replace="Hoću" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bhteće\b" replace="htjet će" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bhtedoh\b" replace="htjedoh" />
<Typo word="MilanOCR" find="\biči\b" replace="ići" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bIči\b" replace="Ići" />
<Typo word="MilanOCR" find="\biko\b" replace="itko" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bignoriši\b" replace="ignoriraj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bIgnoriši\b" replace="Ignoriraj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bignorišite\b" replace="ignorirajte" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bIgnorišite\b" replace="Ignorirajte" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bignorišu\b" replace="ignoriraju" />
<Typo word="MilanOCR" find="\binteresuje\b" replace="zanima" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bInteresuje\b" replace="Zanima" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bInteresuju\b" replace="Zanimaju" />
<Typo word="MilanOCR" find="\binteresuju\b" replace="zanimaju" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bisekao\b" replace="izrezao" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bisterao\b" replace="istjerao" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bisuviše\b" replace="previše" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bivica\b" replace="rub" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bivice\b" replace="ruba" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bivici\b" replace="rubu" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bivicu\b" replace="rub" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bizgladneo\b" replace="izgladnio" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bizmeriti\b" replace="izmjeriti" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bizneti\b" replace="iznijeti" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bizvinim\b" replace="ispričam" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bizviniš\b" replace="ispričaš" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bjedamput\b" replace="jedanput" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bjelda\b" replace="jel' da" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bjuče\b" replace="jučer" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bJuče\b" replace="Jučer" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bkakava\b" replace="kakva" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bkampuje\b" replace="kampira" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bkampujemo\b" replace="kampiramo" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bkampuju\b" replace="kampiraju" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bkancelariji\b" replace="uredu" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bkancelarijom\b" replace="uredom" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bkancera\b" replace="raka" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bkarmin\b" replace="ruž" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bkarminom\b" replace="ružem" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bkčerka\b" replace="kći" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bker\b" replace="pas" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bKer\b" replace="Pas" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bkerova\b" replace="pasa" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bkidnapovan\b" replace="otet" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bKidnapovan\b" replace="Otet" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bkiji\b" replace="koji" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bkijim\b" replace="kojim" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bklasifikuju\b" replace="klasificiraju" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bKo\b" replace="Tko" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bkoa\b" replace="kao" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bkoaj\b" replace="koja" />
<!-- <Typo disabled word="MilanOCR" find="\bkola\b" replace="auto" /> pogrešno mijenja kola utakmica -->
<Typo word="MilanOCR" find="\bkolima\b" replace="autu" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bkomandni\b" replace="zapovjedni" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bkombinuju\b" replace="kombiniraju" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bkompanija\b" replace="tvrtka" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bkomšija\b" replace="susjed" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bkomšiji\b" replace="susjedu" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bkomšiluk\b" replace="susjedstvo" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bkomšiluku\b" replace="susjedstvu" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bkomšije\b" replace="susjedi" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bkomšijama\b" replace="susjedima" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bkontrolišu\b" replace="kontroliraju" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bKontrolišu\b" replace="Kontroliraju" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bKontroliši\b" replace="Kontroliraj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bkontroliši\b" replace="kontroliraj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bKontrolišite\b" replace="Kontrolirajte" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bkontrolišite\b" replace="kontrolirajte" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bkorpu\b" replace="košaru" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bkritikuju\b" replace="kritiziraju" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bkrsta\b" replace="križa" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bkrstu\b" replace="križu" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bkrstića\b" replace="križića" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bkrstiću\b" replace="križiću" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bKrstića\b" replace="Križića" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bKrstiću\b" replace="Križiću" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bkrstove\b" replace="križeve" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bKrstove\b" replace="Križeve" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bkrstovima\b" replace="križevima" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bKrstovima\b" replace="Križevima" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bkrižom\b" replace="križem" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bkupatilo\b" replace="kupaona" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bkupatilu\b" replace="kupaoni" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bkvalifikuju\b" replace="kvalificiraju" />
<Typo word="MilanOCR" find="\blažeju\b" replace="lažu" />
<Typo word="MilanOCR" find="\blažov\b" replace="lažljivac" />
<Typo word="MilanOCR" find="\blažovi\b" replace="lažljivci" />
<Typo word="MilanOCR" find="\blažovu\b" replace="lažljivcu" />
<Typo word="MilanOCR" find="\blažovima\b" replace="lažljivcima" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bleči\b" replace="liječi" />
<Typo word="MilanOCR" find="\blječi\b" replace="liječi" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bLeči\b" replace="Liječi" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bLječi\b" replace="Liječi" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bLejn\b" replace="Lane" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bLenja\b" replace="Lijena" />
<Typo word="MilanOCR" find="\blenji\b" replace="lijeni" />
<Typo word="MilanOCR" find="\blenja\b" replace="lijena" />
<Typo word="MilanOCR" find="\blešnik\b" replace="lješnjak" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bleto\b" replace="ljeto" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bletiti\b" replace="letjeti" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bleve\b" replace="lijeve" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bloži\b" replace="pali" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bmajca\b" replace="majica" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bmajcu\b" replace="majicu" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bmajcom\b" replace="majicom" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bMalopre\b" replace="Malo prije" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bmalopre\b" replace="malo prije" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bmaloprije\b" replace="malo prije" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bmanifestuje\b" replace="manifestira" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bmehur\b" replace="mjehur" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bmenom\b" replace="mnom" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bmerač\b" replace="mjerač" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bmeri\b" replace="mjeri" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bmere\b" replace="mjere" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bmerdevine\b" replace="ljestve" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bmerdevinama\b" replace="ljestvama" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bmešane\b" replace="miješane" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bmešavine\b" replace="mješavine" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bmešavinu\b" replace="mješavinu" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bminut\b" replace="minutu" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bmoč\b" replace="moć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bmuzejem\b" replace="muzejom" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bmuzici\b" replace="glazbi" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bnači\b" replace="naći" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bnaduvan\b" replace="napušen" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bnajpre\b" replace="najprije" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bNajpre\b" replace="Najprije" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bnajzad\b" replace="napokon" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bnanevši\b" replace="nanjevši" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bNapolje\b" replace="Van" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bnapolje\b" replace="van" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bNapolju\b" replace="Vani" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bnapolju\b" replace="vani" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bnauka\b" replace="znanost" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bNauka\b" replace="Znanost" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bnauci\b" replace="znanosti" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bnazad\b" replace="natrag" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bNazad\b" replace="Natrag" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bnaprimjer\b" replace="na primjer" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bnaseo\b" replace="nasjeo" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bnasreću\b" replace="na sreću" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bnebi\b" replace="ne bi" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bnebih\b" replace="ne bih" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bNebi\b" replace="Ne bi" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bNebih\b" replace="Ne bih" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bnebismo\b" replace="ne bismo" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bNebismo\b" replace="Ne bismo" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bnebiste\b" replace="ne biste" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bNebiste\b" replace="Ne biste" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bnedaj\b" replace="ne daj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bnegde\b" replace="negdje" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bNegde\b" replace="Negdje" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bnemi\b" replace="nijemi" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bnemrem\b" replace="ne mogu" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bnemogu\b" replace="ne mogu" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bNemogu\b" replace="Ne mogu" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bnemora\b" replace="ne mora" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bNemora\b" replace="Ne mora" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bnene\b" replace="njene" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bnešo\b" replace="nešto" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bnezi\b" replace="njezi" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bnigde\b" replace="nigdje" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bNigde\b" replace="Nigdje" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bniko\b" replace="nitko" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bNiko\b" replace="Nitko" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bnisma\b" replace="nisam" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bNisma\b" replace="Nisam" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bnejde\b" replace="ne ide" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bneda\b" replace="ne da" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bnedam\b" replace="ne dam" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bnew yorški\b" replace="njujorški" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bnju jorški\b" replace="njujorški" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bnjegi\b" replace="njezi" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bneželi\b" replace="ne želi" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bniej\b" replace="nije" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bniije\b" replace="nije" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bnjie\b" replace="nije" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bnjem(?!\.)\b" replace="nijem" /> <!--ispravljao njemački prije lookaheada -->
<Typo word="MilanOCR" find="\bnjeme\b" replace="njene" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bobe\b" replace="obje" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bObe\b" replace="Obje" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bObezbeđuju\b" replace="Osiguravaju" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bobezbeđuju\b" replace="osiguravaju" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bobjekat\b" replace="objekt" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bobožavalac\b" replace="obožavatelj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bobuči\b" replace="obući" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bobuhvata\b" replace="obuhvaća" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bodandje\b" replace="odande" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bodavdje\b" replace="odavde" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bodela\b" replace="odjela" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bodeljak\b" replace="odjeljak" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bodeljenje\b" replace="odjel" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bOdeljenje\b" replace="Odjel" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bodjeljenje\b" replace="odjel" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bOdjeljenje\b" replace="Odjel" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bodeljenjem\b" replace="odjelom" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bodma\b" replace="odmah" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bodoliti\b" replace="odoljeti" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bodneti\b" replace="odnijeti" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bodprilike\b" replace="otprilike" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bodseo\b" replace="odsjeo" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bodsela\b" replace="odsjela" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bodseli\b" replace="odsjeli" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bodupreti\b" replace="oduprijeti" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bogladneo\b" replace="ogladnio" />
<Typo word="MilanOCR" find="\borganizuju\b" replace="organiziraju" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bOrganizuju\b" replace="Organiziraju" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bosmehne\b" replace="osmjehne" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bostrva\b" replace="otoka" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bostrvu\b" replace="otoku" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bostrvom\b" replace="otokom" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bOstrva\b" replace="Otoka" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bOstrvu\b" replace="Otoku" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bOstrvom\b" replace="Otokom" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bostrvima\b" replace="otocima" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bosete\b" replace="osjete" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bostrvo\b" replace="otok" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bOstrvo\b" replace="Otok" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bovde\b" replace="ovdje" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bOvde\b" replace="Ovdje" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bovdije\b" replace="ovdje" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bOvdije\b" replace="Ovdje" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bovjde\b" replace="ovdje" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bOvjde\b" replace="Ovdje" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpalate\b" replace="palače" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpalatu\b" replace="palaču" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpalati\b" replace="palači" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpantalone\b" replace="hlače" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bPantalone\b" replace="Hlače" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpantalona\b" replace="hlača" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpantalonama\b" replace="hlačama" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bparče\b" replace="komadić" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bparamparčad\b" replace="komadići" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpd\b" replace="od" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpemzija\b" replace="penzija" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpemziju\b" replace="penziju" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpertle\b" replace="žnirance" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpesama\b" replace="pjesama" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bplata\b" replace="plaća" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bplača\b" replace="plaća" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bplatu\b" replace="plaću" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bplačanje\b" replace="plaćanje" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bplačanjem\b" replace="plaćanjem" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bplaćeš\b" replace="plačeš" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpodnesti\b" replace="podnijeti" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpodstrekač\b" replace="poticatelj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpodsete\b" replace="podsjete" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpoen\b" replace="bod" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b(?<![0156789]\s)poena\b" replace="boda" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b(?<!3\s)poena\b" replace="bodova" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpoene\b" replace="bodove" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpoeni\b" replace="bodovi" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bPoeni\b" replace="Bodovi" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpoenima\b" replace="bodovima" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpoludili\b" replace="poludjeli" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpomaći\b" replace="pomaknuti" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpomaknim\b" replace="pomaknem" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpomaknio\b" replace="pomaknuo" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpomakniti\b" replace="pomaknuti" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpomenu\b" replace="spomenu" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpomera\b" replace="miče" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpomerajte\b" replace="mičite" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpomjeri\b" replace="pomakni" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpomeraj\b" replace="miči" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpomjeraj\b" replace="miči" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpomeraju\b" replace="miču" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpomerala\b" replace="micala" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpomeranja\b" replace="pomicanja" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpomerati\b" replace="micati" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpomeriš\b" replace="pomakneš" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bponaosob\b" replace="osobno" />
<!-- nije za RegEx! -->
<Typo word="MilanOCR" find="\bponesla\b" replace="ponijela" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bPonesla\b" replace="Ponijela" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpoređenje\b" replace="usporedba" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpoređenju\b" replace="usporedbi" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bposle\b" replace="poslije" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bPosle\b" replace="Poslije" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bposlje\b" replace="poslije" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpostara\b" replace="pobrine" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bPostaraću\b" replace="Pobrinut ću" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpostaraću\b" replace="pobrinut ću" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpostaraj\b" replace="pobrini" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bPostaraj\b" replace="Pobrini" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpostaraju\b" replace="pobrinu" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpostarajmo\b" replace="pobrinimo" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpostaramo\b" replace="pobrinemo" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpostaraš\b" replace="pobrineš" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpovesne\b" replace="povijesne" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bPovinuju\b" replace="Pokoravaju" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpovinuju\b" replace="pokoravaju" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpozadi\b" replace="iza" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpraktikuju\b" replace="prakticiraju" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpre\b" replace="prije" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bPre\b" replace="Prije" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpreći\b" replace="prijeći" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpredame\b" replace="preda me" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpredelu\b" replace="predjelu" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpreloma\b" replace="prijeloma" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bprenos\b" replace="prijenos" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bprenosa\b" replace="prijenosa" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bprenosom\b" replace="prijenosom" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bprenosu\b" replace="prijenosu" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpreneo\b" replace="prenio" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bprenela\b" replace="prenijela" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bprenjela\b" replace="prenijela" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpreneli\b" replace="prenijeli" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bprenjeli\b" replace="prenijeli" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpreneti\b" replace="prenijeti" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpreporuča\b" replace="preporučuje" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpreti\b" replace="prijeti" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpretećim\b" replace="prijetećim" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpretećih\b" replace="prijetećih" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpretrpeo\b" replace="pretrpio" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bprevod\b" replace="prijevod" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpreživeo\b" replace="preživio" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bPreživeo\b" replace="Preživio" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpridonjeti\b" replace="pridonijeti" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpriije\b" replace="prije" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bprijatan\b" replace="ugodan" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bprimedbi\b" replace="primjedbi" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bprimjete\b" replace="primijete" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpritiskam\b" replace="pritišćem" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bprmda\b" replace="iako" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bprocenat\b" replace="postotak" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bprocent\b" replace="postotak" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bprocenata\b" replace="postotaka" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bprocenti\b" replace="postoci" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bProcenti\b" replace="Postoci" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bprocente\b" replace="postotke" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bProcente\b" replace="Postotke" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bprocentu\b" replace="postotku" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bProcentu\b" replace="Postotku" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bprocentima\b" replace="postocima" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bprodato\b" replace="prodano" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bprojekat\b" replace="projekt" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bProjekat\b" replace="Projekt" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpromijena\b" replace="promjena" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bprotestvovat\b" replace="protestirat" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bProtestvovat\b" replace="Protestirat" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpsihićki\b" replace="psihički" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bračunari\b" replace="računala" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bračunare\b" replace="računala" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bradijo\b" replace="radio" />
<Typo word="MilanOCR" find="\brađe\b" replace="radije" />
<Typo word="MilanOCR" find="\brascep\b" replace="rascjep" />
<Typo word="MilanOCR" find="\braspust\b" replace="odmor" />
<Typo word="MilanOCR" find="\brazgovrati\b" replace="razgovarati" />
<Typo word="MilanOCR" find="\brazume\b" replace="razumije" />
<Typo word="MilanOCR" find="\brazumeju\b" replace="razumiju" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bređe\b" replace="rjeđe" />
<Typo word="MilanOCR" find="\breko\b" replace="rekao" />
<Typo word="MilanOCR" find="\brengen\b" replace="rendgen" />
<Typo word="MilanOCR" find="\brijeđi\b" replace="rjeđi" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bRizikuj\b" replace="Riskiraj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bronioc\b" replace="ronilac" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bRouz\b" replace="Rose" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsav(ij)?ešću\b" replace="savješću" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsedećeš\b" replace="sjedit ćeš" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsedeli\b" replace="sjedili" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsedišta\b" replace="sjedala" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsedište\b" replace="sjedalo" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsedištu\b" replace="sjedalu" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsedni\b" replace="sjedni" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bSedni\b" replace="Sjedni" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsedi\b" replace="sjedi" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bSedi\b" replace="Sjedi" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsedite\b" replace="sjedite" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsesti\b" replace="sjesti" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsekire\b" replace="sjekire" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsekiraj\b" replace="brini" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsekiramo\b" replace="brinemo" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsekirate\b" replace="brinete" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsekirajte\b" replace="brinite" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bseme\b" replace="sjeme" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsertan\b" replace="sretan" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bSešću\b" replace="Sjest ću" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsešću\b" replace="sjest ću" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bseta\b" replace="sjeta" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsiguan\b" replace="siguran" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsija\b" replace="sja" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsirće\b" replace="ocat" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsirćeta\b" replace="octa" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsirćetu\b" replace="octu" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsleće\b" replace="slijeće" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsleva\b" replace="slijeva" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bseo\b" replace="sjeo" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bSeo\b" replace="Sjeo" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsem\b" replace="osim" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsma\b" replace="sam" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsmao\b" replace="samo" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsme\b" replace="smije" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bSme\b" replace="Smije" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsmej\b" replace="smij" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsmesta\b" replace="smjesta" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bSmesta\b" replace="Smjesta" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsmešak\b" replace="smješak" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsmeši\b" replace="smiješi" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bSmeši\b" replace="Smiješi" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsmeškom\b" replace="smješkom" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsmjeo\b" replace="smio" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsintersajzer\b" replace="synthesizer" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsitnisajzer\b" replace="synthesizer" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bskelet\b" replace="kostur" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsočiva\b" replace="leće" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsočivo\b" replace="leća" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsočivom\b" replace="lećom" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsočivu\b" replace="leći" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bspasao\b" replace="spasio" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bSpasao\b" replace="Spasio" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bspasen\b" replace="spašen" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bspasli\b" replace="spasili" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bspeluje\b" replace="sriče" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bspeluju\b" replace="sriču" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bspolja\b" replace="izvana" />
<!-- nisu za <Typo word="MilanOCR" - ne odgovaraju zbog dodatnog ju na kraju -->
<Typo word="MilanOCR" find="\bstabilizuju\b" replace="stabiliziraju" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bstarati\b" replace="brinuti" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bStarati\b" replace="Brinuti" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bstepen\b" replace="stupanj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bstepena\b" replace="stupnjeva" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bstepeni\b" replace="stupnjeva" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bstepenu\b" replace="stupnju" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsticati\b" replace="stjecati" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bstobom\b" replace="s tobom" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bstvrano\b" replace="stvarno" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsubjekat\b" replace="subjekt" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsudija\b" replace="sudac" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bSudija\b" replace="Sudac" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsudije\b" replace="suca" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsudiji\b" replace="sucu" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsudijo\b" replace="suče" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsudiju\b" replace="suca" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsudijom\b" replace="sucem" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsudijskog\b" replace="sudskog" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsugerišu\b" replace="predlažu" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsurfuje\b" replace="surfa" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsurfuješ\b" replace="surfaš" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsurfuju\b" replace="surfaju" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsuština\b" replace="bit" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsuštinski\b" replace="bitni" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsvestan\b" replace="svjestan" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsvjest\b" replace="svijest" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bSvjest\b" replace="Svijest" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsvjesti\b" replace="svijesti" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bSvjesti\b" replace="Svijesti" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsvetova\b" replace="svjetova" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsvugde\b" replace="svugdje" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bšolja\b" replace="šalica" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bšolju\b" replace="šalicu" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bŠpaniji\b" replace="Španjolskoj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bŠta\b" replace="Što" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bštagod\b" replace="što god" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bšta\b" replace="što" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bštp\b" replace="što" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bštampa\b" replace="tisak" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bštampu\b" replace="tisak" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bštampom\b" replace="tiskom" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bštampi\b" replace="tisku" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bštampati\b" replace="tiskati" />
<Typo word="MilanOCR" find="\btablu\b" replace="ploču" />
<Typo word="MilanOCR" find="\btakođe\b" replace="također" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bTakođe\b" replace="Također" />
<Typo word="MilanOCR" find="\btalas\b" replace="val" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bTalas\b" replace="Val" />
<Typo word="MilanOCR" find="\btalasa\b" replace="valova" />
<Typo word="MilanOCR" find="\btalasima\b" replace="valovima" />
<Typo word="MilanOCR" find="\btalase\b" replace="valove" />
<Typo word="MilanOCR" find="\btalasi\b" replace="valovi" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bTalasi\b" replace="Valovi" />
<Typo word="MilanOCR" find="\btečnost\b" replace="tekućina" />
<Typo word="MilanOCR" find="\btečnosti\b" replace="tekućine" />
<Typo word="MilanOCR" find="\btečnošću\b" replace="tekućinom" />
<Typo word="MilanOCR" find="\btekšo\b" replace="teško" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bTekšo\b" replace="Teško" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bterajte\b" replace="tjerajte" />
<Typo word="MilanOCR" find="\btočak\b" replace="kotač" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bTočak\b" replace="Kotač" />
<Typo word="MilanOCR" find="\btrabam\b" replace="trebam" />
<Typo word="MilanOCR" find="\btrkanje\b" replace="utrkivanje" />
<Typo word="MilanOCR" find="\btrkanja\b" replace="utrkivanja" />
<Typo word="MilanOCR" find="\btrkao\b" replace="utrkivao" />
<Typo word="MilanOCR" find="\btrpeo\b" replace="trpio" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bTrpeo\b" replace="Trpio" />
<Typo word="MilanOCR" find="\btugi\b" replace="tuzi" />
<Typo word="MilanOCR" find="\btvrtci\b" replace="tvrtki" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bubede\b" replace="uvjere" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bubeđivati\b" replace="uvjeravati" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bubeđuju\b" replace="uvjeravaju" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bubjediti\b" replace="uvjeriti" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bučtivo\b" replace="uljudno" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bučtivošću\b" replace="uljudnošću" />
<Typo word="MilanOCR" find="\budeo\b" replace="udio" />
<Typo word="MilanOCR" find="\buliva\b" replace="ulijeva" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bulivali\b" replace="ulijevali" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bulivate\b" replace="ulijevate" />
<Typo word="MilanOCR" find="\buljeva\b" replace="ulijeva" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bu jutro\b" replace="ujutro" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bujutru\b" replace="ujutro" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bume\b" replace="zna" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bumem\b" replace="umijem" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bumeš\b" replace="umiješ" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bumesto\b" replace="umjesto" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bumreti\b" replace="umrijeti" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bUmret\b" replace="Umrijet" />
<Typo word="MilanOCR" find="\buniverzitet\b" replace="sveučilište" />
<Typo word="MilanOCR" find="\buniverzitetu\b" replace="sveučilištu" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bUopšte\b" replace="Uopće" />
<Typo word="MilanOCR" find="\buopšte\b" replace="uopće" />
<Typo word="MilanOCR" find="\buopče\b" replace="uopće" />
<Typo word="MilanOCR" find="\buprkos\b" replace="usprkos" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bUprkos\b" replace="Usprkos" />
<Typo word="MilanOCR" find="\buradio\b" replace="učinio" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bUredu\b" replace="U redu" />
<Typo word="MilanOCR" find="\buspe\b" replace="uspije" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bUspe\b" replace="Uspije" />
<Typo word="MilanOCR" find="\buspeo\b" replace="uspio" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bUspeo\b" replace="Uspio" />
<Typo word="MilanOCR" find="\buspeju\b" replace="uspiju" />
<Typo word="MilanOCR" find="\buspijo\b" replace="uspio" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bu sred\b" replace="usred" />
<Typo word="MilanOCR" find="\busled\b" replace="uslijed" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bUsled\b" replace="Uslijed" />
<Typo word="MilanOCR" find="\busljed\b" replace="uslijed" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bUsljed\b" replace="Uslijed" />
<Typo word="MilanOCR" find="\butehe\b" replace="utjehe" />
<Typo word="MilanOCR" find="\buveče\b" replace="navečer" />
<Typo word="MilanOCR" find="\buvijet\b" replace="uvjet" />
<Typo word="MilanOCR" find="\buvo\b" replace="uho" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bvaistinu\b" replace="uistinu" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bVaistinu\b" replace="Uistinu" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bvarnica\b" replace="iskra" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bvarnicu\b" replace="iskru" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bvaspitavan\b" replace="odgajan" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bvaspitavanju\b" replace="odgoju" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bvaži\b" replace="vrijedi" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bvečan\b" replace="vječan" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bvek\b" replace="stoljeće" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bveka\b" replace="stoljeća" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bveke\b" replace="vijeke" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bvekova\b" replace="stoljeća" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bvenca\b" replace="vijenca" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bvečnost\b" replace="vječnost" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bverena\b" replace="zaručena" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bvereni\b" replace="zaručeni" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bvešću\b" replace="viješću" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bvešu\b" replace="rublju" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bvidjeo\b" replace="vidio" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bVidjeo\b" replace="Vidio" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bvješću\b" replace="viješću" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bvještačko\b" replace="umjetno" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bvještački\b" replace="umjetni" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bvještačkom\b" replace="umjetnom" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bvještačkog\b" replace="umjetnog" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bvještačku\b" replace="umjetnu" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bvlo\b" replace="vrlo" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bvoliti\b" replace="voljeti" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bvrednom\b" replace="vrijednom" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bvrednog\b" replace="vrijednog" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bvreme\b" replace="vrijeme" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bVreme\b" replace="Vrijeme" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bvrjeme\b" replace="vrijeme" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bVrjeme\b" replace="Vrijeme" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bvrteo\b" replace="vrtio" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bwhiskey\b" replace="viski" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bzalepili\b" replace="zalijepili" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bzalepiti\b" replace="zalijepiti" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bzatp\b" replace="zato" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bZatp\b" replace="Zato" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bzanm\b" replace="znam" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bzanma\b" replace="zanima" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bzaspem\b" replace="zaspim" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bza uvijek\b" replace="zauvijek" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bzavera\b" replace="zavjera" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bzavredili\b" replace="zavrijedili" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bzahtev\b" replace="zahtjev" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bZahtev\b" replace="Zahtjev" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bzaseda\b" replace="zasjeda" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bzasede\b" replace="zasjede" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bzasedi\b" replace="zasjedi" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bzasedu\b" replace="zasjedu" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bznaći\b" replace="znači" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bzdrvo\b" replace="zdravo" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bZdrvo\b" replace="Zdravo" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bzvaničan\b" replace="služben" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bžemo\b" replace="ćemo" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bŽiveo\b" replace="Živio" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bživeo\b" replace="živio" />
<!-- imena -->
<Typo word="MilanOCR" find="\bAjron\b" replace="Iron" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bBeverli\b" replace="Beverly" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bBejker\b" replace="Baker" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bDarvin\b" replace="Darwin" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bDarvina\b" replace="Darwina" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bDarvinu\b" replace="Darwinu" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bDarvinom\b" replace="Darwinom" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bDru\b" replace="Drew" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bĐošua\b" replace="Joshua" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bDžes\b" replace="Jess" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bDžen\b" replace="Jen" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bDžej\b" replace="Jay" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bDžejn\b" replace="Jane" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bDžodi\b" replace="Jody" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bEjb\b" replace="Abe" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bEjmi\b" replace="Amy" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bEjpril\b" replace="April" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bEšli\b" replace="Ashley" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bGrejs\b" replace="Grace" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bHju\b" replace="Hugh" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bHjua\b" replace="Hugha" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bHjuston\b" replace="Houston" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bKejsi\b" replace="Casey" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bKerol\b" replace="Carol" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bKerolajn\b" replace="Caroline" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bKloe\b" replace="Chloe" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bLajf\b" replace="Life" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bLusi\b" replace="Lucy" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bMajk\b" replace="Mike" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bMejbel\b" replace="Mabel" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bMejn\b" replace="Maine" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bMejna\b" replace="Mainea" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bMejnu\b" replace="Maineu" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bMejnom\b" replace="Maineom" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bMerilend\b" replace="Maryland" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bMičel\b" replace="Mitchell" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bNejt\b" replace="Nate" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bNensi\b" replace="Nancy" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bNiče\b" replace="Nietzsche" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bOhajo\b" replace="Ohio" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bPem\b" replace="Pam" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bPejdž\b" replace="Paige" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bRejčel\b" replace="Rachel" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bStejt\b" replace="State" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bŠeron\b" replace="Sharon" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bTajms\b" replace="Times" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bTejlor\b" replace="Taylor" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bŽak\b" replace="Jacques" />
<!-- imena mjeseci -->
<Typo word="MilanOCR" find="\bjanuar\b" replace="siječanj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bJanuar\b" replace="Siječanj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bfebruar\b" replace="veljača" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bfebruara\b" replace="veljače" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bfebruaru\b" replace="veljači" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bFebruar\b" replace="Veljača" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bFebruara\b" replace="Veljače" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bFebruaru\b" replace="Veljači" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bmart\b" replace="ožujak" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bMart\b" replace="Ožujak" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bapril\b" replace="travanj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bApril\b" replace="Travanj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bDejv\b" replace="Dave" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bDejva\b" replace="Davea" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bDejvu\b" replace="Daveu" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bDejvom\b" replace="Daveom" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bmaj\b" replace="svibanj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bMaj\b" replace="Svibanj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsvibnjom\b" replace="svibnjem" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bjun\b" replace="lipanj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bjuna\b" replace="lipnja" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bjunu\b" replace="lipnju" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bJun\b" replace="Lipanj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bjuli\b" replace="srpanj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bjula\b" replace="srpnja" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bjulu\b" replace="srpnju" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bJuli\b" replace="Srpanj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bseptembar\b" replace="rujan" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bSeptembar\b" replace="Rujan" />
<Typo word="MilanOCR" find="\boktobar\b" replace="listopad" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bOktobar\b" replace="Listopad" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bnovembar\b" replace="studeni" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bnovember\b" replace="studeni" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bnovembra\b" replace="studenog" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bnovembru\b" replace="studenom" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bNovembar\b" replace="Studeni" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bNovember\b" replace="Studeni" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bNovembra\b" replace="Studenog" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bNovembru\b" replace="Studenom" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bdecembar\b" replace="prosinac" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bDecembar\b" replace="Prosinac" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bAko\s+ej\b" replace="Ako je" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bako\s+ej\b" replace="ako je" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bbez\s+svesti\b" replace="bez svijesti" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bBiću\s+uz\b" replace="Bit ću uz" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bbi\s+ja\b" replace="bih ja" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bbi\s+la\b" replace="bila" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bbiti\s+uredu\b" replace="biti u redu" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bbi\s+da\s+bude\b" replace="bi biti" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bBi\s+ste\b" replace="Biste" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bće\s+da\s+dođe\b" replace="će doći" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bda\s+li\s+ću\b" replace="hoću li" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bdali\s+ću\b" replace="hoću li" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bDa\s+li\s+je\b" replace="Je li" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bda\s+li\s+je\b" replace="je li" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bDa\s+li\s+ste\b" replace="Jeste li" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bDa\s+li\s+si\b" replace="Jesi li" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bdali\s+si\b" replace="jesi li" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bda\s+li\s+će\b" replace="hoće li" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bdali\s+će\b" replace="hoće li" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bDobro\s+veče\b" replace="Dobra večer" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bDobro\s+večer\b" replace="Dobra večer" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bDobar\s+večer\b" replace="Dobra večer" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bgdje\s+ideš\b" replace="kamo ideš" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bGdje\s+ideš\b" replace="Kamo ideš" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bGdje\s+sada\b" replace="Kamo sada" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bhoću\s+da\s+budem\b" replace="želim biti" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bHoću\s+da\s+budem\b" replace="Želim biti" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bhoću\s+da\s+kažem\b" replace="želim reći" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bhoćeš\s+da\s+kažeš\b" replace="želiš reći" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bhoće\s+da\s+kaže\b" replace="želi reći" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bIzvinite\s+me\b" replace="Ispričajte me" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bja\s+bi\b" replace="ja bih" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bJa\s+bi\b" replace="Ja bih" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bJel\s+sam\s+ti\b" replace="Jesam li ti" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bJeli\s+se\b" replace="Je li se" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bJeli\s+ti\b" replace="Je li ti" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bko\s+zna\b" replace="tko zna" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bmoje\s+saučešće\b" replace="moja sućut" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bMoram\s+da\s+idem\b" replace="Moram ići" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bMoramo\s+da\s+idemo\b" replace="Moramo ići" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bmoraš\s+da\s+ideš\b" replace="moraš ići" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bna\s+večer\b" replace="navečer" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bNa\s+večer\b" replace="Navečer" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bneko\s+ko\b" replace="netko tko" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bnedjelju\s+dana\b" replace="tjedan dana" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bNe\s+mogu\s+da\+verujem\b" replace="Ne mogu vjerovati" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bod\s+kako\b" replace="otkako" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpravo\s+u\s+oči\b" replace="ravno u oči" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bSi\s+dobro\b" replace="Jesi li dobro" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bSvo\s+vreme\b" replace="Sve vrijeme" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bSvo\s+vrijeme\b" replace="Sve vrijeme" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsmeo\s+da\b" replace="smio" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsmeli\s+da\b" replace="smjeli" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bŠto\s+ej\b" replace="Što je" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bšto\s+ej\b" replace="što je" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bto\s+ej\b" replace="to je" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bTo\s+ej\b" replace="To je" />
<Typo word="MilanOCR" find="\btamo\s+natrag\b" replace="tamo iza" />
<Typo word="MilanOCR" find="\btamo\s+je\s+natrag\b" replace="tamo je iza" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bTamo\s+je\s+natrag\b" replace="Tamo je iza" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bzato\s+sto\b" replace="zato što" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bželim\s+da\s+budem\b" replace="želim biti" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bŽelim\s+da\s+budem\b" replace="Želim biti" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bželiš\s+da\s+budeš\b" replace="želiš biti" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bželim\s+da\s+znam\b" replace="želim znati" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bželiš\s+da\s+znaš\b" replace="želiš znati" />
<!-- deklinacije imenica i konjugacije glagola -->
<Typo word="MilanOCR" find="\b([0-9])-ogodišnj([aeiu])\b" replace="$1-godišnj$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b(jeda|dva|tri|četr|pet|šes|sedam|osam|devet)najst([aeiou]|i[mh]|o[mgj]|ima)\b" replace="$1naest$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bbsorbira\b" replace="psorbira" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bbstraktn\b" replace="pstraktn" />
<Typo word="MilanOCR" find="\badvokat(?![si])\b" replace="odvjetnik" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bAdvokat(?![si])\b" replace="Odvjetnik" />
<Typo word="MilanOCR" find="\badvokatsk\b" replace="odvjetničk" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bAdvokatsk\b" replace="Odvjetničk" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bajsmiješnij\b" replace="ajsmješnij" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([aA])kcion(?!ar)\b" replace="$1kcijsk" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b[aA]las([kc])\b" replace="Aljas$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([dnl])ijum\b" replace="$1ij" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bngažov\b" replace="ngažir" />
<Typo word="MilanOCR" find="\baredjenj\b" replace="aređenj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\barmij\b" replace="vojsk" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bArmij\b" replace="Vojsk" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsvalt\b" replace="sfalt" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([aA])zbu[kc]\b" replace="$1beced" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bakcil\b" replace="acil" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bbaštensk\b" replace="vrtn" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bataljon\b" replace="ataljun" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bekstv\b" replace="ijeg" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([bB])ele([šgž])\b" replace="$1ilje$2" />
<!-- nikada sa velikim slovom jer je Bela ime -->
<Typo word="MilanOCR" find="\b([bc])elin\b" replace="$1jelin" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([bB])erz\b" replace="$1urz" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bbezbj?ed\b" replace="sigur" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bBezbj?ed\b" replace="Sigur" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bbiblij([aeiou]|om|ama)\b" replace="Biblij$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([bBpP])iće(š|mo|te)\b" replace="$1it ć$2" />
<!-- futur 1. nema i na kraju glagola - "Pogrešno je pisati: biti ću" -->
<Typo word="MilanOCR" find="\b([bB])iti ć([ue]š?|emo|ete)\b" replace="$1it ć$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bbiro(?!k)\b" replace="ured" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bBiro(?!k)\b" replace="Ured" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([bB])j?edn([aeiou]|k[aeou]?)\b" replace="$1ijedn$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([bB])j?el([aeiou]|ac|c[aeiu]|cima|o[mgj]|i[mh])(?! [Mm]anastir)\b" replace="$1ijel$2" /> <!-- ispravlja ako nije Manastir -->
<Typo word="MilanOCR" find="\b(?<![uU]rne)([bB])j?esn([aeiou])\b" replace="$1ijesn$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bzvrj?ed\b" replace="zvrijed" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bznadež\b" replace="znad" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([bB])ežanj\b" replace="$1ježanj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([bB])i?j?ež([ei]|i[mš]|imo|ite|ao|al[aeio]|ati)\b" replace="$1jež$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bbioskop(?![si])\b" replace="kin" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bBioskop(?![si])\b" replace="Kin" />
<Typo word="blijed" find="\b([b])lj?ed([aeioj])\b" replace="$1lijed$2" /> <!-- ne ispravljati Slovenski grad Bled!!!-->
<Typo word="MilanOCR" find="\blagosloven\b" replace="lagoslovljen" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bogat?st?v\b" replace="ogatstv" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([bBvV])o[Il]e(n|l[aieo]|ti)\b" replace="$1olje$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([dbvmBVM])oleo\b" replace="$1olio" />
<Typo word="MilanOCR" find="\božij\b" replace="ožj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bboži[čć]([aeiu]|em|ima)?\b" replace="Božić$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b[bB]ubašvab\b" replace="žohar" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bbukval\b" replace="doslov" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bBukval\b" replace="Doslov" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bCalifornij?\b" replace="Kalifornij" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([cC])j?el([aeiou]|o[mgj]|i[mh]|ima?|osti)\b" replace="$1ijel$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([cC])j?en([aeiou])\b" replace="$1ijen$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([cC])j?enjen\b" replace="$1ijenjen" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([cC])j?ev(i|ima)\b" replace="$1ijev$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([cC])rj?ev\b" replace="$1rijev" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([cCsS])vj?e[ćč]([aeiou]|[oe]m|ama)\b" replace="$1vijeć$2" />
<!-- časopisa » satopisa NE! - ne diraj te 2 linije! -->
<Typo word="MilanOCR" find="\bčas([au]|om|ov[aei]|ovima)\b" replace="sat$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bČas([au]|om|ov[aei]|ovima)\b" replace="Sat$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([čČ])eka[čć]\b" replace="$1ekat ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([čČ])ovi?j?e([kč])\b" replace="$1ovje$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bćut([ei])\b" replace="šut$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bĆut([ei])\b" replace="Šut$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bćuta(?!o)\b" replace="šutje" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bĆuta(?!o)\b" replace="Šutje" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b[cčć]utanje\b" replace="šutnja" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b[CČĆ]utanje\b" replace="Šutnja" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b[cčć]utanjem\b" replace="šutnjom" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b[CČĆ]utanjem\b" replace="Šutnjom" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b[cčć]ut([ln])j\b" replace="šut$1j" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b[CČĆ]ut([ln])j\b" replace="Šut$1j" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([dD])a[čć]([eu])\b" replace="$1at ć$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bejstv(?!o)\b" replace="jelovanj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bejstvo\b" replace="jelo" />
<Typo word="MilanOCR" find="\beklarisa\b" replace="eklarira" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([dD])el([aou](?!x)|ić|ić[aeiu]|ima)\b" replace="$1jel$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([dD])elova([lnt])\b" replace="$1jelova$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([dD])j?eli([mšo]|mo|l[aeio]|t[ei])\b" replace="$1ijeli$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([bBdD])j?el([ei])\b" replace="$1ijel$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bikvent\b" replace="inkvent" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([dD])elimi\b" replace="$1jelomi" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([dD])eluj\b" replace="$1jeluj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([dD])isać\b" replace="$1isat ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bdiskutova\b" replace="raspravlja" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bdiskutuje\b" replace="raspravlja" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bDiskutuje\b" replace="Raspravlja" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([dD])i?j?etet([au]|o[mv]|ov[aeiou]|ovo[mjg])\b" replace="$1jetet$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([dD])ec([aeiou]|om)\b" replace="$1jec$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([dD])e[čć]ic\b" replace="$1ječic" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([dD])j?elov([aei]|ima)\b" replace="$1ijelov$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([dD])evi([cč])\b" replace="$1jevi$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([dD])evoj\b" replace="$1jevoj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([dD])eča\b" replace="$1ječa" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([dD])j?eči?j\b" replace="$1ječj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([dD])etinj\b" replace="$1jetinj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([dD])esi(?!ć)\b" replace="$1ogodi" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([dD])esić\b" replace="$1ogodit ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([dD])j?eljenj\b" replace="$1ijeljenj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([dD])ijec([aeiou]|om)\b" replace="$1jec$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bragoce\b" replace="ragocje" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([dD])obi[čćc]([eu])\b" replace="$1obit ć$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([dD])obij(a|en)\b" replace="$1obiv$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([dD])o[čć]ić([eu])\b" replace="$1oći ć$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([dD])ol?j?nj\b" replace="$1onj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([dD]o|[NnZz]a|[OoUu]d?)neo\b" replace="$1nio" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([dDpP])o(d?)nj?e([lt])\b" replace="$1o$2nije$3" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([dDpP])o(d?)nj?eć([eu])\b" replace="$1o$2nijet ć$3" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([oO])dnj?e(l[aeio]|ti)\b" replace="$1dnije$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bdopada\b" replace="sviđa" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bDopada\b" replace="Sviđa" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([dD])oprinj?e([ltv])\b" replace="$1oprinije$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([dD])oprin(j?es?o)\b" replace="$1oprinio" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([dD])osije\b" replace="$1osje" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([dD])ospe(l[aeio]|lo[mgj]|lima|ti)\b" replace="$1ospje$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([dD])ospe(?=[mš]|te\b)\b" replace="$1ospije" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bdostaja[čćc]\b" replace="dostajat ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\boveš[čćc]\b" replace="ovest ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([dD])rj?ema\b" replace="$1rijema" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bdrugaric\b" replace="prijateljic" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bDrugaric\b" replace="Prijateljic" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bdušek\b" replace="madrac" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bDušek\b" replace="Madrac" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bdžigeric\b" replace="jetr" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bDžigeric\b" replace="Jetr" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bžinovsk\b" replace="ivovsk" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bđep\b" replace="džep" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bĐep\b" replace="Džep" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bđubret\b" replace="smeć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bđubriš\b" replace="smetliš" />
<Typo word="MilanOCR" find="\beklariše\b" replace="eklarira" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bekspert(?![ni])\b" replace="stručnjak" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bEkspert(?![ni])\b" replace="Stručnjak" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bekspertn\b" replace="stručn" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bEkspertn\b" replace="Stručn" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bvakuiše\b" replace="vakuira" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bvakuišu\b" replace="vakuiraju" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bvolucij?on(?![ar])\b" replace="volucijsk" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([eE])vr([aeiou]|om|ima)\b" replace="$1ur$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b[eE]vrop([aeiou])\b" replace="Europ$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bvropsk\b" replace="uropsk" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bfabri[kc]\b" replace="tvornic" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bFabri[kc]\b" replace="Tvornic" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bfamilij[au]\b" replace="obitelj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bFamilij[au]\b" replace="Obitelj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bfarb\b" replace="boj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bFarb(?!er)\b" replace="Boj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bfij?o[ck]\b" replace="ladic" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bFij?o[ck]\b" replace="Ladic" />
<Typo word="MilanOCR" find="\binansi\b" replace="inanci" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bfu[dt]bal(?![se])\b" replace="nogomet" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bFu[dt]bal(?![se])\b" replace="Nogomet" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bfu[dt]balsk\b" replace="nogometn" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bcioniše\b" replace="cionira" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([fF])orezni\b" replace="$1orenzi" />
<Typo word="MilanOCR" find="\barant(uje|ova)\b" replace="arantira" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([gGsS])luv\b" replace="$1luh" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([gG])nev\b" replace="$1njev" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([gG])nj?ezd\b" replace="$1nijezd" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([gG])odić\b" replace="$1odit ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bospodj\b" replace="ospođ" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([gG])ore([lt])\b" replace="$1orje$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([gG])oreo\b" replace="$1orio" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([gG])rej(?!p)\b" replace="$1rij" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([gG])rj?e([hs])\b" replace="$1rije$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([gG])riješn\b" replace="$1rješn" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([gG])rj?eši([šsmotl])\b" replace="$1riješi$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bgvožđ\b" replace="željez" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bGvožđ\b" replace="Željez" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([hHpP])akuje\b" replace="$1akira" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([hHpP])pakuju\b" replace="$1akiraju" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bhaos\b" replace="kaos" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bHaos\b" replace="Kaos" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bhemi(?![sfgmt])\b" replace="kemi" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bHemi(?![sfgmt])\b" replace="Kemi" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bh?istorij[ei]\b" replace="povijesti" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bh?istorij[au]\b" replace="povijest" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bh?istorijsk\b" replace="povijesn" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bHistorijsk\b" replace="Povijesn" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bIstorijsk\b" replace="Povijesn" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bhiljad([aeiou]|om|ama)\b" replace="tisuć$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bHiljad([aeiou]|om|ama)\b" replace="Tisuć$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bhirur\b" replace="kirur" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bHirur\b" replace="Kirur" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bhleb\b" replace="kruh" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bHleb\b" replace="Kruh" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([hH])oče\b" replace="$1oće" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bholesterol\b" replace="kolesterol" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bHolesterol\b" replace="Kolesterol" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bhor([au]|om|ov[ia]|ovima)\b" replace="zbor$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bHor([au]|om|ov[ia]|ovima)\b" replace="Zbor$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bhri?šćan\b" replace="kršćan" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bHri?šćan\b" replace="Kršćan" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b[kh]romo[sz]om\b" replace="kromosom" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b[KH]romo[sz]om\b" replace="Kromosom" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bhroničn\b" replace="kroničn" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bHroničn\b" replace="Kroničn" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([hH])tj?eo\b" replace="$1tio" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([hH])te([lt])\b" replace="$1tje$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([iI])mać\b" replace="$1mat ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bnformacij?on\b" replace="nformacijsk" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bnostranstv\b" replace="nozemstv" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bnsistirać\b" replace="nzistirat ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bnstikt\b" replace="nstinkt" />
<Typo word="MilanOCR" find="\binteresantn\b" replace="zanimljiv" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bInteresantn\b" replace="Zanimljiv" />
<Typo word="MilanOCR" find="\binuć\b" replace="inut ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bteresova\b" replace="teresira" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bvjuis\b" replace="vjuir" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bvjuiše\b" replace="vjuira" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bvjuišu\b" replace="vjuiraju" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bntezivn\b" replace="ntenzivn" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([iI])seče\b" replace="$1zreže" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bspoljava\b" replace="zražava" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([iI])spovj?e(d|st)\b" replace="$1spovije$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bzbe([gć])\b" replace="zbje$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsčez\b" replace="ščez" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bspresj?ecan\b" replace="spresijecan" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bspri[čć]ać\b" replace="spričat ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bitalijan\b" replace="talijan" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bItalijan\b" replace="Talijan" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([iI])zmen\b" replace="$1zmjen" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([iI])znj?eć\b" replace="$1znijet ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bznj?el\b" replace="znijel" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bzolova\b" replace="zolira" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bzume([ltv])\b" replace="zumje$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bzneveri\b" replace="znevjeri" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bzvesn\b" replace="zvjesn" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bzvine([mš])\b" replace="spriča$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bzvinjava([mšojlt]) se\b" replace="spričava$1 se" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([iI])zvin[iu]([lo])\b" replace="$1spriča$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([jJ])agnje\b" replace="$1anje" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bjereti\b" replace="hereti" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bJereti\b" replace="Hereti" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bjevanđelj\b" replace="evanđelj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bJovan([aeou])?\b" replace="Ivan$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([kK])af([aeiou]|om|ama|anama|ic[aeiu]|an[aeiuo]|anom|ansk[aeiuo])\b" replace="$1av$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([kK]alib(?:ar|r[aeui]))\. *([0-9])\b" replace="$1 .$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bkancelarij[au]\b" replace="ured" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bKancelarij[au]\b" replace="Ured" />
<Typo word="MilanOCR" find="\barantin\b" replace="aranten" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bkašik\b" replace="žlic" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bKašik\b" replace="Žlic" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b(k[ćč]|[ćč])erk([eio](?!m))\b" replace="kćeri" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b(K[ćč]|[ĆČ])erk([eio](?!m))\b" replace="Kćeri" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([kK])[čć]erku\b" replace="$1ćer" />
<Typo word="MilanOCR" find="\belner\b" replace="onobar" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bkero?v?([aeiu]|om)\b" replace="ps$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bKero?v?([aeiu]|om)\b" replace="Ps$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bkev([aeiou]|om)\b" replace="majk$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bKev([aeiou]|om)\b" replace="Majk$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bkidnapova([otl])\b" replace="ote$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bKidnapova([otl])\b" replace="Ote$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bkidnapovanj\b" replace="otimanj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bKidnapovanj\b" replace="Otimanj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bkirij\b" replace="stanarin" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bKirij\b" replace="Stanarin" />
<Typo word="MilanOCR" find="\biseonik\b" replace="isik" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([kK])lovn\b" replace="$1laun" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bolj?ev([kc])\b" replace="olijev$1" />
<!-- ne vadi iz <Typo word="MilanOCR" -->
<Typo word="MilanOCR" find="\bkomanduj\b" replace="naređuj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\binuje\b" replace="inira" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bbinova\b" replace="binira" />
<!-- ne diraj!!! - mijenja drugačije (komentira) -->
<Typo word="MilanOCR" find="\bmentariše\b" replace="mentira" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([kKvV])olen\b" replace="$1oljen" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bkomitet\b" replace="odbor" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bKomitet\b" replace="Odbor" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bplikuj\b" replace="plicira" />
<!-- kompromitova -->
<Typo word="MilanOCR" find="\bomitova\b" replace="omitira" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bkomšijsk\b" replace="susjedn" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bonfor\b" replace="omfor" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bkonkurs\b" replace="natječaj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bKonkurs\b" replace="Natječaj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bkuris\b" replace="kurir" />
<Typo word="MilanOCR" find="\broli(sa|še)\b" replace="rolira" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([eo])risa\b" replace="$1rira" />
<Typo word="MilanOCR" find="\boristić\b" replace="oristit ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\boriš[ćč]en\b" replace="orišten" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([kK])orj?en\b" replace="$1orijen" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([kK])orp([aei])\b" replace="$1ošar$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\britikova([olt])\b" replace="ritizira$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\britikuje\b" replace="ritizira" />
<Typo word="MilanOCR" find="\brofn\b" replace="rafn" />
<Typo word="MilanOCR" find="\brompir\b" replace="rumpir" />
<Typo word="MilanOCR" find="\brstašk\b" replace="rižarsk" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([kK])učk\b" replace="$1uj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([kKlL])upić\b" replace="$1upit ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([kK])uva(?!jt)\b" replace="$1uha" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([lL])etnj\b" replace="$1jetn" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bezbej\b" replace="ezbij" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([lL])j?eči([mštol])\b" replace="$1iječi$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([lL])j?e[čć]ni([cč])\b" replace="$1iječni$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([lL])j?e[čć]nik(?!i)\b" replace="$1iječnik" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([lL])ekar([aeiou])?\b" replace="$1iječnik$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([lL])j?ek([au]|om|ov[aei]|ovima)?\b" replace="$1ijek$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([iI]zl|[lL])j?ečen\b" replace="$1iječen" />
<Typo word="MilanOCR" find="\blenj?([aeiou]|om|osti?|ošću|ima?|čin[aieou]|činama)?\b" replace="lijen$1" />
<!-- Lena je englesko ime i zato ne može -->
<Typo word="MilanOCR" find="\bLenj?(om?|osti?|ošću|ima?|čin[aieou]|činama)?\b" replace="Lijen$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([lL])j?ep([aeiou]|o[mgj]|ih|ima?)?\b" replace="$1ijep$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([lL])j?epot\b" replace="$1jepot" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([lL])ep([šil])\b" replace="$1jep$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([lL])ev(?!is)\b" replace="$1ijev" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([lL])eteo\b" replace="$1etio" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b(?<!p)([lL])ete([lt])\b" replace="$1etje$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([lL])eto([ms])\b" replace="$1jeto$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bicemer\b" replace="icemjer" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bličn([aeiou]|im|o[mgj])\b" replace="osobn$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bLičn([aeiou]|im|o[mgj])\b" replace="Osobn$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([lL])obanj\b" replace="$1ubanj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([lL])ović\b" replace="$1ovit ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([lL])jep([aeiou]|om|oj|ima)\b" replace="$1ijep$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([lL])uda([kcč])\b" replace="$1uđa$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b(u|[Pp]re|[sS]vi)deo\b" replace="$1dio" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([lL])juski\b" replace="$1judski" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bmakaz\b" replace="škar" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bMakaz\b" replace="Škar" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bmaknil\b" replace="maknul" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bmap(?!ir)\b" replace="kart" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bMap(?!ir)\b" replace="Kart" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bmator\b" replace="star" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bMator\b" replace="Star" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([mM])er([aou]|i[lt]|e(?!d))\b" replace="$1jer$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([mM])ese([cč])\b" replace="$1jese$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([mM])est([aoiu])\b" replace="$1jest$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bigracion\b" replace="igracijsk" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bislić\b" replace="islit ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bišič\b" replace="išić" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([mM])j?ešalic\b" replace="$1iješalic" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([mM])j?eša([jmnšo]|n[aio]|no[mgj]|nima?|mo|ju|njem|nj[aeu]|l[aeio]|t[ei])?\b" replace="$1iješa$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([m])edve([dđ])\b" replace="$1edvje$2" /> <!-- Medved je prezime -->
<Typo word="MilanOCR" find="\bminđuš\b" replace="naušnic" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bilij?on\b" replace="ilijun" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b(?<![iI]|[kK]a)([mM])j?enja([jmnšo]|mo|njem?|ju|l[aeio]|t[ei])?\b" replace="$1ijenja$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([mM])lj?ek([aou])\b" replace="$1lijek$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([mM])lj?ečn\b" replace="$1liječn" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bleven\b" replace="ljeven" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([mM])oč([iun])\b" replace="$1oć$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\boguč\b" replace="oguć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([mpsMPS])olić\b" replace="$1olit ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([mM])orać\b" replace="$1orat ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\botivisa\b" replace="otivira" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([mM])rze([šolt])\b" replace="$1rzi$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\brzeć(?!i)\b" replace="rzit ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([mM])uva([mjovšlt])\b" replace="$1ota$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([mM])uv([eou])\b" replace="$1uh$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bmuzik([aeu]|om)\b" replace="glazb$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bMuzik([aeu]|om)\b" replace="Glazb$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bmuzičk\b" replace="glazben" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bMuzičk\b" replace="Glazben" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bagovj?est\b" replace="agovijest" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bajcijenjen\b" replace="ajcjenjen" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([nN])amj?en([aeiou])\b" replace="$1amjen$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([nN])amj?eni([mštol])\b" replace="$1amijeni$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b(?<![zZ])amest\b" replace="amjest" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([nN]a|[Ss])mešta\b" replace="$1mješta" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([nN])ane([lt])\b" replace="$1anje$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\baočar(?!k)\b" replace="aočal" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([nN])aran[đd]ž\b" replace="$1aranč" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([nN])asel([aeio])\b" replace="$1asjel$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([nN]a|[Ii])smej\b" replace="$1smij" />
<Typo word="MilanOCR" find="\basle([dđ])\b" replace="aslje$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([nN])atera\b" replace="$1atjera" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([nN])a(gradi|pravi|tera|uči|zva)ć\b" replace="$1a$2t ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bnaučn\b" replace="znanstven" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bNaučn\b" replace="Znanstven" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([nN])e[cč]([eu]š?|emo|ete)\b" replace="$1eć$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bedelj\b" replace="edjelj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([nN])eg([aeu]|om|ama)\b" replace="$1jeg$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([nN])ež(an|n[aeiou]|nom|nima)\b" replace="$1jež$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b(?<!j)emačk\b" replace="jemačk" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b[nN]j?em(?=a?c)\b" replace="Nijem" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bemo[zž]e\b" replace="e može" />
<Typo word="MilanOCR" find="\beprijat(?!e)\b" replace="eugod" />
<Typo word="MilanOCR" find="\berj?ešen\b" replace="eriješen" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bnerv(?![no])\b" replace="živc" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bNerv(?![no])\b" replace="Živc" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bnervn\b" replace="živčan" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bNervn\b" replace="Živčan" />
<Typo word="MilanOCR" find="\besmij\b" replace="e smij" />
<Typo word="MilanOCR" find="\besre[cćč]n\b" replace="esretn" />
<Typo word="MilanOCR" find="\besvj?est\b" replace="esvijest" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b(?<!hv)ališ[eu]\b" replace="alizira" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([nN])ezna([mš]|mo|t[ei]|ju|jući)?\b" replace="$1e zna$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([nN])ežn\b" replace="$1ježn" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([nN])oč([iu]|n[aeiou]|no[mjg]|nim)?\b" replace="$1oć$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([oO])dbra\b" replace="$1bra" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bbavj?est\b" replace="bavijest" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bbelod\b" replace="bjelod" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bbešen\b" replace="bješen" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bbezbj?edi\b" replace="sigura" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bbezbj?eđen\b" replace="siguran" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bbezbijeđenj\b" replace="siguranj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bbezbeđivanj([aeu]|ima)\b" replace="siguravanj$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bbezbj?eđuje\b" replace="sigurava" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bbrača\b" replace="braća" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([oO])deć\b" replace="$1djeć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([oO])dj?eljenj(?!e)\b" replace="$1djel" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bdgaji\b" replace="dgoji" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([oO])dj?elo\b" replace="$1dijelo" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([oO])dnje(l[aeio]|t|t[ei])\b" replace="$1odnije$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([oO]|[pP]o|[rR]a|[sS]a)(d?)se([cć])\b" replace="$1$2sje$3" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bdvešć([eu])\b" replace="dvest ć$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bgladne([lvt])\b" replace="gladnje$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bkean\b" replace="cean" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bokvasi\b" replace="smoči" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpklad\b" replace="klad" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b(?<![mdp])ostić\b" replace="ostit ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpsedn\b" replace="psjedn" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([oO])pšt([aeiu]|[eoi]m)\b" replace="$1pć$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([oO])rman\b" replace="$1rmar" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bružij\b" replace="ružj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([oO])set\b" replace="$1sjet" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b(?<![dDPp]rv?)([oO])si?j?e[ćč]a\b" replace="$1sjeća" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bslobodić\b" replace="slobodit ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([oOuU])sta[čć]\b" replace="$1stat ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\botadžbin\b" replace="domovin" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bOtadžbin\b" replace="Domovin" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([oO])teć(?!i)\b" replace="$1tet ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([oOsSuU])tera\b" replace="$1tjera" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([oO])tmen\b" replace="$1tmjen" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bovaploćenj\b" replace="utjelovljenj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bOvaploćenj\b" replace="Utjelovljenj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bvlaš[cćč]en\b" replace="vlašten" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([oO])zli?j?ed([aeiu]|om|ama)\b" replace="$1zljed$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([oO])zlj?edi([moštl])?\b" replace="$1zlijedi$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bzleđen\b" replace="zlijeđen" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([pP])acj?ent\b" replace="$1acijent" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpacov\b" replace="štakor" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bPacov\b" replace="Štakor" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b(?<!\b[zZ]apre)([pP])ašć([eu])\b" replace="$1ast ć$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([pP])esni(?!c)\b" replace="$1jesni" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([pP])j?es([ak](?!m))\b" replace="$1ijes$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([pP])j?eš[čć]an\b" replace="$1ješčan" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([pP])e(sm|ša)\b" replace="$1je$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpeškir(?!i(ma)?\b)\b" replace="ručnik" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bPeškir(?!i(ma)?\b)\b" replace="Ručnik" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpeškir(?=i(ma)?\b)\b" replace="ručnic" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bPeškir(?=i(ma)?\b)\b" replace="Ručnic" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([pP])eva\b" replace="$1jeva" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpijac\b" replace="tržnic" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bPijac\b" replace="Tržnic" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([pP])(ita|lati|obrinu|okaza|oveza|riča)ć\b" replace="$1$2t ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([pP])lj?en\b" replace="$1lijen" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([pP])lj?en([au]|om)\b" replace="$1lijen$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([pP])luč([an])\b" replace="$1luć$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([pP])obj?edi([mštol])\b" replace="$1obijedi$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([pP])obe([đgć])\b" replace="$1obje$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bodst(ica|ak)\b" replace="ot$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([pP])o[dt]stič\b" replace="$1otič" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([pP])o[dt]sj?eti([šmo]|l[aieo]|t[ei])?\b" replace="$1odsjeti$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([dDpP])odel\b" replace="$1odjel" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([dDpP])odj?eli([lto])\b" replace="$1odijeli$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bodretl\b" replace="orijekl" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b(?<![mn])o(d?)se([kć])(?!s)\b" replace="o$1sje$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bodu?hvat\b" replace="othvat" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([pP])oent\b" replace="$1oant" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([pP])ogrj?eši(?!v)\b" replace="$1ogriješi" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([pP])olen\b" replace="$1elud" />
<Typo word="MilanOCR" find="\blude([lt])\b" replace="ludje$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([pP]o|[iI]z)ludeć\b" replace="$1ludjet ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bludj?eo\b" replace="ludio" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpomen\b" replace="spomen" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bPomen\b" replace="Spomen" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpomera([mšt])\b" replace="miče$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bPomera([mšt])\b" replace="Miče$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpomeren\b" replace="pomaknut" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([pP])omj?eri\b" replace="$1omakni" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([pP])omoč\b" replace="$1omoć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([pP])oresk\b" replace="$1orezn" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bporodičn\b" replace="obiteljsk" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bPorodičn\b" replace="Obiteljsk" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([pP])os([lt])a[čć]\b" replace="$1os$2at ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([pP])os(l?)e([dt])\b" replace="$1os$2je$3" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([pP])osmatra\b" replace="$1romatra" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([pP])ose([td])\b" replace="$1osje$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([pP])oter\b" replace="$1otjer" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bovinuje\b" replace="okorava" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([pP]o|[uU])vrj?edi([lomšt])\b" replace="$1vrijedi$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([pP]r?)over\b" replace="$1ovjer" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([uUo])ver(en|lji)\b" replace="$1vjer$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpozoriš\b" replace="kazališ" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bPozoriš\b" replace="Kazališ" />
<Typo word="MilanOCR" find="\braktikuje\b" replace="rakticira" />
<Typo word="MilanOCR" find="\breci?j?edni([čk])\b" replace="redsjedni$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bredsedni([čk])\b" replace="redsjedni$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\brj?edlo([gz])\b" replace="rijedlo$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bredamnom\b" replace="reda mnom" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bred?postav\b" replace="retpostav" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bređaš\b" replace="rijaš" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpremić\b" replace="premit ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\brenje([lt])\b" replace="renije$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([pP])rese([čk])\b" replace="$1resje$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([pP])r([oe])ter\b" replace="$1r$2tjer" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bprevazi\b" replace="nadi" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bPrevazi\b" replace="Nadi" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bridik\b" replace="rodik" />
<Typo word="MilanOCR" find="\brihvata\b" replace="rihvaća" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bprijatn\b" replace="ugodn" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bPrijatn\b" replace="Ugodn" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([pP])rimj?en([ji])\b" replace="$1rimijen$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([pP])(r?)([io])veš[čć]\b" replace="$1$2$3vest ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\brj?edlog([au]|om)?\b" replace="rijedlog$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\brijtelj\b" replace="rijatelj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\britiskaj\b" replace="ritišći" />
<Typo word="MilanOCR" find="\brj?estupni([kc])([aeu]|om)\b" replace="rijestupni$1$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([pP])rj?evoz([aiu]|om)?\b" replace="$1rijevoz$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([pP])rj?etnj\b" replace="$1rijetnj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\brimi?j?ećuj\b" replace="rimjećuj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([pP])rimj?e(ćen|ćen[aeiou]|tio?|til[aeio]|njen|šati|šan|[st]iti)\b" replace="$1rimije$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([pP])rime([rn])\b" replace="$1rimje$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([pP])rimet([aln])\b" replace="$1rimjet$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([pP])rimj?et([ie])\b" replace="$1rimijet$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([pP])rimj?eni([lošmt])\b" replace="$1rimijeni$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([pP])(ri|od)sj?e[čć]a\b" replace="$1$2sjeća" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([pP])rocen(?!t)\b" replace="$1rocjen" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([pP])rose([kcč])\b" replace="$1rosje$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([pP])romj?eni([mštol])\b" replace="$1romijeni$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([pP])rj?eti([mštol])\b" replace="$1rijeti$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\br[io]davnic\b" replace="rodavaonic" />
<Typo word="MilanOCR" find="\broklestv\b" replace="rokletstv" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([pP])role(ć|t[no])\b" replace="$1rolje$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bromen(?!ad)\b" replace="romjen" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([pP])romj?eni([mštl])\b" replace="$1romijeni$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([pP])rotiv([adkoprstz])\b" replace="$1rotu$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([pP])rovid([an])\b" replace="$1rozir$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\brovj?erić\b" replace="rovjerit ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bustić([eu])\b" replace="ustit ć$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bput[ae]?r\b" replace="maslac" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bPut[ae]?r\b" replace="Maslac" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b(?<!g)([rR])a([dn])ić([eu])\b" replace="$1a$2it ć$3" />
<Typo word="MilanOCR" find="\batosilja\b" replace="iješi" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bazme([nr])\b" replace="azmje$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bazumi?j?eć\b" replace="azumjet ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bazumi?j?eo\b" replace="azumio" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([rR])azumj?e([mšv]|te)\b" replace="$1azumije$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\baznj?e([lt])\b" replace="aznije$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\baznj?eo\b" replace="aznio" />
<Typo word="MilanOCR" find="\beag(uje|ova)\b" replace="eagira" />
<Typo word="MilanOCR" find="\beaguju\b" replace="eagiraju" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([rRlL])e[čć]ić([eu])\b" replace="$1eći ć$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\begistrova\b" replace="egistrira" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([rR])j?ečju\b" replace="$1iječju" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([rR])editelj\b" replace="$1edatelj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\begulis\b" replace="egulir" />
<Typo word="MilanOCR" find="\breme([sš])t\b" replace="remje$1t" />
<Typo word="MilanOCR" find="\beskira\b" replace="iskira" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([rR])i?j?ešava\b" replace="$1ješava" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b(?<!k)amj?enjen\b" replace="amijenjen" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bmjenjen\b" replace="mijenjen" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([rR])izik(ova|uje)\b" replace="$1iskira" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([^d])rješit\b" replace="$1riješit" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([Rr])j?ešić\b" replace="$1iješit ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([rR])i?j?ešenj([aeiu])\b" replace="$1ješenj$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([rR])j?eč(i|ima)?\b" replace="$1iječ$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([rR])i?j?ečni([kcč])\b" replace="$1ječni$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([rR])j?ek([aeu]|om|ama)\b" replace="$1ijek$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([rR])j?eš([ei]o?|il[aeio]|it[ei]|imo?|i[mš]|en|en[aeiou])\b" replace="$1iješ$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsačeka\b" replace="pričeka" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bSačeka\b" replace="Pričeka" />
<Typo word="MilanOCR" find="\baglasno\b" replace="uglasno" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsam sam\b" replace="sam sâm" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bamoubist(a?)v\b" replace="amoubojst$1v" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bamoubic\b" replace="amoubojic" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsanti\b" replace="centi" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsaobraćaj(?![ac])\b" replace="promet" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bSaobraćaj(?![ac])\b" replace="Promet" />
<Typo word="MilanOCR" find="\baosj?e[čć]a\b" replace="uosjeća" />
<Typo word="MilanOCR" find="\baputni\b" replace="uputni" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([sS])ara([dđ])\b" replace="$1ura$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([sS])atan\b" replace="$1oton" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bučesni\b" replace="sudioni" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bUčesni\b" replace="Sudioni" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([sS])avi?j?e([sš])\b" replace="$1avje$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([sSzZ])avet\b" replace="$1avjet" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bavremen\b" replace="uvremen" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b(aža|k)lj?eva\b" replace="$1lijeva" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([sS])ed([ei]|i[mš]|imo|it[ei]|eć[iaeu]|il[aeio]|iše)\b" replace="$1jed$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([sS])e[ćč]a([mšo]|mo|t[ei]|ju|l[aeio]|nj[aeu]|njem?)?\b" replace="$1jeća$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([sS])ede([olt])\b" replace="$1jedi$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([sS])j?ed[ei]ć(?!i)\b" replace="$1jedit ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsedmičn\b" replace="tjedn" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bSedmičn\b" replace="Tjedn" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([sS])edn([eui])\b" replace="$1jedn$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([sS])ekir(?!a)\b" replace="$1jekir" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([sS])enk?([aeiou]|om|ci)\b" replace="$1jen$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([sS])eti([hšmo]|mo|l[aeio]|še|vši|t[ei])?\b" replace="$1jeti$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([sS])ever\b" replace="$1jever" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([sS])emen\b" replace="$1jemen" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([sS])h?vata\b" replace="$1hvaća" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bh?vati[čćc]\b" replace="hvatit ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([sS])istem(?!s)\b" replace="$1ustav" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([sS])kuv\b" replace="$1kuh" />
<Typo word="MilanOCR" find="\blj?etanj\b" replace="lijetanj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bli?j?edbeni\b" replace="ljedbeni" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([sS])li?j?edeć\b" replace="$1ljedeć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([sS])lj?e([dp])([aeiuo]|o[mgj]|i[mš]|imo|it[ei]|il[aeio]|ac|c[aeiu]|cem)?\b" replace="$1lije$2$3" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bedoslj?ed\b" replace="edoslijed" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsmara(?!g)\b" replace="gnjavi" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bSmara(?!g)\b" replace="Gnjavi" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([sS])men([aeiu]|ama)\b" replace="$1mjen$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([sS])mj?eh([au]|om)?\b" replace="$1mijeh$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bme[ćč]ar\b" replace="metlar" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([sS])mj?e([mš]|mo|t[ei]|šn[aeiou]|šno[mgj]|ima?)\b" replace="$1mije$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([sS])mej([aeu])\b" replace="$1mij$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([sS])mer\b" replace="$1mjer" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([sS])mes(?!t)\b" replace="$1mjes" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([sS])mesti([šmolt])\b" replace="$1mjesti$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([sS])mj?eš([en])\b" replace="$1miješ$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([sS])nj?eg([au]|om|ovima)?\b" replace="$1nijeg$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsopstven\b" replace="vlastit" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bSopstven\b" replace="Vlastit" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([sS]?)([PphH])akova\b" replace="$1$2akira" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpasava\b" replace="pašava" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpelova\b" replace="rica" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([sS])pase(\b|[mšt])\b" replace="$1pasi$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([sS])pasen(?!j)\b" replace="$1pašen" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bspolja?š?nj?\b" replace="vanjsk" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bSpolja?š?nj?\b" replace="Vanjsk" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsprat\b" replace="kat" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bSprat\b" replace="Kat" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpri?j?ečava\b" replace="prječava" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bprj?eči\b" replace="priječi" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bprj?eče\b" replace="priječe" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([sS])reč\b" replace="$1reć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([sS])re[cčć](a?)n\b" replace="$1ret$2n" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([sS])rj?ed([au]|om|ama)\b" replace="$1rijed$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([sS])ta[čć]([eu])\b" replace="$1tat ć$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\btavr\b" replace="tvar" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([sS])tj?en([aeu])\b" replace="$1tijen$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([sSuU])tica\b" replace="$1tjeca" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bstomak\b" replace="trbuh" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bStomak\b" replace="Trbuh" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bstomačn\b" replace="trbušn" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bStomačn\b" replace="Trbušn" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([sS])trj?el([aeouc]|i(?!c[aeiou]))\b" replace="$1trijel$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsugeriše\b" replace="predlaže" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bSugeriše\b" replace="Predlaže" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsujever\b" replace="praznovjer" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bSujever\b" replace="Praznovjer" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([sS])umlj\b" replace="$1umnj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([sS])unđer\b" replace="$1pužva" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsup([aeiu]|om|ama)\b" replace="juh$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bSup([aeiu]|om|ama)\b" replace="Juh$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bused\b" replace="usjed" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([sS])uv([aeiou])\b" replace="$1uh$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([sS])uvo([mgj])\b" replace="$1uho$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsuštin[eio]\b" replace="biti" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bSuštin[eio]\b" replace="Biti" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bvedo([čkc])\b" replace="vjedo$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([sS])vesn\b" replace="$1vjesn" />
<!-- razlikuju se svjetlo i svijetlo no tu automatske pomoći nema, već je na korisnicima da dodaju i gdje je potrebno! -->
<Typo word="MilanOCR" find="\b([sS])vetl\b" replace="$1vjetl" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([sS])vešteni\b" replace="$1većeni" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([sS])vež([aeiu]|e[mg]|[io]m|oj|in[aeiou]|inom)?\b" replace="$1vjež$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([sS])vj?et([au]|om)?\b(?!\s+([A-ZČĐŠŽ]|vod|stvari?|čovj?ek|pism|zemlj))\b" replace="$1vijet$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([sS])vi?j?etsk\b" replace="$1vjetsk" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bšar?garep\b" replace="mrkv" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bŠar?garep\b" replace="Mrkv" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([šŠ])ečer\b" replace="$1ećer" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([šŠ])olj\b" replace="$1alic" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bŠpanij([aeou])\b" replace="Španjolsk$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([šŠ])pansk\b" replace="$1panjolsk" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bštab\b" replace="stožer" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bŠtab\b" replace="Stožer" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bštamparsk\b" replace="tiskovn" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bŠtamparsk\b" replace="Tiskovn" />
<Typo word="MilanOCR" find="\btakmičenj\b" replace="natjecanj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bTakmičenj\b" replace="Natjecanj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([tT])ač([ank])\b" replace="$1oč$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([nN])etač\b" replace="$1etoč" />
<Typo word="MilanOCR" find="\btalasn\b" replace="valn" />
<Typo word="MilanOCR" find="\blentov\b" replace="lentir" />
<Typo word="MilanOCR" find="\banjir\b" replace="anjur" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([tT])j?el([aiou])\b" replace="$1ijel$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([tT])elesn\b" replace="$1jelesn" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([tT])era([mnjoš]|mo|ju|l[aeio]|še|t[ei])?\b" replace="$1jera$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([^\Wi])terati\b" replace="$1tjerati" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([tT])erać\b" replace="$1jerat ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([tT])e?rba\b" replace="$1reba" />
<Typo word="MilanOCR" find="\btester\b" replace="pil" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bTester\b" replace="Pil" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([tT])j?esn([aeiou])\b" replace="$1ijesn$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\btočkov\b" replace="kotač" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([tT])okom(?!\s+ri?j?eke)\b" replace="$1ijekom" />
<Typo word="MilanOCR" find="\boplot(?!n)\b" replace="oplin" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([tT])raći\b" replace="$1rati" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([tT])ra([jg]a|ži)ć\b" replace="$1ra$2t ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([tT])rj?eza\b" replace="$1rijeza" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([tT])rpe([lt])\b" replace="$1rpje$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bretrpe([lt])\b" replace="retrpje$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\btrudni([lt])\b" replace="trudnje$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([tT])ržn(?!ic)\b" replace="$1rgovačk" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([uU])bi?j?edi\b" replace="$1vjeri" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bbj?edljiv\b" replace="vjerljiv" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bbi?j?eđen\b" replace="vjeren" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bbj?eđivanj\b" replace="vjeravanj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([uU])bic\b" replace="$1bojic" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b(?<!l)([Uu])([bd])ić\b" replace="$1$2it ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([uU])bist\b" replace="$1bojst" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([uUoO])cen\b" replace="$1cjen" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bučestv\b" replace="sudjel" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bUčestv\b" replace="Sudjel" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([uU])ćut\b" replace="$1šut" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([uU])davi\b" replace="$1topi" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([uU])logova\b" replace="$1logira" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([uU])mešan\b" replace="$1mješan" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([uU])metni([kcč])\b" replace="$1mjetni$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([uU])metno\b" replace="$1mjetno" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([uU])mi?j?esto\b" replace="$1mjesto" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([uU])mrj?eć([eu])\b" replace="$1mrijet ć$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([uU])nj?e([lt])\b" replace="$1nije$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([uU]?)([nN])aprj?ed\b" replace="$1$2aprijed" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([uU])pore\b" replace="$1spore" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([uU])potrj?ebi([štol])\b" replace="$1potrijebi$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpropa[sš][čćc]ava\b" replace="propaštava" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([uU])radić([eu])\b" replace="$1činit ć$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([uU])slov\b" replace="$1vjet" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([uU])smer([aie])\b" replace="$1smjer$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bspi?j?e(h|si)\b" replace="spje$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bspi?j?eš([an]|n[aeiou])\b" replace="spješ$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([uU])spe([lt])\b" replace="$1spje$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([uU])spj?e(mo?|va[mšt]?)\b" replace="$1spije$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsred?sre[dđ]\b" replace="sredotoč" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([uU])strj?el\b" replace="$1strijel" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([uU])te([hš])\b" replace="$1tje$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\buniverzum\b" replace="svemir" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bUniverzum\b" replace="Svemir" />
<Typo word="MilanOCR" find="\buskrs([aeiu]|om|ima)?\b" replace="Uskrs$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([uU])tiče\b" replace="$1tječe" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([uU])ver([aeil])\b" replace="$1vjer$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([uU])vj?ek\b" replace="$1vijek" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([uUcC])vet([aeiu]|om|ima|n[aeiou]|nima?|no[mgj])?\b" replace="$1vjet$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([uU])v([oau]|om)\b" replace="$1h$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([uU])zeć([eu])\b" replace="$1zet ć$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([uU])zok\b" replace="$1zrok" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bvajarstv" replace="kiparstv" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bVajarstv" replace="Kiparstv" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bvakcinira(ti)?\b" replace="cijepi$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bVakcinira(ti)?\b" replace="Cijepi$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b(?<!z)vanred\b" replace="izvanred" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b(?<!z)Vanred\b" replace="Izvanred" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bvarać" replace="varat ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bvarvar\b" replace="barbar" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bVarvar\b" replace="Barbar" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bvaskrsn" replace="uskrsn" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bVaskrsn" replace="Uskrsn" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bvaspitan\b" replace="obrazovan" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bVaspitan\b" replace="Obrazovan" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bvaspitn" replace="obrazovn" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bvazduh\b" replace="zrak" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bVazduh\b" replace="Zrak" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bvazdušn" replace="zračn" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bVazdušn" replace="Zračn" />
<!-- bez e, jer mijenja veče(r) u veće, što je gnjavaža -->
<Typo word="MilanOCR" find="\b([vV])eč([aiu]|[ei]m|eg|ih|ima|o[mj])?\b" replace="$1eć$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([vV])e[čć]n\b" replace="$1ječn" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([vV])ečit\b" replace="$1ječit" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([vV])enča\b" replace="$1jenča" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([vV])er(?!a[ .])([aeiou]|an|n[aeiou]|no[mgj]|nosti?|nošću|om|ama|nik|nik[aeu]|ni[ck]om|nic[aeiu]|nic[ai]ma|sk[aeiou]|sko[mgj]|ski[mh]|oval[aeio]|ovanja|ovanjima|ovati)\b" replace="$1jer$2" /> <!-- ne ispravlja vera -> vjera zbog imena Vera -->
<Typo word="nevjera" find="\b([nN])ever([aeioun])\b" replace="$1evjer$2" />
<Typo word="ne?vjerovatan" find="\b([Nn]e)?([vV])j?ero[vj]at(a?n+o?)\b" replace="$1$2jerojat$3" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([vV])eruj\b" replace="$1jeruj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bvereni([ckč])\b" replace="zaručni$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bVereni([ckč])\b" replace="Zaručni$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([vV])j?est(i|ima)?\b" replace="$1ijest$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([vV])ešanj\b" replace="$1ješanj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([vV])ešt\b" replace="$1ješt" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([vV])j?en(ac|c[aeiu]m?)\b" replace="$1ijen$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([vV])enčan\b" replace="$1jenčan" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bveštačk\b" replace="umjetn" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bVeštačk\b" replace="Umjetn" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([vV])et(ar|r[aeuo])\b" replace="$1jet$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([vV])ever\b" replace="$1jever" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([vV])ežb\b" replace="$1ježb" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([vV])ide([hlt])\b" replace="$1idje$2" />
<!-- [eu] mora ostati!!! -->
<Typo word="MilanOCR" find="\b([vV])idj?eć([eu])\b" replace="$1idjet ć$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([vV])išlj\b" replace="$1iš" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([vV])olj?eć\b" replace="$1oljet ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([vV])oz([au]|om|ov[ie]|ovima)?\b" replace="$1lak$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([vV])ozi[čć]([eu])\b" replace="$1ozit ć$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([vV])rj?ed(e|an|n[aeiou]|nih|nosti?|nošću)?\b" replace="$1rijed$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([vV])red([ei])\b" replace="$1rijed$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([vV])rj?eđa\b" replace="$1rijeđa" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bvređen\b" replace="vrijeđen" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([vV])rtel\b" replace="$1rtjel" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bahtjeva([ojlmšt])\b" replace="ahtijeva$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bahtev([aeioun])\b" replace="ahtjev$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([zZ])amen\b" replace="$1amjen" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b(?<!k)amenj(uj|iv)\b" replace="amjenj$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([zZnN]a[mv])er\b" replace="$1jer" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([zZ])amj?eni([šmo]|mo|t[mš]|l[aeio]|še)?\b" replace="$1amijeni$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([zZ])ane([lt])\b" replace="$1anje$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bapoved\b" replace="apovjed" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bapovj?est\b" replace="apovijed" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bzasmej\b" replace="nasmij" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([zZ])ave([rs])([aeuo])\b" replace="$1avje$2$3" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bzavis([ni])\b" replace="ovis$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bZavis([ni])\b" replace="Ovis$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([zZ])eva\b" replace="$1ijeva" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bzvaničn\b" replace="služben" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bZvaničn\b" replace="Služben" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([zZ])([nv])ać\b" replace="$1$2at ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([zZ])vj?er(?!s)\b" replace="$1vijer" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([zZ])vj?ezd([aeiou]|ama)\b" replace="$1vijezd$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([zZ])vezd([ai])\b" replace="$1vjezd$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([žŽ])el[ei]([lz]|ti)\b" replace="$1elje$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([žŽ])eleć([eu])\b" replace="$1eljet ć$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([žŽ])elj?eo\b" replace="$1elio" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([žŽ])ive([lt])\b" replace="$1ivje$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\biveć(?!i)\b" replace="ivjet ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\blj?ezd\b" replace="lijezd" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([žŽ])muri\b" replace="$1miri" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([žŽ])ude([lt])\b" replace="$1udje$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bžur[ck]\b" replace="zabav" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bŽur[ck]\b" replace="Zabav" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([sSzZ])amnom\b" replace="$1a mnom" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([sSnNpPzZ]r?[aoi]z[vn])ać\b" replace="$1at ć" />
<!-- mjeseci [\b mora biti nakon jun]-->
<Typo word="MilanOCR" find="\bjanuar([au]|ima)\b" replace="siječnj$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([Ss])j?ečnj([au]|ima)\b" replace="$1iječnj$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bmart([au]|om)\b" replace="ožujk$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bapril([au]|ima)\b" replace="travnj$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bmaj([au]|em)\b" replace="svibnj$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\ba[uv]gust\b" replace="kolovoz" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bseptembr\b" replace="rujn" />
<Typo word="MilanOCR" find="\boktobr\b" replace="listopad" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bdecembr\b" replace="prosinc" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bJanuar(?!s)\b" replace="Siječnj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bApril(?!s)\b" replace="Travnj" />
<!--Marta je ime / Maja je ime / August je ime
<Typo disabled ="MilanOCR" find="\bA[uv]gust\b" replace="Kolovoz" /> -->
<Typo word="MilanOCR" find="\bSeptembr\b" replace="Rujn" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bOktobr\b" replace="Listopad" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bDecembr\b" replace="Prosinc" />
<!-- pridjevi optimalan, minimalan i maksimalan nemaju komparativ i superlativ. -->
<Typo word="MilanOCR" find="\b[Nn]aj(opt|min|maks)imalnij\b" replace="$1imaln" />
<!-- experimental -->
<Typo word="MilanOCR" find="\bđž\b" replace="dž" />
<Typo word="MilanOCR" find="\badji\b" replace="ađi" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b(?<![mlr])a([blcrnz])ić\b" replace="a$1it ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\ba(jm|mn)(t?)ić\b" replace="a$1$2it ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\balolet\b" replace="aloljet" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bamens\b" replace="amjens" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bampovan\b" replace="ampiran" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b(an|ru|men|mi)tovan\b" replace="$1tiran" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b(?<!gl|[Nn])avić\b" replace="avit ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\basnić\b" replace="asnit ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\batrać\b" replace="atrat ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bavirin\b" replace="abirin" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b(?<![Ss]p)avać\b" replace="avat ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bbe[čć]aje\b" replace="bećava" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bćič\b" replace="čić" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bdnačin\b" replace="dnadžb" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bdral\b" replace="deral" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bdranj\b" replace="deranj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bdsek\b" replace="dsjek" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b[dt]cj?en(i|jen)\b" replace="dcijen$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b(?<![dt])cj?enim\b" replace="cijenim" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bebać\b" replace="ebat ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bedh\b" replace="eth" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bedp\b" replace="etp" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b(?<![NnJj])edać\b" replace="edat ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\beide(?!n)\b" replace="e ide" />
<Typo word="MilanOCR" find="\beizbež\b" replace="eizbjež" />
<Typo word="MilanOCR" find="\befiniši\b" replace="efiniraj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\befinišu\b" replace="efiniraju" />
<!-- bjegunac-->
<Typo word="MilanOCR" find="\b(?<!j)egun\b" replace="jegun" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b(?<!j)elokup\b" replace="jelokup" />
<Typo word="MilanOCR" find="\beoni([cč])\b" replace="ioni$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\berišu\b" replace="eriraju" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bermer\b" replace="ramor" />
<!-- bez j zbog nesvjestica npr. -->
<Typo word="MilanOCR" find="\besvest\b" replace="esvijest" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bešćeš\b" replace="est ćeš" />
<Typo word="MilanOCR" find="\betektov\b" replace="etektir" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bevać\b" replace="evat ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bfanziv\b" replace="fenziv" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bfigurisa\b" replace="figurira" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b(mpl|st|f)ikova([nlot])\b" replace="$1icira$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bfikuj\b" replace="ficir" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b(fin|form)isa\b" replace="$1ira" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bfi(sa|še)\b" replace="fira" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bfrov\b" replace="frir" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bick([eoiu])\b" replace="ičk$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bidev\b" replace="idjev" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bijoz\b" replace="ioz" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([ai])nić\b" replace="$1nit ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b(?<!\b[Oo]zlo|\b[Ii]sp(rip)?ov|i)jeđen\b" replace="ijeđen" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b(?<!hva)lisati\b" replace="lirati" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bjći\b" replace="jući" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([kKpPvVtT])ratić\b" replace="$1ratit ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bkoriš[čć]a\b" replace="korišta" />
<!-- doktorica / profesorica -->
<Typo word="MilanOCR" find="\b(kt|s)ork\b" replace="$1oric" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b(?<![Oo]b)([nl])izuj[eu]\b" replace="$1izira" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bl([čćžzvsmrtpdbgkn])\b" replace="i$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bL([čćžzvsmrtpdbgkn])\b" replace="I$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b(?<![Hh])omić\b" replace="omit ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\blepš\b" replace="ljepš" />
<Typo word="MilanOCR" find="\blaćać\b" replace="laćat ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bljubc\b" replace="ljupc" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bložić\b" replace="ložit ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bluparenj\b" replace="lupiranj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([mv])ešten\b" replace="$1ješten" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bminiš[eu]\b" replace="minira" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([mv])ijon\b" replace="$1ion" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bm([io]t?)rić\b" replace="m$1rit ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bmi?j?enić\b" replace="mijenit ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bmjenim\b" replace="mijenim" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bngažuj\b" replace="ngažiraj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bnho\b" replace="nko" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bnisa([nlot])\b" replace="nira$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b(?<!am)nesti\b" replace="nijeti" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b(?<!sit)niše([mš])\b" replace="nira$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b(?<!sit|fi)nišu\b" replace="niraju" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bniše(mo|te)\b" replace="nira$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bnspirisa([nlt])\b" replace="nspirira$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bnović\b" replace="novit ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bntis\b" replace="ntir" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bntiše\b" replace="ntira" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bntišu\b" replace="ntiraju" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bntitj?el\b" replace="ntitijel" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bazuij\b" replace="azumij" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bobed\b" replace="objed" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([oO])besi\b" replace="$1bjesi" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bo[cčć]aren\b" replace="očaran" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([oO])d([kp])\b" replace="$1t$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\boćeju\b" replace="oće" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bočeće\b" replace="očet će" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bodsetni\b" replace="odsjetni" />
<Typo word="MilanOCR" find="\boješć\b" replace="ojest ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b(?<![nt])opić\b" replace="opit ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\boriće(mo|te)\b" replace="orit će$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bo([dbjpv])ać(?!o)\b" replace="o$1at ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bosb\b" replace="osob" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bovinova([lt])\b" replace="okorava$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpodp\b" replace="potp" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bprodukova\b" replace="producira" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpominj\b" replace="spominj" />
<!-- ignoriše / koncentriše /operiše /toleriše /-->
<Typo word="MilanOCR" find="\b([te]|ku|pi|no)riše\b" replace="$1rira" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b(?<![Pp]r|[Nn])adje(?!(v|n(e|u[olt]))\b)\b" replace="ađe" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpar nedj?elja\b" replace="par tjedana" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpendov\b" replace="pendir" />
<Typo word="MilanOCR" find="\brasčist\b" replace="raščist" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bkratij\b" replace="kracij" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b(?<!s)redić\b" replace="rjedit ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\brešć\b" replace="rest ć" />
<!-- preduzeti / preduzetnik -->
<Typo word="MilanOCR" find="\breduz\b" replace="oduz" />
<Typo word="MilanOCR" find="\brelj?ep\b" replace="relijep" />
<Typo word="MilanOCR" find="\brime([dt])\b" replace="rimje$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bristun\b" replace="risutn" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b(?<!k)rimić\b" replace="rimit ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bprostav\b" replace="protstav" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bpulis\b" replace="pulir" />
<Typo word="MilanOCR" find="\br([mv])isa\b" replace="r$1ira" />
<Typo word="MilanOCR" find="\brviši\b" replace="rviraj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bržać\b" replace="ržat ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsčup\b" replace="ščup" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bseden\b" replace="sjeden" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bstać(?!i)\b" replace="stat ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bstaral\b" replace="brinul" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bStaral\b" replace="Brinul" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bstovet\b" replace="stovjet" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bstruis\b" replace="struir" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bstruiše\b" replace="struira" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bstruišu\b" replace="struiraju" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bstvrn\b" replace="stvarn" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b(?<!n)svesti([lt])\b" replace="svijest$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bsvetić\b" replace="svetit ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bšević\b" replace="ševit ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bšunjać\b" replace="šuljat ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\btćeš\b" replace="t ćeš" />
<Typo word="MilanOCR" find="\btideo\b" replace="tidio" />
<Typo word="MilanOCR" find="\btede(?![oć])\b" replace="tedje" />
<Typo word="MilanOCR" find="\btedeo\b" replace="tedio" />
<Typo word="MilanOCR" find="\btešn\b" replace="tješn" />
<Typo word="MilanOCR" find="\btisanj\b" replace="tiranj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b(mo|ti|r)viš[eu]\b" replace="$1vira" />
<Typo word="MilanOCR" find="\btegri(sa|še)\b" replace="tegrira" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bteriv\b" replace="tjeriv" />
<Typo word="MilanOCR" find="\btnerk\b" replace="tneric" />
<Typo word="MilanOCR" find="\btrisa\b" replace="trira" />
<Typo word="MilanOCR" find="\btriši\b" replace="triraj" />
<Typo word="MilanOCR" find="\btrišu\b" replace="triraju" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bueln\b" replace="ualn" />
<Typo word="MilanOCR" find="\buisa\b" replace="uira" />
<Typo word="MilanOCR" find="\btvd\b" replace="tvrd" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bu([bd])ić\b" replace="u$1it ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bu([cdtš])ać\b" replace="u$1at ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b(?<![Kk]lj|[Uu]n|[Vv]|[jJ]ast|[Ss]and)učić\b" replace="učit ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\budijin\b" replace="učev" />
<Typo word="MilanOCR" find="\buduč\b" replace="uduć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\budj([ai])\b" replace="uđ$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b(?<!r)ugao\b" replace="kut" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bugl([au]|om|ovi|ovima)\b" replace="kut$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([uU])meo\b" replace="$1mio" />
<Typo word="MilanOCR" find="\buliše\b" replace="ulira" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bulišu\b" replace="uliraju" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bumere\b" replace="umjere" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bupoce\b" replace="upocje" />
<Typo word="MilanOCR" find="\burfovan\b" replace="urfan" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b(?<!kr|m)užić\b" replace="užit ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bveri([lt])\b" replace="vjeri$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([do])vešć\b" replace="$1vest ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bvisić\b" replace="visit ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bmoreuz\b" replace="tjesnac" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bvisa([lt])\b" replace="vira$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([vV])jeov\b" replace="$1jerov" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bvljstv\b" replace="voljstv" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b(?<![ČčĆć])vorić\b" replace="vorit ć" />
<!-- mijenja u korist češće riječi -->
<Typo word="MilanOCR" find="\b([vV])rača\b" replace="$1raća" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bvršić" replace="vršit ć" />
<Typo word="MilanOCR" find="zleči\b" replace="zliječi" />
<Typo word="MilanOCR" find="zmern" replace="zmjern" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b(?<![Oo]bra|o)zova([lton])\b" replace="zira$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bzuslov\b" replace="zuvjet" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bžalj?ev\b" replace="žalijev" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bživać\b" replace="živat ć" />

<!-- osobna imena/prezimena i imena gradova/država itd. -->
<Typo word="MilanOCR" find="\bAfghanistan\b" replace="Afganistan" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bAjdah\b" replace="Idah" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bAjland\b" replace="Island" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([aA])l[cz]h[ae]jmer\b" replace="$1lzheimer" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bAvgani\b" replace="Afgani" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bBelgijan\b" replace="Belgij" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bBetmen\b" replace="Batman" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bBruklin\b" replace="Brooklyn" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bBrajan\b" replace="Brian" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bBraun\b" replace="Brown" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bBrussels\b" replace="Bruxelles" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bČarls\b" replace="Charles" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bČikag\b" replace="Chicag" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bDajan([aeiou]|om)\b" replace="Dian$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bDankan\b" replace="Duncan" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bDejvi([ds])\b" replace="Davi$1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bDžastin\b" replace="Justin" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bDžejk\b" replace="Jake" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bDžejms\b" replace="James" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bDžejson\b" replace="Jason" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bDžek\b" replace="Jack" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bDžesik\b" replace="Jessic" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bDžim\b" replace="Jim" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bDžon\b" replace="John" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bDžoni\b" replace="Johnny" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bDžonson\b" replace="Johnson" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bDžordž\b" replace="George" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bDžulij\b" replace="Juli" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b[EA]jnštajn\b" replace="Einstein" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bEndi\b" replace="Andy" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bEndru\b" replace="Andrew" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bFiladelfij\b" replace="Philadelphi" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bFiniks\b" replace="Phoenix" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bFrojd\b" replace="Freud" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bFrenk\b" replace="Frank" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bGejts\b" replace="Gates" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bĐovani\b" replace="Giovanni" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bHauard\b" replace="Howard" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bHitrou\b" replace="Heathrow" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bHrist\b" replace="Krist" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bHolandij\b" replace="Nizozemsk" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bHolands\b" replace="Nizozems" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bHolivud\b" replace="Hollywood" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bHolms\b" replace="Holmes" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bIraq\b" replace="Irak" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bItan\b" replace="Ethan" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bJejl\b" replace="Yale" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bJevrej\b" replace="Židov" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bjevrej\b" replace="židov" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bKajl\b" replace="Kyle" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bKavendiš\b" replace="Cavendish" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bKejleb\b" replace="Caleb" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bKembridž\b" replace="Cambridge" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bKonn?ektik[aeu]t\b" replace="Connecticut" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bKorejan\b" replace="Korej" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bKris(?!t)\b" replace="Chris" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bLajonel\b" replace="Lionel" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bLeri\b" replace="Larry" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b(?<![LT])ejl\b" replace="ale" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bLosanđeles\b" replace="Los Angeles" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bLos Anđeles\b" replace="Los Angeles" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bMajami\b" replace="Miami" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bMajkl\b" replace="Michael" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bMarfi\b" replace="Murphy" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bMemfis\b" replace="Memphis" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bMenhetn\b" replace="Manhattan" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bMetju\b" replace="Matthew" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bMexic\b" replace="Meksik" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bMisisipi\b" replace="Mississippi" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bMocart\b" replace="Mozart" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bNizuzem\b" replace="Nizozem" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bNjutn\b" replace="Newton" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bN[jJ]u Džer[sz]i\b" replace="New Jersey" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bN[jJ]u Jork\b" replace="New York" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bN[jJ]u Orleans\b" replace="New Orleans" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bNjujork\b" replace="New York" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bNjuton\b" replace="Newton" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bRajan\b" replace="Ryan" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bRič\b" replace="Rich" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bodže\b" replace="oge" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bSajmon\b" replace="Simon" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bS[ae]mjuel\b" replace="Samuel" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bSijetl\b" replace="Seattle" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bSten\b" replace="Stan" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bStiv\b" replace="Steve" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bStiven\b" replace="Stephen" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bStjuart\b" replace="Stuart" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bSančez\b" replace="Sanchez" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bŠejn\b" replace="Shane" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bŠerlok\b" replace="Sherlock" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([šŠ])vetsk\b" replace="$1vedsk" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bvajcarsk\b" replace="vicarsk" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bTajler\b" replace="Tyler" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bV[ao]šington\b" replace="Washington" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bVejn\b" replace="Wayne" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bVinsent\b" replace="Vincent" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bViskonsin\b" replace="Wisconsin" />
<Typo word="MilanOCR" find="\bVots\b" replace="Wats" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([ks]ao)\.:\b" replace="$1:" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([a-zčđšž])Ij([a-zčđšž])\b" replace="$1lj$2" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([^A-ZČĐŠŽa-zčđšž])Iju(bav|d|t)\b" replace="$1lju$2" />
<!-- kad postoji razmak između tagova </i> <i> -->
<!-- <Typo word="MilanOCR" find="\b(>) +(<)\b" replace="$1$2" /> -->
<!-- ',"' to '",' -->
<Typo word="MilanOCR" find="\b,\.{3}|\.{3},|\.{2} \.\b" replace="..." />
<!-- "1 :", "2 :"... "n :" to "n:" -->
<Typo word="MilanOCR" find="\b([0-9]) +: +(\D)\b" replace="$1: $2" />
<!-- Two or more consecutive "," to "..." -->
<Typo word="MilanOCR" find="\b,{2,}\b" replace="..." />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([^().])\.{2}([^().:])\b" replace="$1...$2" />
<!-- Apostrophes -->
<!-- <Typo word="MilanOCR" find="\b[´`]\b" replace="'" /> -->
<!-- Two or more consecutive '"' to one '"' -->
<!-- Fix zero and capital 'o' ripping mistakes -->
<Typo word="MilanOCR" find="\b(?<=[0-9]\.?)O\b" replace="0" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b0(?=[A-ZČĐŠŽa-zčđšž])\b" replace="O" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b  - \b" replace=" -" />
<!-- Joey(j)a -->
<Typo word="MilanOCR" find="\b([A-Z][a-z])eyj([a-z])\b" replace="$1ey$2" />
<!-- Sređuje zarez sa razmakom -->
<Typo word="MilanOCR" find="\b([?!])-\b" replace="$1 -" />
<!-- Space after last of some consecutive dots (eg. "...") -->
<Typo word="MilanOCR" find="\b(?<=[a-zčđšž])(\.{3}|!)(?=[a-zčđšž])\b" replace="$1 " />
<!-- Delete space after "..." that is at the beginning of the line. You may delete this line if you don't like it -->
<!-- <Typo word="MilanOCR" find="\b^\.{3} +\b" replace="..." /> -->
<!-- "tekst ... tekst" mijenja u "tekst... tekst" -->
<Typo word="MilanOCR" find="\b([A-ZČĐŠŽa-zčđšž]) \.{3} \b" replace="$1... " />
<Typo word="MilanOCR" find="\b \.{3}$\b" replace="..." />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([a-zčđšž])( \.{3}|\.{2}$)\b" replace="$1..." />
<!-- Razmak ispred zagrade -->
<Typo word="MilanOCR" find="\b([A-ZČĐŠŽa-zčđšž])\(\b" replace="$1 (" />
<!-- Razmak iza upitnika -->
<Typo word="MilanOCR" find="\b\?([A-ZČĐŠŽčš])\b" replace="? $1" />
<Typo word="MilanOCR" find="\b(^|>)\.{3} ([A-ZČĐŠŽčš])\b" replace="$1...$2" />
<!-- Briše ... kad je na početku reda "... -->
<Typo word="MilanOCR" find="\b([0-9])\$\b" replace="$1 $$" />
<!-- ti š -> t š by Strider -->
<!-- Zamijeni sva "**ti šu*" s "**t šu*" i "**ti še*" s "**t še*" -->
<!-- <Typo word="MilanOCR" find="\b([a-z])ti (š+[eu])\b" replace="$1t $2" /> -->
<!-- <Typo word="MilanOCR" find="\b([A-Za-z])ti( |\r?\n)(š[eu])\b" replace="$1t$2$3" /> -->
<!-- <Typo word="MilanOCR" find="\b(?i)\b(ni)t (š[eu])\b" replace="$1ti $2" /> -->
<!-- Razmak poslije <i> i poslije .. -->
<Typo word="MilanOCR" find="\b^(<[ibu]>) +\b" replace="$1" />
<!-- Razmak ? "</i> -->
<!-- Bez razmaka kod Npr.: -->
<Typo word="MilanOCR" find="\b\.\s,\b" replace=".," />
<Typo word="MilanOCR" find="\b([?!])\.\b" replace="$1" />
<!-- Skraćenice bez razmaka -->
<Typo word="MilanOCR" find="\bd\. o\.o\.\b" replace="d.o.o." />