Wikipedija:Pravopisna pitanja/Arhiv 6

Izvor: Wikipedija
Ova je stranica arhivirana.
Ne mijenjajte je!negacije

Molim Vas da mi odgovorite na pitanje: Piše li se neistražen ili ne istražen?

Neistražen. Kod pridjeva je negacija uvijek spojena. --Zmaj 09:35, 4. listopada 2005. (CEST)Odgovor[odgovori]

nasljeđe ili naslijeđe?

Zanima me da li se piše nasljeđe ili naslijeđe i, ako može, neko pravilo po kojem se može orijentirati u sličnim slučajevima?

Naslijeđe. To sam provjerio u pravopisu, jer nemam pojma kakvo bih pravilo primijenio. --Zmaj 13:03, 4. listopada 2005. (CEST)Odgovor[odgovori]

Prema svršenom vidu glagola naslijediti ide naslijeđe, kao i primjeri dijeliti-dijeljenje, dodjeljivati-dodjela, cijeniti-cijena, ocjenjivati-ocjena

Veliko i malo slovo

Kako se pišu nazivi ustanova,zakonodavna,upravna i izvršna tijela,udruge i poduzeća?

Prvo početno slovo veliko, ostala početna slova mala, osim ako je u pitanju vlastito ime. --Elephantus (razgovor) 21:00, 11. listopada 2005. (CEST)Odgovor[odgovori]

sibilarizacija/palatalizacija

poznate su nam glasovne promjene glasova k,g,h u c,z,s ili č,ž,š.... kako se onda pravilno tvori dativ/lokativ rijeci kao sto su npr. knjiga ili liga. Je li tocno reci u KNIZI ili u KNJIGI? Lizi ili je tocnije U LIGI!?!?

Eh... Točno je knjizi i ligi, ali nema nekog općeg pravila. Ako pogledaš u gramatiku, vidjet ćeš da popisuju desetak deklinacijskih skupina za te glasove. Međutim, standard se stalno mijenja. Na primjer, u mojoj (staroj) gramatici piše da može u Lici i u Liki, a ovaj je drugi oblik u međuvremenu izumro. Dakle, opći zaključak: piši po sluhu. --Zmaj 12:48, 19. listopada 2005. (CEST)Odgovor[odgovori]

svi sveti?

Svi sveti ili Svisveti? I kako mijenjati: na Sve svete ili na Svisvete? Hvala

Može i jedno i drugo. Što se tiče mijenjanja, dobro si naveo: ako pišeš odvojeno, dekliniraš obje riječi, a spojeno samo kraj riječi. --Zmaj 12:44, 19. listopada 2005. (CEST)Odgovor[odgovori]

2 jaja ili 2 jajeta

Da li je pravilno reći 2 jaja ili 2 jajeta?

Može i jedno i drugo. Koliko znam, jajeta se može stavljati za "dvojinu", tj. ide uz brojeve 2, 3, 4. --Zmaj 12:45, 19. listopada 2005. (CEST)Odgovor[odgovori]

Iskljucivo "2 jajeta". "2 jaja" zvuci kao "2 macaka" (umesto 2-3-4 macke).

Da. Imenica jaje ima prosirenu osnovu, ali samo u jednini. Ovo jaje, ovog jajeta..., ova jaja, ovih jaja

Mene zanima ova druga varijanta u kojoj i broj mjenja formu. Dakle, "Dvoje jaja" ili "Dva jaja"?

Sudci ili suci?

Po BFM prepouča se suci (oci, suci, sveci-ostalo je drukčije: zadatci, patci, pogodci,..)

Da li ili dali?

Može mi netko odgovoriti kako se pravilno piše da li ili dali? U školi smo učili odvojeno, a danas mi govore da se piše zajedno?! I u kojim se prilikama mora upotrijebiti da li? Hvala

Nije preporučljivo u upitnim rečenicama (ne "Da li imaš ?", nego "Imaš li ?"; također, česta je upotreba "Je li..". No, nekad se, ovisno o kontekstu, rabi "da li"- naravno, odvojeno.

Greška ili griješka?

Ni jedno ni drugo. Točno je pogreška ili pogrješka. --Zmaj 10:34, 21. listopada 2005. (CEST)Odgovor[odgovori]

s ili sa

molim Vas odgovor kako glasi pravilo za upotrebu pisanje s,sa, tj. kada se upotrebljava s, a kada sa hvala

"A" se umeće kad se "s" nalazi ispred riječi koje počinju sa s, z, š i ž. --Elephantus (razgovor) 14:45, 26. listopada 2005. (CEST)Odgovor[odgovori]

I takodjer ispred riječi koje počinju bilo kojim suglasnikom, ako su iza tog suglasnika glasovi s, z, š, ž(npr. sa Ksenijom, sa psom, sa pšenicom, itd)

ne+dati

zanima me pise li se to zajedno ili odvojeno, dakle: nedam ili ne dam?

Ne dam. --Zmaj 14:19, 15. studenog 2005. (CET)

Kurzivni tekst== izmedju i medju ==

Je l bi netko znao objasniti razliku izmedju prijedloga izmedju i medju? Mislim, znam da izmedju ide s "koga, cega", a medju s "komu, cemu", ali bi me zanimalo kada se koji upotrebljava, ima li znacenjska razlika neka?

Prijedlog među se koristi kada se govori o više osoba, ljudi, ustanova... Primjer: Ona je najljepša među lijepim.

Prijedlog između se upotrebljava kada se govori o dvije osobe, dvije ustanove... Primjer: Kuća se nalazi između dva drveta.

Ne drzi vode. Primjeri: Setali smo izmedju polja, Vozili smo se izmedju sela, Jeo sam izmedu obroka. Ima nesto drugo???

Šetali smo među poljima ili između (dva) polja, Vozili smo se među selima ili između (dva) sela, Jeo sam između (dva) obroka ili među obrocima!!!

Opet ženska prezimena

Kako se mijenjaju dvostruka ženska prezimena? Da li je pravilno, primjera radi, Brlić-Mažuranićeva je rekla...

Ženska se prezimena ne mijenjaju jer se to smatra neuljudnim (kao da žena pripada muškarcu). Dakle, Brlić-Mažuranić je rekla... --Zmaj 14:19, 15. studenog 2005. (CET)

instrumental

Kada se uporebljava prijedlog s/sa u instrumentalu? da li je pravilno igranje vatrom ili s vatrom?

Pravilo nije strogo, ali u načelu se s/sa stavlja samo kad se radi o društvu, a ne sredstvu. Dakle, igranje vatrom, ali igranje s prijateljem. --Zmaj 14:19, 15. studenog 2005. (CET)

deklinacija tikava

Je li ispravno tikvi ili tikava? Ili to ovisi o njihovom broju (koji brojevi koji slucaj)?

Može oboje, ali ljepše je tikava. Općenito je dobro izbjegavati taj -i u genitivu množine, npr. trebalo bi pisati deset milijarda, a ne deset milijardi.--Zmaj 14:19, 15. studenog 2005. (CET)

kralješak, kralješaka, kralježak?

Piše se kralježak, a ž prelazi u š kad se naslanja na k:
kralježak, kralježaka ali kralješci, kralješkom
--Zmaj 14:19, 15. studenog 2005. (CET)Ova je stranica arhivirana.
Ne mijenjajte je!