Prijeđi na sadržaj

Wikipedija:Rješavanje statusa slika/Objašnjenje zašto ovo

Izvor: Wikipedija

U skladu sa Jimbovim pismom od 19. svibnja 2006. prijedlog ove politike je pokrenut u cilju rješavanja statusa slika na Wikipediji na hrvatskom jeziku. Pojam slobodna enciklopedija označava slobodno uređivanje i slobodnu daljnju distribuciju sadržaja (u skladu sa GNU licencom), isti ne označava kršenja autorskih prava ni na koji način i na u kojem obliku, pa tako ni za slike.

Na ovoj Wikipediji ima oko 4500 slika nejasnog pravnog statusa koji treba riješiti u skladu s politikom koja je navedena u Jimbovom pismu i koja je opisana ovdje (nije potrebno slijepo se držati politike sa en:wiki već trebamo stvoriti svoju politiku baziranu na njoj). A ukratko rečeno slike sa oznakom zaštićenih autorskih prava se ne smiju nalaziti na Wikipediji (dozvoljena je pravedna upotreba sa detaljnim opisom pravedne upotrebe).

Osim ovog izrađena su još 4 članka u kojima se malo detaljnije opisu ovaj problem a one su:

  1. Wikipedija:Prijedlog rješavanja statusa slika/Osnovna pitanja i odgovori
  2. Wikipedija:Prijedlog rješavanja statusa slika/Plan rada
  3. Wikipedija:Prijedlog rješavanja statusa slika/Pravila rada sa slikama
  4. Wikipedija:Prijedlog rješavanja statusa slika/Predlošci
  • Ad 1 - ovdje su obrađena najosnovnija pitanja i odgovori u vezi autorskih prava (treba još puno dorade)
  • Ad 2 - ovdje je opisan plan rada kao i faze rada i alati za rad
  • Ad 3 - ovdje su ukratko opisana pravila za rad sa slikama kao i za postavljanje slika
  • Ad 4 - ovdje se nalaze svi predlošci koji su kopirani sa sr:wiki (a oni su kopirani sa en:wiki), kao i kratko obrazloženje gdje se i kad koriste. Predlošci nisu izrađeni već se njihov sadržaj nalazi na ovoj stranici, crvene poveznice su predloženo ime tih predložaka (one poveznice koje su plave označavaju predloške za slike koji već postoje na ovoj Wikipediji). Predlošci trenutno nemaju kategorije ali ih trebaju imati. U slučaju potrebe potrebno je izraditi dodatne predloške.

Kao što se vidi u naslovima svih ovih članaka, oni su prijedlog za rješavanje statusa slika na Wikipediji na hrvatskom jeziku. U ovisnosti od dogovora, koncenzusa ili glasovanja dio, svi ili niti jedan od tih članaka će predstavljati politiku rada sa slikama. Svi prijedlozi, rasprave, prijedlozi za izgled predložaka, komentari i slično se ostavljaju na stranicama za razgovor dotičnih članaka.

Što je potrebno sada?[uredi kôd]

Sad kad ovi članci postoje treba provesti konstruktivnu raspravu o njima na stranicama za razgovor istih ili na ovoj stranici (bez glupih komentara i troliranja, tko nema ništa pametno za reći u vezi ovih pitanja zamoljen je da ne troši vrijeme onih koji imaju).

Koliko će vremenski rasprava trajati ovisi od procjene samih suradnika (prijedlog je 15 –21 dan od dana postave ovih članaka na Wikipediju, nakon obavijesti svim suradnicima u Kafiću). Nakon provedene rasprave o svim člancima vezanim uz prijedlog sređivanja slika, potrebno je provesti glasovanje o novoj politici rada sa slikama, kao i izvršiti izradu predložaka i njihovo uljepšavanje (kategorije i slično). Ovu politiku treba donijeti zajednica.

Još jednom napomena svi ovi članci su prijedlozi za politiku, a članci koji će označavati politiku u vezi statusa slika trebaju se izraditi prije glasovanja i tada kao konačan prijedlog staviti na glasovanje. U trenutku stavljanja na glasovanje i kasnije nema izmjena u člancima koji označavaju politiku rješavanja slika (osim kozmetičkih izmjena koje ne narušavaju same pojmove politike).