Šesterokutna kristalna rešetka

Izvor: Wikipedija
Skoči na: orijentacija, traži
Hexagonal.svg

U kristalografiji šesterokutna kristalna rešetka je jedan od 7 mogućih oblika kristalizacije u prirodi. Šesterokutna kristalna rešetka karakterizira se sa tri vektora elementarne translacije od kojih su dve jednake dužine a treći različit. Za objašnjenje ove rešetke uvodi se dopunska os koja predstavlja simetralu između x i y osi.

name international Schoenflies primjer
diheksagonalna bipiramidalna \mathrm{\frac6mmm} D6h beryl
dihexagonal piramidalna \mathrm{6mm} \, C6v greenockite
heksagonalna bipiramidalna \mathrm{\frac6m} C6h apatite
heksagonalna piramidalna \mathrm{6} \, C6 nepheline
heksagonal trapezohedralna 622 \, D6 kalsilite visoki kvarc
ditrigonalna bipiramidalna \mathrm{\overline{6}2m} D3h benitoite
trigonalna bipiramidalna \overline{6} C3h nijedan

Kristali heksagonalne holoedrije mogu imati proto i/ili deftero orijentaciju. Jednostavni oblici kristala u heksagonalnoj holoedriji su:

  • Baza
  • Heksagonalna prizma
  • Diheksagonalna prizma
  • Heksagonalna bipiramida
  • Diheksagonalna bipiramida