Prijeđi na sadržaj

Željeznička pruga Dobova – Ljubljana

Izvor: Wikipedija

DG – Dobova – Ljubljana
Datoteka
Datoteka
Pogled na kolodvor Zidani Most
Opće informacije
Kategorija Glavna željeznička pruga
Dio sistema Paneuropski koridor X
Država Slovenija
Upravitelj Slovenske željeznice
Tehnički podatci
Broj kolosijeka 2
Dužina pruge 114,5 km
Voltaža 3kV DC
Max brzina 160 km/h
Širina pruge 1435 mm
Dobova – Ljubljana
prema Zagrebu
Hrvatsko-slovenska granica
ukinut spoj na Kumrovečku prugu
25 kV 50 Hz AC
5 kV DC
Dobova
Brežice
Libna
NE Krško
Vipap Videm Krško
Krško
Brestanica
Blanca
Sevnica
prema Trebnju
Breg
Loka
Radeče
prema Mariboru
Zidani Most teretna
Savinja
Zidani Most
Hrastnik
Trbovlje
Zagorje
Renke
Sava
Litija
Sava
Kresnice
Jevnica
Laze
bivša ljubljanska obilaznica
Ljubljanica
Ljubljana Zalog
Ljubljana Polje
Autocesta A1
Ljubljana Moste
BTC City (do 2015.)
Vodmatski luk
za Dravlje
prema Metliki
Ljubljana
Tivolski luk
prema Sežani
prema Jesenicama

Željeznička pruga Dobova – Ljubljana dvokolosiječna je pruga i sastavni dio slovenske željezničke mreže. Dio je Mediteranskog koridora TEN-T mreže te Paneuropskog koridora X.