Željeznička pruga Dumvar – Đikeniš

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Pruga Dumvar - Đikeniš
Željeznička postaja u Kapušvaru.
Željeznička postaja u Kapušvaru.
Duljina pruge:101 km
Širina pruge:standardna (1435mm)
prema Budimpešti
prema Lepsényu
Dumvar
prema Baciku
prema Pečuhu
Donji Dumvar
Kapospula
Attala
Csoma-Sobad
Nagyberki
Baté
Kaposhomok
Taszár
prema Šiofoku
Kaposszentjakab
Kapošvar
prema Fonyódu
Kaposújlak
Kaposmérő
prema Barči
Kaposfő
Kiskorpád
Jákó-Nagybajom
Kutas
Beleg
Otoš-Kunja
prema Balatonszentgyörgyu
prema Somogyszobu
Somogyszob
Bojaš
Szenta
Zrínyitelep
Čurguj
Sekral
prema Pečuhu
Đikeniš
prema Velikoj Kaniži
Granica Mađarske i Hrvatske
rijeka Drava
Botovo
prema Zagrebu

Željeznička pruga Dumvar - Đikeniš je željeznička prometna linija Mađarskih državnih željeznica (MÁV-a) br. 41. Prolazi područjem Južnog Zadunavlja.

Dužina dionice je 101 km, a širina tračnica je 1435 mm.

Ograničenje brzine na ovoj pruzi je 80 km/h. Strujni napon je 25 kV na 50 Hz.