Elektronski afinitet

Izvor: Wikipedija
(Preusmjereno s Afinitet prema elektronu)
Skoči na: orijentacija, traži

Afinitet prema elektronu ili elektronski afinitet, Ea ili Eea, je težnja koju pokazuje atom ili ion nekog elementa u plinovitom stanju da veže na sebe elektron, e-.

Razlikujemo elektronski afinitet 1, koji se odnosi na reakciju: A(g)+e(g)→A(g), elektronski afinitet 2: A(g)+e(g)→A2(g) itd.

Afinitet prema elektronu jednak je energiji koja se oslobađa ili koju treba dovesti kada neki atom ili ion primi elektron. Kada atom primi elektron, nastaje negativno nabijeni ion jer je u elektronskom omotaču jedan elektron više nego što ima protona u jezgri i dobivena čestica više nije neutralna. Porastom protonskog broja afinitet prema elektronu se unutar periode povećava, a unutar skupine smanjuje. Atomi nemetala imaju gotovo popunjenu valentnu ljusku i primanjem elektrona mogu postići energetski povoljniju elektronsku konfiguraciju plemenitog plina. Zato nemetali lako tvore negativne ione i imaju velik elektronski afinitet.

Elektronski afinitet mjeri se kao promjena energije - najčešće entalpija - koja se oslobađa ili troši kada atom ili negativno nabijeni ion u plinovitom stanju primi elektron. Postupak određivanja je složen zbog čega su točno određeni afiniteti samo malog broj elemenata. Najveći afinitet prema elektronu imaju halogeni elementi čijim atomima nedostaje jedan elektron do stabilne konfiguracije plemenitog plina. Oni oslobađaju najveću energiju prilikom vezivanja elektrona ili drugim riječima imaju veliku negativnu vrijednost entalpije vezanja elektrona, ΔegH. Elektronski afinitet se najčešće Izražava upravo kao negativna vrijednost entalpije vezanja elektrona.

Na primjer: Cl(g) + e(g) --> Cl(g); ΔegH = -349 kJ /mol, a odgovarajući elektronski afinitet iznosi 349 kJ/mol.

Tablica: Vrijednosti entalpije vezanja elektrona i elektronskog afiniteta elemenata 16. i 17. skupine.

ΔegH/(kJ mol-1)a

Eea/(kJ mol-1)a

Ea/eVb

F

-333

333

-3,34

Cl

-349

349

-3,61

Br

-328

328

-3,36

I

-295

295

-3,06

H

-74

74

-0,76

O

-141

141

-1,46

O

850

-850

8,1

S

-200

200

-2,08

S

532

-532

6,1

a) P.W. Atkins i M.J. Clugston: Načela fizikalne kemije, III. izdanje, Školska knjiga Zagreb, 1992.

ΔegH, entalpija vezanja elektrona (engl. electron gaining enthalpy);  

Eea, elektronski afinitet (engl. electron affinity);

b) I. Filipović i S. Lipanović: Opća i anorganska kemija I-II, IX. izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 1995.

Ea, elektronski afinitet.

Literatura[uredi VE | uredi]

  • Ivan Filipović, Stjepan Lipanović: Opća i anorganska kemija I-II, IX. izdanje, 1995,.Školska knjiga, Zagreb.
  • P.W. Atkins i M.J. Clugston: Načela fizikalne kemije, III. izdanje, 1992, Školska knjiga, Zagreb.
  • P.W. Atkins, Physical Chemistry, 5th edition, 1994, Oxford University Press, Walton Street, Oxford.